etusivuotsikko2

Tervehdys, mitäpä Sinulle / Teille kuuluu?

Otsikon tervehdys voi olla ja onkin toimiva tuttujen tapaamisessa heitetty kysymys, kun kohtaaminen ei ole jokapäiväinen juttu. Kysymys voi olla ja tavallisesti kaverukset sen esittävätkin toisilleen henkilökohtaisena, jossa on kyseessä välitön dialoginen vuorovaikutus. Silloin kuulostellaan toisiltaan subjektiivisia olemisen tilanteita. Otsikkoon on heitetty myös ”Teille” muoto, jolla ei tässä tekstissä ole tarkoitettu teitittelyä, vaan kuulumisia haetaan laajemmin joko lähiyhteisön tai jonkin toimintayhteisön asioista. Tällaiseen kontekstiin tuli törmänneeksi äskettäinkin. Tässä tekstissä on tarkoituksena hiukan purkaa asiaa toimintayhteisön kannalta. Sehän voi olla joko yhdistys tai muu toimijaryhmä toimipaikkoineen. Kysymyksen kukin toimija voi myös esittää ityselleen oman toimintayhteisönsä näkökulmasta, mitä meille kuuluu? Kun tuon kysymyksen saa itselleen vaikkapa alussa mainitussa kaverusten satunnaisessa kohtaannossa, niin siinä on sitten joko olemassa luonteva pätevä vastaus tai voi sitä joutua miettimäänkin, mitä meille kuuluukaan ja miksi tämä on kuulumisten sisältö?

Miksi tämä teksti on nyt olympiakisojen seuraamisen kiireissä kirjoitettu? Sille on olemassa sekä tekstin alussa mainittu ärsyke että jokseenkin käytännön arkitoimintojen perusteet. Kun tuo kysymys tulee konkreettisena varsin yksilöitynä vastaan, niin siinä on sitten vastattava vaikkapa siihen, miksi kyseinen yhteisö on ajanut viime ajat himmennetyillä valoilla? Syynä voi olla vaikkapa se, että resurssit on kulutettu tällä erää vähiin ja oli tilanne vaati siirtymistä matalan profiilin linjalle. Järjestöopillisesti ollaan siis tilanteessa, jossa jokaisen yhteisönsä päätöksiin osallistuvan tulisi olla perillä yhteisönsä toiminta-ajatuksesta, siis siitä, miksi me olemme olemassa ja mikä on meidän toimintamme tarkoitus. Toinen edelliseen saumattomasti liittyvä tekijä on se, että on myös huomioitava ne realiteetit, joilla juttua pyöritetään. Resurssivajeeseen voi olla syynä sekin, että on lähdetty ylimitoitettuihin hankkeisiin. Tosiasia on nimittäin sekin, että on vaikka kuinka ison talon jäsen, niin hommat on sovitettava olemassa oleviin resursseihin. Näin ”meille kuulumiset” voivatkin olla kertomista siitä, että meillä on nyt ne ja ne sinänsä tärkeät ja mukavat jutut jäissä ja pantu sivuun, kun niihin meillä ei ole mahdollisuuksia.

Järjestötoiminnan perusteiden koulutuspakettiin sisältyy toiminnan vuosisuunnittelu. Pienissä toiminnoissa se voidaan ilman juhlallisia laarumeita kirjata muutamalla lausumalla, mutta silloinkin on pidettävä kiinni siitä, mikä on meille mahdollista. Mainittuun koulutuspakettiin sisältyy myös luottamustehtävässä olevien itsearviointi siinä, että onko selvittänyt itselleen, miksi olen tässä mukana ja missä määrin. Tämä on tehtävä silloinkin, kun toimintaa suunnitellaan ja päätetään jostakin hankkeesta. Vastuullisuuteen kuuluu sekin, että jos lähdemme jotakin toteuttamaan tai lupautuu johonkin, niin se myös pitää. Jossakin määrin vastuuttaminen tulee kysymykseen, mutta se on sisäisesti sovittava dialogisessa yhteisymmärryksessä. Luova innovatiivisuus on sinänsä yhteisöjen aarre, mutta sen jäsentyminen kokonaisuuteen pitää hallita. Hallitsemattomana siitä seuraa vääjäämättä vaikeuksia. Mitähän meille tänään kuuluukaan? 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Avustuksista riippuvan toiminnan ihanuus ja ”kaupanpäällisenä” vähän kurjuuttakin

Suomalainen kansalaistoiminta on suurelta osin avustuksista riippuvainen. Monet avustukset ovat vuosiavustuksia, joista päätökset saadaan parhaassakin tapauksessa tammi-helmikuulla. Monia hankkeita avustetaan pidempiaikaisilla avustusohjelmilla. Kyseiset avustukset mahdollistavat kansalaistoimintoja ja kehittävät kansallista kulttuuria, mikä onkin hienoa asia. Vaikka avustuksien käyttötarkoitukset määrittelee käytännössä myöntäjä, niin toimijana tukirahoitusta on pidettävä arvokkaana asiana ja tässä on kokonaisuutena suomalaisten yhteiskunnan yksi hienous. Kuitenkin ”kaupanpäällisinä” on vähän kurjuuttakin, josta yksi osa liittyy tukien edellä viitattuun korvamerkittyyn luonteeseen, mutta siinäkin on myönteistä se, että kohdentaminen tuen vaikuttavuuden sekä tuloksellisuuden takaamiseksi on paikallaan. Pientä kurjuutta on myös se, että päätökset tulevat myöhään ja se osaltaan vaikeuttaa toiminnan suunnittelua.

