etusivuotsikko2

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1      Rekisterin nimi

verkkosivuston sivutie.net käyttäjäluettelo

2      Rekisterinpitäjä

Nimi:                                            Kari Koivula
Verkkosivut:                               www.sivutie.net
Sähköposti:                               Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

sivuston pääylläpitäjät, jotka tällä hetkellä ovat:

Nimi:                                             Kari Koivula
Sähköposti:                                 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Nimi:                                         Terttu Elomaa

sähköposti                                Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

3      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

luettelo toimii sivuston käyttöjärjestelmän sisäisenä osana jolla sivusto mahdollistaa rekisteröityneiden pääsyn tuottamaan sisältöä sivustolle

 

4      Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityneen ilmoittamat:

nimi (ei näy julkisesti)

julkisesti näkyvä käyttäjätunnus

sähköpostiosoite (ei näy julkisesti)

 

5      Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan rekisteröityneen  omalla ilmoituksella

6      Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei  luovuteta sivuston hallinnan  ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7      Rekisterin suojauksen periaatteet

  Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. 


8      Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on mahdollisuus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä muuttaa omia tietojaan sivuston moduulissa "käyttäjän valikko"

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1      Rekisterin nimi

Toimijat verkossa ry:n jäsenrekisteri

2      Rekisterinpitäjä

Nimi:                                            Toimijat verkossa ry
Verkkosivut:                               www.sivutie.net
Sähköposti:                               Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 Nimi:                                            Heikki Kemppainen

sähköposti                                     Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

3      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

 

4      Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen  nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)


 

5      Rekisterin tietolähteet

 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6      Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

 

7      Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee salasanalla suojattuna yhdistyksen jäsenluetteloa pitävän henkilön valvonnassa ja siten suojattuna ettei ulkopuolisilla ole kyseiseen tiedostoon pääsyä. . Toimijat verkossa ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.


8      Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9      Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.