etusivuotsikko2

No niin – jatketaan sitten johdonmukaisesti ja peruutetaan kokouksemme! Johdonmukaisuus tarkoittaa, että esitetyt väitteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa, joten ne voivat olla totta samanaikaisesti. Siten johdonmukaisuus edellyttää ristiriidattomuutta. Johdonmukaisuuteen liittyy tämän lisäksi väite- ja perusteluketjujen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja mielekkyys. Filosofiassa hyvä argumentti on yhtenäinen ja eheä. No, mutta onko tuo toteutunut, kun nyt poikkeuksellisissa olotiloissa on peruutettu pieniäkin palavereita? Olen ollut itsekin toteuttamassa peruutuksia.

 

Poikkeustilan periaatteet sallivat enintään 10 osanottajan tilaisuudet. Johdonmukaisuus ei voi kuitenkaan taata, että argumentaatioketju on tosi. Näissä pikkupalavereiden ratkaisut on perusteltu turvallisuudella ja näin on päätetty peruuttaa tilaisuudet, joiden siirtäminen ei aiheuta korvaamattomia vahinkoja. Siis argumentointi onkin ns. terveen järjen pohjalta tehty. Perustelu on johdonmukaiseksi tulkittu asioissa olleiden taholta, mutta välttämättä se ei olekaan täysin samaa kuin tarkka argumentaatioketju osoittaisi. Toisaalta tässä kummallisessa tilanteessa tosiasia on sekin, että eipä auta kuin sopeutua!

 

Suunnitelmat on ollut pakko sovittaa uusiin raameihin tai pistää kokonaan uusiksi, kun ympyrän sijoittaminen neliön ruutuun tuottaa vaikeuksia tai on mahdotonkin. Näin on tilanne sekä omissa jutuissa että yhteisten asioiden toteutuksessa. Kummallista ja osin täydellisenkin epätodellisen olemisen tilassa eläminen on vaatinut resilienssin tarkoittamaa selviytymistä ja siinä mahdollisuuksien mukaista sinnikkyyttäkin. Tilanteessa on toimijoilta vaadittu rauhallisuutta kaiken harmituksenkin kohtaamisissa. Edelleen pätee periaatteena se, että jos ei asialle voi tehdä mitään muuta, niin suhtautusmistapansa voi itse määritellä ja siten välttää turhan hermoilun. No niin – jatketaan asioissa tilanteen mukaisesti.

Comments powered by CComment