Yksi keskeinen kurjuus avustuksissa on tietynlainen nollasummasysteemi. Jollekin myönnetty tuki on pois koko potista. Erityisesti suurten hankkeiden osalta tuo nollasummajärjestelmä rassaa koko toimintakenttää. Näin taitaa olla liikunnan ja kulttuurin alueella. Jonkinlaista nollasummapeliä taidettiin harjoittaa myös itsenäisyyden juhlavuonna eduskunnassa. Pienemmissäkin rahoitusjärjestelmissä toimii omanlaisensa nollasummasysteemi. Se voi rassata toimijakentän mieliä. Olen julkisuudesta vuosien varrella ja jopa melko äskettäinkin havainnut kannanottoja avustuspäätöksistä, joissa on ilmiselvästi ylimääräistä tunnepatoumaa. Ymmärrän ilmiötä ja onpa tainnut tulla itsekin joskus tähän syyllistyneeksi, mutta… Miksi tuo mutta? Hyökkäävät esiintymiset voivat aiheuttaa vahinkoa silloinkin, kun tiukalla mielipiteenilmaisulla olisi perusteltu lähtökohta. Näissä tilanteissa voi käydä niin, että tulee polttaneeksi toiminnan rahoituksen sillat takanaan ja ääritapauksessa tuikanneeksi lossitkin tuleen!

Yksi kehittämisen paikka on sekä avustusten saajilla että niitä myöntävillä tahoilla peiliin katsomisessa ja siinä kysyä itseltään, miten on meidän vuorovaikutustaitomme ja dialogin taitomme laita? Niissä kieltämättä on kunkin toimijan henkilökohtainen persoonallisuus vaikuttamassa, mutta kyllä omiin suhtautumistapoihin voi vaikuttaa ja niitä muuttaa. Näin jopa äkkiväärästä kaverista voi itsekasvatuksellisuuden kautta kehittyä tilanteisiin joustavasti suhtautuva tyyppi. Olennaista on kaiken kaikkiaan vastapuolen tilanteen ja asian ymmärrys. Sillä saatetaan saada ihmeitä aikaan ja ja tuo ihme koituu sitten toimijan onneksi. Luonnollisesti jonkin asian ollessa omissa arvoissa tärkeänä ja jos oma pyramidinen arvorakenne nojaa pelkästään tuohon yhteen, niin on inhimillistä sekin, että ei pystykään näkemään asioissa muita ulottuvuuksia. Jotenkin on viimeaikoinakin joissakin asioissa näkynyt yksiulotteisuuden piirteitä ja käytetyt puheenvuorot ovat olleet kenties hiukan yliampuvia ja turhan jyrkkäsävyisiä. Asioissa kaikkineen tarvitaan ”tolkun malttia!”

Suomalaisen yhteiskunnan kansalaistoiminnallinen ihanuus on siinä, että yhteiskunta tukee kansalaistoimintaa. Sille on perusteensa siinä, että se on yhteiskunnan yleisen harmonian ja turvallisuuden tae. Kansalaisilla on oikeus esittää näkemyksensä ja se kuuluu myös tiukemmillekin kannanotoille joskin lainsäädäntö asettaa omia reunaehtojaan. Niihin en tässä ole tarttunut, vaan aiheena on kansalaistoiminnan rahoituksen sidos yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Näissä prosesseissa on useita osallisia, joiden erilaisista lähestymistavoista ja lähtökohdista heijastuvia tekijöitä sitten tulee vastaan toimijoille. Näiden kanssa on vaan elettävä ja vastaan tulleet kurjuudet käsiteltävä. Arvostelemisella on sijansa, mutta kysymys on myös siitä, miten ja millä sanoilla sen toteuttaa.

Lopulta sekä avustuksista päättäjä että avustettavat tahot ovat ihan samassa veneessä, toinen soutaa ja toinen pitää perää. Tämä peränpitäjä on useinkin toiminnan tukija. Molempien pitää kyetä dialogiin keskenään erimielisyyksistään huolimatta. Heidän on myös hyvä ainakin yrittää asettua toisen asemaan ja ymmärtää tilannetta toisella puolella pöytää. Vuosia sitten olin paikallisessa neuvonpidossa kyseisen avustuksen saajan pyytämänä. ”Suuri päällikkö” osoitti minulle kysymyksen, missä merkeissä sinä olet tässä paikalla. Siihen sitten kyseinen avustuksen saajataho vastasi, että he ovat pyytäneet mukaan. Asia oli selvä ja aloitettiin hyvässä hengessä keskustelu. Aikanaan juttu päätyi hyvään lopputulokseen avustuksen saajan kannalta. Siis jälleen pätee kansanviisaus, laihakin sopu on parempi kuin iso riita. Mennään eteenpäin samassa veneessä! 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Tipattomuuden sietämätön keveys - tipattomuuden reunoilta selville vesille

Onko tipaton tammikuu holistille kärsimys ja kohtuullisuuden ystävälle turhan aikainen kiusa, johon kokee vähän kuin velvollisuudekseen liittyä kaverin mukana? Siinä on yksi akuutti kysymys tipattoman tammikuun toteutukselle. Tuo kysymys oli oikeastaan jo edellisen kirjoitukseni sisällä, mutta nyt on tarkoitus hiukan avata sitä lisää. Olen ollut mukana vuosikymmeniä sekä vanhoissa raittius- ja elämäntapajärjestöissä että nykyisessä ehkäisevän päihdetyön liikkeessä. Olen itse tykönäni tulkinnut, että lopulta aktivoidessani kaveria tipattomuuteen vaikka kuukaudeksi, en häntä siinä yritä sinänsä raitistaa, vaan saada ehkä ajattelemaan, että sittenkin voisikin vähentää alkoholin käyttöään ja siirtyä terveellisempään elämäntapaan. Tuo ajatus oli myös menneisyydessä sekä paukunvartija ryhmissä että terveystuntitoiminnoissa sekä myös alkoholin käytön päiväkirjojen toteutuksissa. Ajatus on ollut siinä, että sekä määräaikainen raittius että osittainenkin vähentäminen voisikin olla uuden polun löytämisen mahdollisuus. Paikallaan on muistaa, että koko elimistö kiittää kaikista terveellisemmän elämän päivistä, niin myös alkoholittomista. Jo tässä vaiheessa on huomautettava siitä, että vähentämisen ja kohtuukäytön ideologia ei sovi kaikille ja tämä myönnettiinkin aikoinaan Elämäntapaliitossa toteutetussa ”hauskasti ja hallitusti” toiminnassa ja oli myös paukunvartijat-ryhmien todellisuudessa. Tipattomuus, siis täysraittius sopii kaikille.

