etusivuotsikko2

Rooman Klubin teos Kasvun rajat, joka ilmestyi 1970-luvulla, on osoittanut sen, että nykyisen talousteorian perusoletus jatkuvasta kasvusta ja luonnonvarojen riittävyydestä on mahdottomuus ja heikentää maailman tilaa. On kuitenkin hämmästyttävää, että kulttuurimme edelleen tuottaa ja kuluttaa yhä enemmän ja enemmän, vaikka seuraukset ovat tuhoisat.

Ihminen on huono päätöksen tekijä, kun hänen pitäisi ratkoa kauaskantoisia taloudellisia ongelmia ja tämä selittää osaltaan sen, miksi ihminen on vastahakoinen muuttamaan taloudellista käyttäytymistään, vaikka tämä on esteenä ympäristökatastrofin torjumiselle. 

Muutosta nykyisestä kulutusmallista, joka perustuu siihen, että omistamme yhä enemmän ja enemmän tavaraa, on vaikea muuttaa ekologisemmaksi, koska maailman talous perustuu edelleen jatkuvaan kasvuun. Jatkuvaa kasvua perustellaan sillä, että se on taloudellisen vakauden peruspilari. 

Ihmisen aivot ovat primitiiviset ja edustavat pelkoa puutteesta ja ahneudesta, jotka saavat ihmisen haalimaan tavaraa kasvavassa tahdissa. Yhteiskuntaamme on saatava luotua riittävyyden asenne, jolloin järjetön tuhlaus saadaan loppumaan. On siis päästävä eroon kulttuurista, jossa tavaroita on kulutettava ja heitettävä pois yhä nopeammassa ja nopeammassa tahdissa. 

Ihmisen on päästävä eroon asenteesta, jossa vaikeat asiat, kuten ilmaston lämpenemisen estäminen, siirretään hamaan tulevaisuuteen. Nykyisen tilanteen kuvaamiseen sopii hyvin Epikuroksen mietelmä: Mikään ei riitä sille, jolle riittävä on liian vähän.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Ihminen luo itse omat historiansa. Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu yhä selkeämmin ihmisen omasta toiminnasta, josta eräänä päivänpolttamana esimerkkinä on ilmaston lämpeneminen. Ihminen osallistuu mielellään sellaisen muutoksen toteuttamiseen, joka ajaa hänen etujaan. Ilmaston muutoksen torjuminen olisi sen vuoksi saatava sellaiseksi asiaksi, joka innostaa ihmiset taistelemaan muutosta vastaan, koska tämä on ihmisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaista. Kuitenkin taistelu ilmastonmuutosta vastaan vaatii ihmisiltä uhrausta, joten osa ihmisistä on haluttomia sen toteuttamiseen ja kyseenalaistavat muutoksen sen selvistä merkeistä huolimatta. 

Nykyinen vuosisata on suurten muutosten aikaa, jolloin miljardit ihmiset on saatava mukaan taisteluun ilmaston muutosta vastaan, vaikka se vaatii muutosta taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Kilpailun tilalle tarvitaan kansojen välistä yhteistyötä ja talousjärjestelmää, jossa ei ole jatkuvaa kasvua vaan kaikkea tuotetaan ihmisten todellisten tarpeiden mukaisesti. Muutos ei tapahdu automaattisesti, vaan tarvitaan uusi maailmanjärjestelmä, jolla on uudet poliittiset, taloudelliset, kulttuuriset, moraaliset ja ekologiset perustat, jotka johtavat aseistariisuntaan, ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen järkevään käyttöön. 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Tavanomaiset ja kauppasodat ovat taas kiihtymässä. Niiden tilalle tarvitaan rauhaa ja kansojen välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa. Ydinsodan uhka nostaa taas päätään ja johtavien suurvaltojen tulisi lopettaa uusien ydinaseiden kehittäminen. Nykyisen riiston ja kilpailun tilalle tarvitaan kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, jonka perusperiaatteita ovat:

  • Valtioiden välisten kiistakysymysten ratkaisu ilman sotia neuvotteluiden avulla

  • Kansojen välinen tasa-arvoisuus , keskinäinen luottamus ja toistensa etujen huomioon ottaminen

  • Kaikkien valtioiden itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen

  • Taloudellisen ja kulttuurisen yhteistyön kehittäminen täydellisen tasa-arvoisuuden pohjalta

Imperialistiset maailmanvallat yrittävät ratkaista sisäiset ongelmansa ja vaikeutensa lisäämällä sotilaallista jännitystä maailmassa ja sytyttämällä sotapesäkkeitä eri puolille maailmaa. 

