etusivuotsikko2

Nykyinen kapitalismin ja imperialismin voittokulku ovat voimistaneet pääoman keskittymistä yhä harvempiin käsiin ja toteuttaneet tilan , jossa suurvallat kilpailevat keskenään maailmanherruudesta ja , jossa ristiriidat ratkaistaan aseellisilla sodilla ja kauppasodilla .

Maailmassa on nyt monia kohteita , joissa sodan uhka on korkealla tasolla . 
Eu - maiden liittoutuma syntyi Eurooppaan puolustusmekanismiksi jatkuvasti kiihtyvää kilpailua vastaan . 
Monikansalliset suuryhtiöt siirtelevät tuotantoa maasta toiseen aina sen mukaan missä maassa tuontokustannukset ovat halvimmat .
Ne kotiuttavat  voittoja eri maista maihin , joissa yleensä edullinen verotus ja tämä aiheuttaa häiriötiloja maailman talouteen . 
Sodan ja rauhan ongelma on taas nousemassa päivänpolttavimmaksi aiheeksi ilmaston lämpenemisen ohella . 
Antimilitarismi oli työväenliikkeen tavoitteena liikkeen alkuaikoina .
Karl Liebknecht kirjoitti vuonna 1907 teoksen Militarismi ja Antimitarismi .
Kirjassa hän osoitti , mitä haasteita työväenliikkeellä oli voitettavaan , jotta kansakuntien ajautuminen laajamittaiseen sotaan voitaisiin estää .
Kirja oli ensimmäinen perusteellinen yritys analysoida militarismin yhteiskunnallisia juuria ja yhteyksiä erityisesti kapitalistisen tuotantotavan kehitykseen .
Hänet , Rosa Luxemburg ja ja heidän kannattajiaan surmattiin vuonna 1919 spartakistikapinan kukistamisen yhteydessä .
Liebknecht , Luxenburg ja heidän kannattajansa olivat kommunisteja ja spartakistikapinan kukistamista johtivat sosiaalidemokraattiseen puolueeseen kuuluneet Friedrich Ebert ja Gustav Noske .
Nykyiset Suomen vasemmistolaiset eduskuntapuolueet eivät juuri puhu antimilitarismista saati toteuta sitä .
Niiden osalle näyttää sen sijaan tulevan hävittäjähankinnoista päättäminen .
Aseellisten sotien sekä kauppasotien estämiseen tarvitaan kaikkien maailman kansakuntien yhteistoimintaa , siirtymistä kilpailusta yhteistyöhön .
Sairauksien , nälän , ihmiskaupan ,ja  lukutaidottomuuden poistamiseen tarvitaan myös kaikkien maailman valtioiden yhteistyötä .
Maailman vauraat valtiot eivät voi paeta vastuutaan itsekkäästi keinotekoisesti piirrettyjen rajojensa taakse , koska niiden hyvinvointi perustuu jatkuvaan luonnonvarajen ylikukulutukseen .
Rikkaiden maiden väestö vähenee ja köyhien kasvaa .
Jotta köyhien maiden väestönkasvu saataisiin vähenemään , tulisi niiden elintaso tulisi nostaa rikkaiden maiden tasolle . 
Tämä on kuitenkin mahdotonta , koska maailman luonnonvarat eivät yksinkertaisesti siihen riitä .
Maailmaan tarvitaan nyt ihmisten elintapojejn muutosta ,asevarustelun tilalle aseista riisuntaa kilpailun sekä riiston tilalle yhteistyötä .
Vuonna 1919 perustetun Kansainliiton eräänä tehtävänä oli aseistariisunta , mutta mikään maa ei uskaltanut aloittaa sitä .
 

Comments powered by CComment