Alkoholistia korkin sulkeminen määräajaksi siis tuskin raitistaa, jos siihen ei liity tahtoa pitää edelleen korkki kiinni. Määräaikaisten raittiuksien ongelma holistille onkin siinä, että tuo ajanjakso saattaa tuntua lusimiselta ja kun se on lusittu, niin on tavallaan ansainnut vapaille vesille lähdön. Tuo mahdollisuus on huomattu ja todennettu myös joissakin kansainvälisissä raporteissa. Näin mm. englantilainen näkemys piti tipatonta aikaa vaarallisena, koska se saattoi antaa lupalapun aloittaa juomisen jopa vauhdikkaampana. Toisaalta nämä määräaikaisuudet ovat holistillekin koeaikoja ja yrityksiä selvittää itsensä tukevalle alustalle. Näitä yrityksiä jotkut saattavat tarvita ”tuhannenkin, mutta sitten se tuhannen jälkeinen ensimmäinen voikin onnistua.” Näin onkin kysymys siitä, että haluanko pysyä raittiina. On siis tajunnallinen asia siinä, että tiedostaa oman tilanteensa.

Miten sitten on jo sairastuneen alkoholistin ja mahdollisesti riskiryhmään kuuluvan tai vasta sitä kohti aloittelevan matkaajan suhtautuminen tällaiseen tipattomaan aikaan? On tosiasia sekin, että jokainen säännöllisesti alkoholia käyttävä, siis vain saunakaljat tai yömyssytkin ottava, on potentiaalinen alkoholisti. Kenestä lopulta kehittyy alkoholisti, ei ole ennustettavissa eikä vuosien geenitutkimuskaan ole luotettavasti pystynyt osoittamaan alkoholismi geeniä. Tosin altistuneisuus vaihtelee yksilöllisesti ja siinä voi perinnöllisyydellä olla osuutensa. Siten tässä ei kovinkaan varmalla tavalla voi vedota ajatukseen, no sehän sukuvika on ja sillä siisti! Kaikkineen lopulta kysymys onkin, tahdommeko jotakin asiaa, olkoon se vaikka sitten joko vain tänään tai sitten vaikkapa tietyn muun ajan tipattomuus. Siten kohtuukäyttäjänkin kannalta tipattomuuteen siirtyminen on hyvä asia. Oikeastaan tässä tuleekin päätyneeksi siihen päätelmään, että kysymys onkin tipattomuudessa terveyskäyttäytymisen vahvistamisesta. Oikeastaan tehokkaaksi omakohtaiseksi päätökseksi riittää se, että tänään on tipaton päivä. 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Kuka tarvitsee tipattomuutta?

Tipaton tammikuu on herättänyt muutamia kysymään mediassa, kenelle se on tarpeen? Paikallinen kysymys voi olla, olemmeko mahdollisesti jopa unohtaneet sen? Vastataan ensiksi jälkimmäiseen eli ei ole unohdettu ja tipaton tammikuu on huomioitu. Konkreettisesti sen on huomioinut Sampolan toimijat, jotka ovat toteuttamassa 31.1.2018 kello 15.00 alkaen asukastuvalla tilaisuuden, jossa on EHYT ry:n aluetyöntekijä Riitta Sattilainen tykotarpeiden kera paikalla. Siis tipaton tammikuu on huomioitu joskin erinäisten arkipulmien vuoksi sen profiili jäi nyt melko matalalle.

 

Edellä oli kysymys, kuka tarvitsee tipattomuutta? Joitakin kommentteja on ollut, että ainakaan kohtuukäyttäjä ei tarvitse tipatonta tammikuuta. Siis sitä tarvitsisivatkin vain ”nenänvalkaisua” kaipaavat? Entä miten sitten olisi raitistuneiden tilanne, siis vaikkapa Jomppa Ojaharjun sanontaa käyttäen ”eronnut vakinaisesta palveluksesta” henkilöt? Asialla on monia sekä kulttuurisia että yksilöllisiä perusteita, joilla tipattoman tammikuun ajatuksen voi ottaa omakseen sekä ”vakinaisesta palveluksesta eronnut” että kohtuukäyttäjä sekä myös ”syntymäraitis” absolutisti. Tämä ajatus perustuu siihen, että sekä oman että läheistensä käyttämien alkoholimäärien huomioiminen on hyväksi.

 

Tämän vuoden ”Tipattoman tammikuun” teema on tissuttelu. Tuo kulttuurinen piirre on jotenkin piintynyt kunnon seurustelun koodistoon. Siitä on omia sietämisen kynnyksiä sekä tuon koodiston omaksuneiden että ”vakinaisesta palveluksesta eronneille”. Tissuttelun ongelma on myös siinä, että sen myötä tulee ottaneeksi alkoholia vähän kuin tajuamattaan sitä. Pienestä tulee lopulta huomaamatta iso kokonaismäärä, sillä kaksi pulloa olutta päivässä on 700 pulloa vuodessa! Vähästä siis kertyy helposti paljon. Esimerkiksi lasillinen viiniä päivässä on vuoden aikana jo 52 pullollista viiniä. Ilmeisesti monellakin kohtuukäyttäjällä jää sivuun tosiasia, että alkoholin kohtuukäyttökin rasittaa elimistöä. Esimerkki maksa kiittää paussista alkoholinkäytössä.