Tavallinen ihminen ei saa koskaan suostua sotaa ja sortoa kannattavan maailmankatsomuksen kannattajaksi, vaan hänen tulee taistella rauhan ja kansojen välisen ystävyyden puolesta. 

”Vapaan maailman” puolesta puhujat pyrkivät maailman herruuteen puuttumalla muiden maiden sisäisiin asioihin ja pyrkivät toteuttamaan uussiirtomaavaltaista järjestelmää. 

Taistelu rauhan puolesta uuden maailmansodan syttymistä vastaan saa voimansa tavallisten ihmisten yhteisestä tahdosta, kun miljardit ihmiset huutavat: ”Tulkoon rauha!”

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Nykyaikaisen psykologian oivalluksia on se, että henkisen kehityksen polku on usein haastava. Monet nykyiset
ajattelijat eivät kuitenkaan usko henkiseen kasvuun, vaan pitävät kasvun mahdollisuuksia lapsellisena
houreena.
Vihan, väkivallan ja pahuuden tilalle ihmisestä löytyvät myös kyvyt rakkauteen, myötätuntoon ja
jalomielisyyteen. Usein henkisen kehittymisen tietä kulkevat kohtaavat hermoromahduksia ja psykooseja.
Näistä ihminen kykenee selviytymään useimmiten kuitenkin terveenä muuttuneena ja pystyy nauttimaan
elämästään uudella tavalla. Joskus ihminen tekee kuitenkin itsemurhan tai tappaa jonkun kanssaihmisensä.
Henkisen kehityksen aikana ihminen saattaa joskus kokea kaksi sairaudellista ääripäätä: syvän masennuksen ja
maanisen aktiivisuuden.
Normaalit mielialan vaihtelut surullisuuden ja onnellisuuden sekä alakuloisuuden ja innostuneisuuden välillä
kuuluvat normaaliin ihmiselämään.
Kun ihminen kehittyy henkisesti, oppii hän sietämään tuntemattomuutta ja epävarmuutta ja vapautuu niiden
aiheuttamasta levottomuudesta ja ahdistuksesta.
Henkinen kehittyminen auttaa meitä ymmärtämään, että olemme häviävän pieniä hiukkasia
maailmankaikkeuden käsittämättömien ulottuvuuksien keskellä.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Useimmiten ihminen ei näe, että jokin ongelma on hänessä itsessään, hän projisoi (sijoittaa) sen johonkin
toiseen. Tällainen ihminen kadottaa samalla kokonaan kosketuksen todellisuuteen.
Ihminen pitää kateutensa kohdetta syynä omiin vaikeuksiinsa, vaikka hän itse aiheuttaa omat vaikeutensa.
Ihailu on ihmiselämässä vaikea alue: poikkeuksellisia henkilöitä, neroja ja pyhimyksiä kuuluu ihailla. Sitä vastoin
on väärin ihailla henkilöitä, jotka eivät sitä ansaitse. Ihailu on tervettä, kun ihminen tunnistaa, että ihailun
kohteella on myös vaikeuksia ja ongelmia. Kun jonkin maan tai henkilön ihailu menee liioittelun puolelle, on
ihailevalla henkilöllä samanlainen liioiteltu mielikuva itsestään.
Ihminen, jolla on sairas persoonallisuus (Yrjö Kallinen on sanonut, että jokainen meistä on enemmän tai
vähemmän mielisairas) siirtyy hyvin helposti äärimmäisyydestä toiseen, ihailusta halveksuntaan ja rakkaudesta
vihaan.
Vainoharhaiset ihmiset elävät suuruusharhoissaan ja yrittävät saada muut ihmiset mukaan mielettömiin
kuvitelmiinsa.
Vaikeudet alkavat, kun ei näe itseään sellaisena kuin on tai toista sellaisena kuin hän on.
Sota tai kauppasota voi alkaa siten, että toinen maa joutuu yllättäen hyökkäyksen kohteeksi ymmärtämättä
syytä.
Toinen alkamissyy on se, että sodan aloittava maa uskoo sillä olevan oikeus hyökätä, koska se on projisoinut
(sijoittanut) oman harhaisen ajatuksensa vastustajaansa.
Edellä mainittujen tapahtumaketjujen perustella voidaan päätellä, että vain vakavasti mielisairaat kansojen
johtajat voivat aloittaa sodan.
Kateus, ylpeys, ahneus, saituus, viha, laiskuus ja himo ovat sairautta. Tervettä toimintaa ohjaavat taas hyvyys,
kauneus ja todellisuus, joiden perustana ovat rakkaus ja totuus.
Syynä ihmiskunnan pysähtyneisyyteen on se, että ihmiskunta ei suostu elämään todellisuuden mukaan, vaan
pyrkii kieltämään tosiasiat.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Lähde: Maat ja kansat kirjasarja
Energian hukka perunan tuotannossa
Kokonaisenergian määrä

