etusivuotsikko2

AVI puuttui  katolisen päiväkodin aivopesuun.

Avin päätös nojaa Opetushallituksen tammikuussa 2018 antamiin, varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkentaviin ohjeisiin.

Ohjeissa määritellään esimerkiksi, että varhaiskasvatuksen tulee olla aina sitouttamatonta toimintaa.

– Lasta ei saa ohjata varhaiskasvatuksessa mihinkään katsomukseen, Avi huomauttaa.

Päiväkotia piti  toimija nimeltä "Kuoleman tuskassa olevan Jeesuksen pyhän sydämen Ursuliinien sisarkunta

Nimen pitäisi laittaa varoituskelloja soimaan, fanaattisuudessaan. Mutta se ei kai näkynyt selvästi eivätkä kaikki vanhemmat ehkä teinneet että kysymyksessä oli uskonnollinen ryhmä. 

Viime aikoina ovat monet uskonnon uhreiksi jo lapsena joutuneet uskalataneet tulla esiin. Psyykkisiä traumoja on paljon enemmän. Kaikki eivät puhu koskaan ja ovat uskonpelossa niin koko ikänsä etteivät uskalla edes epäillä uskontoa.

AVI voi puuttua päiväkoteihin mutta entä kotona? Suoman lain mukaan kun lapsi on oma sille saa  jo pienenä syöttää mitä tahansa uskoa.  Kukaan ei voi puuttua, lapsi on siinä mielessä vanhempiensa omaisuutta!  

Jokainen uskova uskoo että meidän uskontomme on "hyvä uskonto". Erilainen kuin väärät uskot ja pakanaopit ja taikauskot joita ovat muut.  Tämän opedttaminen lapsille on  hyvä työ ja jumalien tahto.  

Lapsi on turvaton. Kukaan ei edes saa puolustaa lasta kotonas tapahtuvasta  aivopesulta. Eikö tähä tarvittaisi joku laki? Vai ovatko päättäjät itse mukana samassa? Ovatko edes lainlaatijat uskontojen suhteen puolueettomia? Vai jäävejä?

 

 

Comments powered by CComment