Tipaton perinne on ollut osa monen suomalaisen vuodenkiertoa jo pitkään. Vanhimmat juuret ovat 1800-luvun lopun raittiusliikkeen juomalakoissa. Sittemmin vuonna 1942 joulukuussa julistettiin silloisen eduskunnan puhemies Hakkilan esityksestä tammikuu raittiiksi. Valkeakoskella Yhtyneissä paperitehtaissa 1974 aloitettiin tipaton kuukausi, tosin hiukan pudottamalla rimaa, kun kuukaudeksi valittiin helmikuu. Vaikka määräaikaisuus ei sinänsä ratkaise mahdollista ongelmaa, niin se voi kuitenkin olla omiaan havahduttamaan tilannettaan ja näin tietyn ajan tipattomuus, vaikka kuukaudenkin, voi olla hyvä alku. Tässä tulee mieleen Irwin ja Emil Retee (Vexi Salmi) laulu ”ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku, kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan ”. Tuohon on kylläkin eriävä mielipide, sillä tippa voi käynnistää tappavan prosessin ja siitä on empiiristä näyttöä. Toisaalta loppuosaan on esitettävissä käänteinen merkitys siitä, että kun on vaikkapa tipattoman tammikuun viettämisellä päässyt alkuun, niin antaa mennä vaan edelleen tipattomuuden merkeissä. Näin voi siirtyä vaikkapa ryhmään ”eronnut vakinaisesta palveluksesta.” 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Erilaisen kartaston ja mittakaavojen toimijoiden yhteistyön ihanuus ja kurjuus

Emme kovinkaan usein, ainakaan riittävässä määrin tule ajatelleeksi sitä, että me itsekukin toimija tulemme toimintoihin mukaan omilla mielemme kartoilla. Näissä kartoissa ovat tietyt merkinnät ja ne ovat myös kulloisenkin oman kartan mukaisella mittakaavalla varustettuna. Jollakin tuo mittakaava on 1:100 (yhden suhde sataan) ja jollakin se on vallan muuta. Meillä on siis mielessämme olemassa aina jokin toiminnan karttalehti, vaikka emme sitä aina välttämättä kovin selkeästi tiedostakaan. Samoin jää kovin usein tiedostamatta sekin, että tuo kartta ei ole maasto, vaan se on tietyssä kartoitustilanteessa piirretty kuva. Tuo mielen kuva ei ole yksi yhteen sama kuin todellisuus. Tässä piilee eri kartoilla mukana olevien toimijoiden yhteisön toisaalta ihanuus mutta myös sen kurjuus. Miksi näin on? Otan siitä muutaman näkökulman.

Ensinnäkin ihanuus on siinä, että näin erilaisten karttalehtien koosteesta saadaan uusia näkökulmia ja onnistuneissa tapauksissa kokonaan uusi luova karttalehti uusine karttateineen ja innovaatiolähteineen, mutta…  Kurjuus on siinä, että meillä saattaa olla vaikeuksia sovittaa niitä yhteen ja jos vuorovaikutus erilaisilla mittakaavan ja myös kartoilla liikkeellä olevien toimijoiden kanssa tökkii, niin juttu ei lähdekään toimimaan. Näin voi olla edessä pyytämättä ja yllättäen eteen tullut tilanne, joka pitäisi kyetä ylittämään mahdollisimman pienin vaurioin. Näin päädyn käsitteen resilienssin käyttöön. Se tarkoittaa selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa tilanteissa.

Logoteoriasta jatkan tähän situationalisuuden käsitteellä, jonka voinee suomentaa tilanteisuus sanalla. Miten nämä kaksi käsitettä resilienssi ja situaatio liittyvät vapaaehtoistoimintaan? Kuinka moni toimintaa häirinnyt salamanisku olisikaan voitu välttää huomioimalla paremmin sekä henkilökohtaisten karttojen olemassaolo että yllättäen ja pyytämättä tulleiden asioiden ylittäminen resilienssin periaatteella ja tilanteisuuksien analyysillä. Näihin saatetaan yrittää vastata ex tempore pikavastauksilla, jolloin hyvää tarkoittavilla toimilla aiheutetaankin suurempi vahinko. Situaatio, tilanteisuus voidaan nähdä monimutkaisena projektien, suunnitelmien, toiveiden ja intentioiden verkostona, joka sijoittuu tiettyyn hetkeen ja paikkaan.

Resilienssi on sekä organisaation että yleensä yhteisön ja myös yksilöiden kykyä selviytyä ja jopa menestyä pulmia kohdatessaan. Yksilöille se voi olla kykyä tavoitteiden saavuttamiseen vähemmällä energialla, tuottavammin ja tyytyväisemmin. Ryhmille ja yhteisöille se on kykyä hyödyntää yksilöiden erilaisuutta tavoitteiden saavuttamiseen. Vapaaehtoistoiminnan yksi kysymysmerkki liittyy toiminnan johtamiseen. Onko se johtamista perinteisessä johtajuuden merkityksessä vai jotakin muuta? Toiminta tarvitsee koordinaatiota, jota päällikkövaltainen johtajuuskin on, mutta sittenkin vapaaehtoistoiminnan tuhoava johtajuuden malli löytyy juuri tuosta ”pomottamiseksi” sanottavissa olevasta johtajuudesta. Tiukoissa tilanteissa on luonnollisesti jonkun otettava tilanne haltuun. Tässäkin tulee mahdollisia ennakoimattomia tilanteita, jolloin yhteisöltä kysytään resilienssin kykyä. Yhteisellä saman mittakaavan kartalla varustettu yhteisö on silloin vahvoilla. Toisaalta joukossa olevat eri kartaston toimijat ovat omiaan tuomaan toimintaan lisäarvoa sen mukaan kuin yhteisö kykenee tätä hyödyntämään. Kaikkineen tässä voi ilmetä jopa samanaikaisesti ihanuus ja kurjuus. 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Toiminnan toteuttamisen sietämätön keveys  