- 24 750 Mcal (100 %)

Kasvi käyttää itse
- 61 %
- - 37 % kuluu hengitykseen
- - 15 % korjaamatta jäävän kasvin kasviaineksen osuus
- - 9 % korjaamisen jälkeinen hukka

Tuotantoon tuleva määrä
- 39 %
- - 9 % talouden hukka prosentti
- - 30 % ravinnoksi

Mitä pitempi ravintoketju on, sitä enemmän energiaa kuluu hukkaan. Auringon energiasta kuluu
varsinaisten perunoiden kasvattamiseen vain noin 0,25 %, lihan tuottoon 0,02 %.

Energian hukka nautakarjan tuotannossa
Kokonaisenergian määrä

- 28 000 Mcal (100 %)

Kasvit käyttävät
- 59 %
- - 34 % kuluu hengitykseen
- - 11 % jää korjaamatta
- - 14 % jää syömättä

Eläin käyttää energiasta
- 35 %
- - 14 % ulosteisiin
- - 17 % muuhun aineenvaihduntaan
- - 4 % kudosten uusiutumiseen

Tuotantoon tuleva määrä
- 6 %
- - 2 % teurastus häviö
- - 4 % jää ravinnoksi

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Alijäämä : 24000000 euroa

Asukasluku 31.12.2018 : 84391 asukasta
 
Alijäämä/asukas : 24000000 euroa / 84391 asukasta =
                             284,39 euroa /asukas
                               23,70 euroa/ asukasta kohti kuukaudessa 
                                  0,78 euroa/ asukasta kohti päivassä
En löytänyt Porin kaupungin veronmaksajien määrää , jotta olisin saanut laskettua luvut veronmaksajaa kohti . 
Porin kaupungin työvoima on tilastollisen vuosikirjan mukaan noin 40000 asukasta .
Työvoimaa kohti laskettuna luvut ovat seuraavat :
                             600,00 euroa/asukas
                              50,00 euroa /asukasta kohti kuukaudessa 
                                1,64 euroa/asukasta kohti päivässä 
Kirjoita kommentti (1 kommentti)