”Aktiviteetteja lisää toimintaan!. Vaikuttakaa, toimikaa ja järjestäkää sitä ja tätä! Toteuttakaa mukavaa ja viihdyttävää retkitoimintaa!” Eiköhän nämä ole melkoisen tuttuja lausahduksia. Ihan hyviä juttujahan ne ovat, mutta… Minulla on alkanut toistua tuo outo ”mutta” sana. Sehän onkin tuttu sana siksi, että se pyrkii kyseenalaistamaan hienoja toimintaideoita. Kuitenkin sillä on monessa tilanteessa käyttöä terveen järjen kanssa. Nimittäin kaikella toteutuksella on olemassa tietyt reunaehdot. Puutun nyt kansalaistoiminnallisiin reunaehtoihin lähinnä toteutuksen ”hartioiden” leveyden tai kapeuden osalta. Nimittäin voi olla pakko jossakin vaiheessa pistää sordiino päälle, jos kantokyky alkaa piiputtaa. Toiminnan toteuttaminen on jokaiselle aktiiviselle toimijalle mukavaa ja iloa antavaa - jälleen ”mutta”…. Äskettäin ollessani parissakin järjestötoiminnan tilaisuudessa Helsingissä painotettiin sitä, että on pystyttävä hakemaan ne rajat, joissa kantokyky riittää sekä resurssien että toimijavoimien kannalta. Toiminnan toteuttamiselle pitää löytyä tuo sietämätön keveys!!!

Miten toteuttaa hyviä ideoita? Vaikka oltaisiin kuinka intomielisesti idealle ja hyville tavoitteille vihkiytyneitä, tarvitaan tietyt voimavarat. Yksi vastuutahon ”hartioiden” leveyttä kysyvä voimavara liittyy talouteen. Vastuullisella toteuttajalla on oltava tietty määrä taloudellisia puskureita, joilla se pystyy hankkeen toteuttamaan ja odottamaan mahdollisesti useamman kuukauden siihen tulevia tukia. Erään opintokeskuksen tilintarkastajat huomauttivat viime vuonna opintokerhojen vähentyneen vuoden aikana edelliseen kauteen verrattuna. Ohjaajakoulutuksessa syykin tuli esiin, kun pienten yhdistysten edustajat totesivat, että heillä ei ole aina edes omavastuuosuuksiin varoja. Varojen puutetta on myös tukiin oikeuttaviin kustannuksiin eikä heidän pienituloisessa joukossaan ole henkilöitä, jotka olisivat valmiita lainaamaan yhdistykselle. Mitäpä tämä ilmentääkään - toiminnan toteuttamisen sietämätön keveyshän on jälleen tässä käsillä!!!  

Näistä toiminnan realiteeteista tietenkin pitäisi puhua yhdistysten sisällä. Toisaalta esiintuominen saattaa entisestään vähentää mukaan tuloa. Toisaalta on toimintaan rekrytoinnin haasteena se, että jokaisen mukaan tulleen pitää olla perillä kyseisen yhteisön toiminta-ajatuksesta ja sisäistää kulloisenkin toimintakauden reunaehdot. Se myös vaatii päätöksenteon jäntevyyttä siinä, että käynnistetään vain niitä hankkeita, joita on alun alkaenkin sisällytetty kyseiselle toimintakaudelle eikä lähdetä hyvänkään innovaation puitteissa liikkeelle ex tempore. Kieltämättä tämä kangistaa toimintaa, mutta sittenkin sordiino päällä taitaa olla parempi kuin pähkiminen, miten homma saadaan hoidettua. Tämä ei ole pelkästään kapeilla ”harteilla” toimivien pikkuyhdistysten pulma, vaan se on isojen toimijoidenkin ongelma, sillä rahoituspäätökset tulevat vasta vuodenvaihteessa. Nyttemmin ne tulevat sentään vähän aikaisemmin aiempaan verrattuna.

Miksi olen kirjoittanut tämän? Siksi, että toimijoiden on hyvästä luovuudesta huolimatta syytä pistää sordiino päälle ja sietää hyvän idean toteuttamatta jättäminenkin. Toinen syy on, että olisi pidettävä ohjenuoranaan sitä, että on perillä kulloisenkin toimintayksikön todellisista realiteeteista. Siinä on kaikille vastuullisille toimijoille haasteena se, että myös kerrotaan selkeästi reunaehdot ja yhteisöjen jäsenille vastaavasti se, että he niihin tutustuvat saadessaan niistä informaatiota. En siis ole missään tapauksessa hyviä toimintoja kaatamassa enkä niitä vastustamassa, vaan päinvastoin toimintojen toteuttamisen sietämätön keveys on läsnä. Toivottavaa on asioihin enemmän ymmärrystä. 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Vaikuttamistoiminnan sietämätön moninaisuus

Mitä on vaikuttamistoiminta? Mieleen saattaa nousta paljon kehuttu ja moitittu lobbaus. Yksi omissakin muistoissa menneisyydestä ovat ne ”siltarummut”, joita haluttiin sekä kotoisille kyläteille että maalikyliin johtaville pääteille. Kun heitettiin pieni aika sitten tuo kysymys vastattavaksi, mitä on vaikuttaminen, niin se taisi tiivistyä vieruskaverin kanssa keskustelussa toteamukseen, että vaikuttamisella halutaan saada aikaan muutosta asiaan, joka koetaan tärkeäksi. Tuo asia voi olla sitten vaikka nuo siltarummut, mutta… Miksi jälleen tuo sana mutta? Yksinkertaisesti siksi, että vaikuttaminen on paljon moninaisempi asia kuin vain jonkin ongelman ratkaisu tai perinteellisesti käsitettynä edunvalvonta. Yleisluontoisesti ilmaistuna vaikuttaminen on yksilön tai yhteisön toimintaa oman toiminta-ajatuksensa mukaisten tärkeiden asioiden hyväksi.

Otetaanpa vaikka tärkeäksi koetusta asiasta esimerkiksi käynnissä oleva alkoholilakiuudistus. Panimoliitto on vaikuttamassa panimoiden edunvalvojana, mutta päihdealan järjestöt ovat liikkeellä yleisen kansalaisedun kansanterveyden vuoksi. Oikeastaan siinähän oluen prosenttipitoisuuden korotuksen vastustamisessa ollaan oluenjuojien edun vastaisesti liikkeellä. Olutta juomattomilla ei ole omaa henkilökohtaista edunvalvontaa asiassa. Siis vaikuttamisessa ovat olemassa sekä tunnistetut edunvalvonta-asiat että yleishyödyllisiksi koettujen asioiden edistäminen, joissa perusteina voidaan tuoda esiin vaikkapa tiettyjen ylevien arvojen mukaisuus tai yhteisen hyvän edistäminen tms.

Vaikuttamistoiminta on siis paljon muutakin kuin edunvalvontaa. Kaikkineen voisi ajatellakin siitä ”sietämättömänä” moninaisuutena. Miksi heitin sanan ”sietämätön” tähän yhteyteen? Syy on siinä, että meille itse kullekin on inhimillistä mennä yli siitä, missä aita on matalammalla tai puro kapeimmillaan. Näin saatetaan sivuuttaa vähällä huomiolla tai jopa laiminlyödä vaikuttamistoiminnan tärkeitäkin oman yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisia asioita. Tietenkään ei pidä ehdoin tahdoin lähteä etsimään vaikeimpia kohtia, mutta kuitenkin moninaisuus tarvitsee useinkin toimijan menemistä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle tuloksellisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Vaikuttamistoiminnan osioita

Vaikuttamistoiminnan kokonaisuuden selvittämisessä voivat hyvät kysymykset auttaa avaamaan sen piirteitä. Yksi kysymyssarja voisi olla viiden M:n ja K:n kysymysrypäs. Siinä olisivat mitä, missä ja milloin vaikutetaan sekä miksi ja miten vaikutetaan. Lopuksi  järjestön on myös ratkaistava, ketkä sitä tekevät ja keihin vaikutetaan?. Vaikuttamistoiminnan sietämätöntä keveyttä on viimemainittuun vastaaminen niin, että totta kai se on puheenjohtajan tehtävä. Näin luonnollisesti onkin, mutta… Eikös yhteisön vaikuttajia lopulta ole koko jäsenistö! Näin vaikuttamistoiminta onkin koko yhteisön asia.

Yksi toimintasuunnitelmaa laadittaessa oleva kysymys on, mihin yhdistyksen vaikuttamistoiminnan tulee nojautua? Lähtökohtana on yhdistyksen toiminta-ajatus. Tässä on huomattava monissa yhdistyksissä toimijan haasteeksi se, että on tiedostettava kulloisenkin yhteisön toiminta-ajatus, joten esimerkiksi yhteistyörakenteissa ollaan mukana oman taustayhteisön toimintalinjan pohjalta. Näin on myös tultu sille vaikuttamisen kentälle, jossa yhteistyörakenteissa edistetään kyseisen asian kehitystä. Verkostoituminen onkin olennainen vaikuttamisen kenttä.

Jokainen kansalainen vaikuttaa tietoisesti tai tiedostamattaan päivittäin tavalla tai toisella kuten puheillaan, teoillaan sekä kaikella päivittäisellä aktivisuudellaan. Se voi olla motivointia, vuorovaikutusta, yhteistyötä, verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa. Viimemainittu on esimerkiksi asiantuntijajärjestön vaikuttamistoiminnassa keskeinen toiminto. Vaikuttaminen voi kohdentua arvoihin ja asenteisiinkin, jolloin on muistettava eettiset lähtöperusteet. Vaikuttaminen on osa aktiivista kansalaisuutta ja osa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Yhteiskunnan muutos on nostanut yksilön merkitystä sekä vaikuttajana että vaikuttamisen suuntaamisessa. Vaikuttaminen on aktiivisen kansalaisuuden muodossa tullut kaiken aikaa lähemmäksi ja luonnollisemmaksi osaksi yksilön arkea, arkitermillä ilmaistuna tavalliseen kaduntallaajaan saakka.

Vaikuttamistoiminnan monisyisyys ja moniulotteisuus saattaa jäädä arkitohinoissa huomaamatta. Usein vaikuttamistoiminta mielletään kuntaan, viranomaisiin ja päättäjiin kohdistuvana vaikuttamisena, jolloin monia muita ulottuvuuksia jää vähälle huomiolle ja sivuun sekä voi jopa täysin unohtuakin. Yhdistykset vaikuttavat sekä jäseniinsä että ystäviinsä ja yhteistyötahoihinsa. Lopulta sen vaikuttamiskenttänä onkin yhteisömaailman eri tasot. Pulmana arkielämässä taitaa olla vaikeudet hahmottaa vaikuttamisen kokonaisuutta ja sen eri ulottuvuuksia. Tämä ilmenee mm. siinä, että paikallistasolla yllättävän vähän yhdistykset käyttävät termejä vaikuttaminen tai vaikuttamistoiminta. Tosin edunvalvontatermi on käytössä, mutta sekin melko satunnaisesti. Kaikkineen vaikuttaminen jää tiedostamattomaksi ja suunnittelemattomaksi osaksi yhdistysten toimintaa. Vaikuttamistoiminnan muodot ja tavat sekä tavoitteet vaihtelevat merkittävästi järjestön toimintakentän mukaan. Vammaisjärjestöissä edunvalvontakysymykset ovat tärkeitä ja niissä paikalliset yhdistykset myös ovat edunvalvonnassa aktiivisia.