Yhteiskuntaa hallitsee harhainen kateuden värittämä ajattelu taloudessa, politiikassa ja uskonnossa ja siksi
yhteiskunta ei toimi. Oman taloutensa ihmiset toivovat rikastuvan onnenpotkulla (esimerkiksi lottovoitolla tai
odottamattomalla perinnöllä). Politiikassa taas kuvitellaan poliitikkojen luovan lakeja kansan hyväksi.
Uskonnossa taas uskova ihminen luottaa siihen, että Jumala antaa hänelle myös maallista rikkautta
kahmalokaupalla. Terveet ihmiset ovat kiitollisia, mutta jos ihminen on hyvin kateellinen, hän ei osaa olla
kiitollinen eikä voi olla terve.
Kateellinen ihminen tuhoaa onnellisuutensa ja hyvinvointinsa. Hän kaivaa kaivamalla jonkun vian toisesta
ihmisestä, jotta saa varmasti purkaa viheliäiset tunteensa toista kohtaan. Kateellinen ihminen ei nauti aidosta
todellisuudesta, kun taas ihminen, joka käyttäytyy oman sisimpänsä (hyvyyden, kauneuden ja rakkauden)
mukaisesti´, hyväksyy todellisen maailman virheineen. Kateellinen ihminen ajattelee pahan tulevan muista
ihmisistä ja siksi hän on aggressiivinen ja riitaisa ihmissuhteissaan. Ihminen, jonka kateusaste on voimakas,
haluaa tuhota kaiken elämän ja hyvän maailmasta. Kateellinen ihminen on ongelmiensa ja vaikeuksiensa vanki.
Huomattava osa ihmisistä seuraa mielellään johtajia, joiden käytös on sairasta, koska nämä voivat tehdä
vapaasti pahoja tekoja, joita myös huomattava osa ihmisistä (kateuden vallassa olevia) haluaa myös tehdä.
Kateus on pohjimmiltaan kaiken hyvän estämistä. Se on outo asenne, jossa ihminen pitää muiden saamaa
hyvää itselleen pahana ja muihin kohdistuvaa pahaa itselleen hyvänä.
Kateus on koko ihmiskuntaa vaivaava ongelma, joka sen tulee tiedostaa tai sitten ihmiskunta lakkaa ennen
pitkää olemasta. Kaikkien ihmisten on aika myöntää, että sosiaalisen naamiomme takana on juonittelun,
epäluuloisuuden, panettelun, pelkojen, vainoharhaisuuden ja masennuksen maailma.
Tämä maailma on nyt aika muuttaa terveeksi ja tätä työtä auttaa uusi filosofinen ja teologinen tutkimus.
Ihmisen tulee oppia hylkäämään paha ja omaksua hyvä eikä päinvastoin. Tämä vie vallan kateellisilta
pahantahtoisilta ihmisiltä ja vapauttaa ihmiset kateuden aiheuttamista tuhoisista seurauksista ihmisille, jotka
tekevät hyvää. Kateuden tilalle tarvitaan kiitollisuutta, jolloin ihminen kasvaa terveeksi ja hyvinvoivaksi.
Kuitenkin Kaikki meistä ihmisistä ovat enemmän tai vähemmän neuroottisia ja tämän havaitseminen omalta
kohdaltaan on tie tervehtymiseen. Tervehtynyt ihminen nauttii aidosta todellisuudesta. Kun ihminen tunnistaa
itsessään olevan kateuden ja pyrkii siitä eroon, hän samalla lopettaa pahan tekemisen. Kateudesta eroon
pääseminen on erittäin tärkeää, sillä se aiheuttaa valtavasti tuhoa ihmiselle ja yhteiskunnalle.

 
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Nykyinen kapitalismin ja imperialismin voittokulku ovat voimistaneet pääoman keskittymistä yhä harvempiin käsiin ja toteuttaneet tilan , jossa suurvallat kilpailevat keskenään maailmanherruudesta ja , jossa ristiriidat ratkaistaan aseellisilla sodilla ja kauppasodilla .