”Tarttisko tehrä jottain?”

Tuloksellisen vaikuttamistoiminnan keskeinen ehto on yhdistyksen näkyvyys. Ilman näkyvää vaikuttamista yhdistyksen ajamat asiat voivat jäädä huomiotta ja toiminta kutistua pienen piirin sulkeutuneeksi puuhailuksi. Näkyvyyden hankkiminen on oma kokonaisuutensa ja siinä ollaan viestinnän kentällä. Senkin ”sietämätön” moninaisuus vaatii oman pähkintänsä. Halutessaan pienenkin jäsenmäärän yhdistys voi saada merkittäviä tuloksia ja muodostua merkittäväksi paikalliseksi toimijaksi ja myös vaikuttajaksi. Tämä vaatii kuitenkin panostusta toiminnan ja julkisuuskuvan muodostamiseen sekä sen edelleen kehittämiseen. Kysymys on ns. imagosta. Kansan viisaus sanoo, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, joten toimintasuunnitelmaan ei olisikaan pahitteeksi kytkeä oma lukunsa vaikuttamistoiminnasta. Mietitäänpä asiaa kukin tahoillamme! 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Ehkäisevä päihdetyö – ketkä tekevät – me kaikkiko?

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45. Mitä on ehkäisevä päihdetyö ja ketkä sitä tekevät tai jossain määrin voi myös kysyä, keiden sitä pitäisi tehdä? Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan 1.12.2015. Samalla kumottiin raittiustyölaki. Lain mukaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen ehkäisy. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä. Julkinen valta huolehtii lain mukaisesti alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Lain sekä kirjaimen että tavoitteen mukaisesti ehkäisevä päihdetyö kuuluu kuntien lakisääteisten tehtävien joukkoon. Tosin lakien vieteriä on tunnetusti voitu monissa asioissa venyttää ja näin eräin paikoin on käynyt tämänkin lain soveltamisessa. Kuntien on pitänyt nimetä vastuutaho lain toteuttamiselle, mutta joissain paikoissa se on jäänyt muodolliseksi tai onpa tainnut jäädä jopa nimeämättä. Monin paikoin sitä on alettu toteuttaa kohtuullisessa määrin, joskin silloinkin näyttää usein linjana olleen ylittää aita siitä, missä se on matalammalla. Hyvä edes näinkin!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Ehkäisevän päihdetyön kunnassa tulisi näkyä eri toiminnoissa. Ohjauksesta vastaavana THL tarjoaa myös esimerkkejä ehkäisevän päihdetyön laadukkaasta toteutuksesta kunnan tasolla sekä korostaa yhteistyön merkitystä. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä, koordinoitua ja kaikkiin kuntalaisiin kohdistuvaa. Ajanmukaisella tiedolla, osaamisella ja menetelmillä kunnan ehkäisevä päihdetyö on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää kuntalaisten kärsimystä ja turvattomuutta. Osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sijoitetut voimavarat ovat kunnalle kannattava sijoitus. Ehkäisevään työhön sijoitettu euro tulee muuta kautta moninkertaisesti takaisin.

Ehkäisevän päihdetyön lain toteuttamisen linjauksessa on julkisen vallan vastuunkanto ja yhteistyö. Haittojen ehkäisyä toteutetaan yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa. Yhteisöihin kuuluvat sekä yleishyödylliset kansalaisyhteisöt että liikelaitokset. Niillä on oma vastuunsa lain noudattamisen toteutuksessa ja niiden mukanaolo onkin osoittautunut kiitoksen arvoiseksi. Tarkasti ottaen ehkäisevä työ on kansalaistoimintaa. Sitä se on järjestötyönä mutta sen ohella yksittäinen kansalainen voi osallistua ja toteuttaa sitä. Esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön viikon teemaa ”koska on hyvä hetki – ota päihteet puheeksi” voi toteuttaa päivittäin noudattaen korrektia lähimmäisen huomioivaa tyyliä.

Ehkäisevä päihdetyö on laaja-alaista hyvinvointityötä. Se on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä päihteettömien elintapojen edistämistä. Siihen kuuluvat päihdehaittojen vähentäminen ja ehkäisy. Unohtaa ei pidä päihdeilmiöiden ymmärtämistä ja hallintaan liittyviä näkökulmia. Päihdepolitiikan alueella on päihteiden kysynnän vähentäminen sekä saatavuuteen ja tarjontaan vaikuttaminen. Valistuksellinen vaikuttaminen on yksi osa ehkäisevää päihdetyötä. Siinä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin. Eri toimin vaikutetaan päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin. Vaikealta tuntuva kenttä on perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen päihteisiin liittyvissä kysymyksissä, mutta sekin on huomioitava yhteiskuntapolitiikassa. Ehkäisevällä päihdetyöllä on tiivis yhteys ehkäisevään mielenterveystyöhön. Me kaikki voidaan osallistua ja toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä tahoillamme!

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Onko kilpailuttamisessa järkeä?

Filosofian seminaareissa oli lähtötelineisiin asettuessa edessä löytää asiaan hyvä kysymys. Sanoin asunnottomien yössä käyttäväni pienen puheenvuoron jostakin ajankohtaisesta asiasta. Sitten pyydettiin, mikä olisikaan aihe kolmella sanalla. Näin syntyi hyvä kysymys, onko kilpailuttamisessa järkeä? Tuolloin sanoin siitä muutaman minuutin aikana jotakin. Tähän tekstiin olen nyt koonnut aiheesta laajan jutun.

Onko kilpailuttamisessa järkeä? Yleisellä tasolla on vastattavissa ”on ja ei ole”, järkevyyden arvioinnissa sen taso riippuu, mikä on kilpailutuksen kohde ja miten se toteutetaan. Siis millainen on kyseessä olevan asian kilpailutusohjelma. Urakkasopimuksia aikanaan kilpailutukseen laitettaessa oli kyseessä aina urakan kohteen kaikki asiat piirustuksineen ja urakkaohjelmineen. Hommat klaarasivat useimmiten ihan hyvin.

Palaan vuoden taaksepäin asunnottomien yö-tapahtumaan Porin seudun työttömien tiloihin 17.10.2016. Sana kilpailuttaminen tuli silloinkin esiin soteen liittyvänä. Nyttemmin jo eläköitynyt silloinen maakuntajohtaja Pertti Rajala tarttui asiaan. Hänen puheenvuorostaan on tapahtuman raporttiin kirjattu:

Kilpailuttaminen on yksi palikka, joka herättää kysymyksiä ja mietteitä siitä, millä tavalla se toteutetaan? Esimerkiksi, miten asumisen kilpailutus tulee järjestetyksi. Pitkään myös tuolla kentällä kehitysvammaisten asuttamisen alueella toimineena Pertti Rajalan mielestä pitäisi harkita asuttamisen kilpailutuksen irrottamista normaalista hankintalain mukaisesta kilpailutuksesta ja käyttää ihan omanlaistaan mallia. Tuossa mallissa voisi käyttää kahta kilpailutuskuorta, joissa toisessa olisivat selvät laatukriteerit ja niihin vastaukset ja toisessa sitten olisi, millä hinnalla ne vastaaja toteuttaa. Näin saataisiin laatu paremmin kriteeriksi.”

Mikä onkaan tilanne tänään? Otan tässä esiin vaadittavat kolme pointtia asiaan liittyvänä neljänneksi lisättynä itsemäärämisoikeus.:

  1. On saattanut ilmaantua hallintoon pienehkö järjen häivähdys, kun kilpailutusasioista vastaava ministeri Lindström on äskettäin vääntänyt rautalangasta kuntiin kilpailutusohjeen siitä, miten sitä säännöstöä tulee tulkita. En ole kyseistä ohjetta yksityiskohtaisesti tutkinut, mutta olen saanut sen kuvan, että rautalanka, josta ohje on väännetty, on lähtöisin Brysselistä. Meillä on EU:n kilpailutussäännöstöä tulkittu kaupallisten kriteerien silmälasien läpi, eikä ole ilmeisesti haluttu kokeillakaan reunoja. Ehkä sittenkin tuo rautalankamalli sinänsä saattaa viedä asioita eteenpäin siten, että nyt kuntien käytännöt yhtenäistyvät. Keskeinen ongelma on ollut siinä, että kunnat ovat vääntäneet, mikä pajunvitsasta, mikä vastaavasti ehkä omasta rautalangastaan ja joku muu jostakin muusta materiaalista mallin itselleen.
  2. Toinen pointti liittyy jo edellä mainittuun viime vuoden tapahtumassa maakuntajohtaja Pertti Rajalan esiinnostamaan näkemykseen siitä, että vammaisten ja joidenkin muidenkin erityisryhmien asioita irrotettaisiin kilpailutuksesta. Tätä edellä mainitut kilpailutusasiantuntijat pitävät mahdottomana EU:n säännösten vuoksi. Näin asiaa ilmaisi myös mallia rautalangasta vääntänyt ministeri Lindström. Henkilökohtaisesti ajattelenkin, että näin se varmaan onkin, kun halutaan olla mallioppilas ja siinä roolissa “paavillisempia kuin paavi itsekään”. Silloin ei lähdetäkään etsimään muuta ratkaisua. Nyt siihen on tulossa Arkadianmäelle kysymys, johon mäen väen on pakko vastata. Päivämäärällä 30.10.2017 kellon ollessa (oman tiekokoneeni kello) 20.00 oli 61145 kansalaista allekirjoittanut kansalaisaloitteen “Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen.”
  3. Kolmas pointti on asunnottomien yön kannanilmaisu, jonka Helsingin 17 toimijajärjestöä on hyväksynyt. Sen mukaan itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille. On syytä tarkkuuteen ja ehkäpä huoleenkin, miten erityisryhmien itsemääräämisoikeus lopulta tulee sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen toteutumaan. Mahdollisuus tehdä valintoja asuinkunnan, asuinalueen ja asumismuodon suhteen kuuluu yhtäläisesti kaikille. Jokaisella tulisi olla oikeus omaan asuntoon ja niihin tukitoimiin, joita itsenäinen asuminen vaatii. Asunnottomien kohdalla nämä oikeudet eivät aina toteudu.
  4. Miten asunnottomien, vammaisten ja muiden erityisryhmien käy sote- ja maakuntauudistuksen myötä? Mainittu tarkkuuden ja myös huolenaihe on sosiaalipalveluiden maakunnallisen järjestämisen seurauksista. On mahdollista SOTE-uudistuksen johtavan terveyserojen kasvuun ja palveluiden heikentymiseen heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kohdalla. On vaarana, että heikossa asemassa olevien ryhmien palvelut pilkkoutuvat ja palveluiden integraatio kärsii, jos yhtiöittäminen ja yksityistäminen lisääntyy. Miten palveluiden integraation ja jatkuvuuden käy? Voidaanko jopa alkaa ihmisiä siirrellä tutuista elinympäristöistä sinne, missä on kilpailutuksella saatu paikka. Tässä keskustelussa saatetaan vedota, tuleehan siinä olemaan valinnanvapaus, mutta kun ei ole lainkaan selvää missä ja mitä on ylipäätään valittavissa vai onko yhtään mitään. Mikä olikaan loppupäätelmä? Kilpailutuksella on järkeä tietyissä asioissa ja tilanteissa, mutta sitä ei pitäisi ympätä joka paikkaan. 
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)