Maailmassa on nyt monia kohteita , joissa sodan uhka on korkealla tasolla . 
Eu - maiden liittoutuma syntyi Eurooppaan puolustusmekanismiksi jatkuvasti kiihtyvää kilpailua vastaan . 
Monikansalliset suuryhtiöt siirtelevät tuotantoa maasta toiseen aina sen mukaan missä maassa tuontokustannukset ovat halvimmat .
Ne kotiuttavat  voittoja eri maista maihin , joissa yleensä edullinen verotus ja tämä aiheuttaa häiriötiloja maailman talouteen . 
Sodan ja rauhan ongelma on taas nousemassa päivänpolttavimmaksi aiheeksi ilmaston lämpenemisen ohella . 
Antimilitarismi oli työväenliikkeen tavoitteena liikkeen alkuaikoina .
Karl Liebknecht kirjoitti vuonna 1907 teoksen Militarismi ja Antimitarismi .
Kirjassa hän osoitti , mitä haasteita työväenliikkeellä oli voitettavaan , jotta kansakuntien ajautuminen laajamittaiseen sotaan voitaisiin estää .
Kirja oli ensimmäinen perusteellinen yritys analysoida militarismin yhteiskunnallisia juuria ja yhteyksiä erityisesti kapitalistisen tuotantotavan kehitykseen .
Hänet , Rosa Luxemburg ja ja heidän kannattajiaan surmattiin vuonna 1919 spartakistikapinan kukistamisen yhteydessä .
Liebknecht , Luxenburg ja heidän kannattajansa olivat kommunisteja ja spartakistikapinan kukistamista johtivat sosiaalidemokraattiseen puolueeseen kuuluneet Friedrich Ebert ja Gustav Noske .
Nykyiset Suomen vasemmistolaiset eduskuntapuolueet eivät juuri puhu antimilitarismista saati toteuta sitä .
Niiden osalle näyttää sen sijaan tulevan hävittäjähankinnoista päättäminen .
Aseellisten sotien sekä kauppasotien estämiseen tarvitaan kaikkien maailman kansakuntien yhteistoimintaa , siirtymistä kilpailusta yhteistyöhön .
Sairauksien , nälän , ihmiskaupan ,ja  lukutaidottomuuden poistamiseen tarvitaan myös kaikkien maailman valtioiden yhteistyötä .
Maailman vauraat valtiot eivät voi paeta vastuutaan itsekkäästi keinotekoisesti piirrettyjen rajojensa taakse , koska niiden hyvinvointi perustuu jatkuvaan luonnonvarajen ylikukulutukseen .
Rikkaiden maiden väestö vähenee ja köyhien kasvaa .
Jotta köyhien maiden väestönkasvu saataisiin vähenemään , tulisi niiden elintaso tulisi nostaa rikkaiden maiden tasolle . 
Tämä on kuitenkin mahdotonta , koska maailman luonnonvarat eivät yksinkertaisesti siihen riitä .
Maailmaan tarvitaan nyt ihmisten elintapojejn muutosta ,asevarustelun tilalle aseista riisuntaa kilpailun sekä riiston tilalle yhteistyötä .
Vuonna 1919 perustetun Kansainliiton eräänä tehtävänä oli aseistariisunta , mutta mikään maa ei uskaltanut aloittaa sitä .
 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Kaikki ihmiset ovat henkisesti kasvavia ja kehittyviä olentoja .

Ihmisen on vain havahduttava löytämään rakkauden , viisauden ja sisäisen rauhan tie .
Tässä työssä tulee käyttää itsetutkistelua , jolloin oppii tiedostamaan sen , mitä ihminen todella ja pohjimmaltaan on .
Jokaisella ihmisellä on henkisen kehittymisen vaisto , joka vääjäämättä vie ihmistä henkisen havahtumisen ja parantumisen tielle .
Useat meistä taistelevat pitkään tätä vaistoa vastaan pyrkien turruttamaan sitä esimerkiksi alkoholilla tai elintasokilpailulla .
Hankalat taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet saattavat ihmisen usein havannoimaan itseään .
Tällöin ihminen havannoi itseään ulkopuolisesti ja kokee henkisen havahtumisen ja valaistumisen , jotka poistavat ihmisestä pakkomielteet ja aggressiivisuuden ja tilalle tulee kyky rauhaisaan itsetutkisteluun ja älykkääseen päätöksentekoon .
Kun ihminen kasvaa henkisesti , oppii hän samalla tiedostamaan aidon elämänsä , jolloin elämä muuttuu elämisen arvoiseksi .
Eräs suuri muutos tässä tapahtuu silloin , kun ihminen ei enää piiloudu itseltään , vaan tutustuu itseensä juuri sellaisena kuin hän vapaana ja aitona on .
Lopullinen päämäärä on ihmisten välinen kollektiivinen tietoisuuden tila , joka ilmenee yhteisenä pyrkimyksenä tehdä hyvää .
Tällöin ihmiskunta vapautuu väkivallasta , kärsimyksestä ja tuskasta ja tilalle tulevat rauha , rakkaus ja myötätunto .
Ihmiskunta elää tällöin tilassa , jossa se huolehtii koko luomakunnasta vapaana , viisaana ja rakastavana .
 
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)