etusivuotsikko2

Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n
toiminta perustui vuonna 2017 kolmeen osa-alueeseen:
valistus, kohtaaminen ja osallisuus
,
todetaan yhdistyksen toimintakertomuksessa viime vuodelta.

Toimintaympäristössä ehkäisevän päihdetyön toteutus on ollut kehitysvaiheessa sekä julkisella että kansalaistoiminnan alueilla. Lisähaasteen antoi SOTE, jonka ennakoinnissa Pori ja ympäristökunnat olivat lähteneet painottamaan paikallispolitiikassa elinvoimatehtäviä ja kansalaistoiminnallisella kentällä yhdistys teki voitavansa.

Yhdistys rakenteli kansalaistoiminnan verkostoa. Lisähaasteen toiminnalle antoi toimintaympäristössä on tapahtuneet muutokset, joiden vuoksi oli panostettava ja etsittävä sekä kehitettävä käytäntöjä.
Toiminnassa panostettiin köyhyyden ja syrjäytymisen ennalta ehkäisevään työhön.
Painopisteenä oli osallisuuden vahvistaminen ja lisääminen vajaa osallisuuden ryhmissä mm. työttömien ja köyhien keskuudessa. Ehkäisevä työ oli tältä osin kohdennettua toimintaa, jossa merkittävin tapahtuma oli 17.10. köyhyyden vastaisen päivän ja asunnottomien yö -tapahtuma.
Kohdentuvaa myös oli vertaisryhmä. Kohtaamispaikoissa toteutettu tipaton tammikuu, EPT-viikon tilaisuudet kohtaamispaikoissa ja SATKS:n palvelupiste Luotsissa olivat laajalle yleisölle suunnattua. Päihdeputki Kankaanpäässä oli koululaisille suunnattu tapahtuma.

Toimintokohtainen kuvaus

Valistus oli sekä yleistä että kohdennettua toimintaa. Yleisessä toiminnassa joukkotiedotuksen ja kohtaamispaikkojen kautta tapahtuva toiminta oli koko vuoden kattavaa. Verkkotoiminta oli yhteistyötahojen kanssa toteutettua yhteisen paikallisiin oloihin soveltuvan sivuston kautta toteutettua. Sivusto oli vuoden alkupuolella uusittavana ja sen painotuksissa kiinnitettiin erityinen huomio ehkäisevän työn toteutukseen mm. neuvonta-aineiston muodossa.
Tapahtumista tärkein oli nyt 16. kerran järjestettävä YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen päivän ja asunnottomien yö tapahtuma, jossa tälle vuodelle on tarkoitus huomioida erityisesti lähiöt ja köyhyystapahtumassa kaupunkiköyhyyden erityispiirteitä. Tapahtuma toteutettiin useana erillisenä monimuotoisena tapahtumana, josta on laadittu oma raporttinsa. Merkittävä tuki toteutukselle olivat Porin seudun työttömät ry, Diakonia ammattikorkeakoulu ja Lähde mukaan -hanke sekä Sininauha ry sekä erillistapahtumien toteuttajat Sampolan asukkaat ry ja Sininauha sekä Diankonia opiskelijat ja opettajat ammattikorkeakoulusta.

Järjestötoiminnan koulutuksessa tehtiin yhteistyötä erityisesti Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa. Yleinen järjestökoulutus toteutettoon kaksi koulutustilaisuutta Opintokeskus Siviksen kanssa Huittisissa Ja Kankaanpäässä. Yhdistys toteutti omaa ehkäisevän työn järjestökoulutusta suunnattuna omille ja yhteistyöjärjestöjen aktiiveille. Yhdistykselle oli kiintiöity Opintokeskus Siviksen tunteja sekä opintotilaisuuksia että vertaisopintoryhmää varten yhteensä 38 tuntia. Demokraattisen Sivistysliiton DSL:n opintojärjestö tuki edelleen yhdistystä. Ryhmätoiminnot toteuttavat sekä valistusta että erityisesti osallisuutta ennalta ehkäisevänä toimintana ja tätä jatkettiin. Ryhmätoimintoja varten oli valmisteilla kymmenen askelta eteenpäin aineisto, jonka kehittämistä oli tarkoitus jatkaa soveltamalla aineistoa ryhmätoimintoon käytännössä, mutta sitä ei saatu kunnolla käyntiin. Myös KSL:n opintojärjestön yhteydet hiipuivat, mutta se ei vaikuttanut toimintoihin.

Toiminnan kohderyhmät

Keskeinen kohderyhmä on syrjäytymisen riskin piiriin joutumisen ennalta ehkäisevässä toiminnassa työttömien ja työttömyysuhan ihmiset sekä terveellisen päihteettömän elämäntavan omaksumiseen kannustaminen. Ryhmätoiminnoissa keskeistä on päihteettömyyttä ja terveellistä elämäntapaa tukevien harrastustoimintojen piiriin aktivointi. Kohderyhmissä ovat köyhyysriskin piirissä olevat ruuanjakopisteiden ihmiset sekä lähiöiden asukkaat.
Sosiaalineuvonnan toteutuksessa sosiaalisen riskin eri ikäisten ihmisten elämänhallinnan vahvistaminen on keskeinen. Toiminnassa ryhmätoiminnoissa kohtaaminen ja osallisuus kohdentuu kyseiseen ryhmään ja sen yksilöihin ja yleisen valistuksen sekä tiedottamisen kautta alueen väestö. Vertaisneuvonnan toteuttaminen aikaisessa vaiheessa katkaisee huono-osaisuuden kehälle joutumisen.
Yhdistys toimii elinkaariajattelulla kaikenikäisten ja erilaisista lähtökohdista olevien ihmisten parissa.

EHYT ry:n visio ("Elämäniloa ja hyvinvointia - ilman päihde- ja pelihaittoja") toteuttaminen ja EHYT ry:n strategiassa määriteltyjen arvojen tukeminen toiminnoissa oli toiminnan perustana.
Keskeisimmin toteutuivat osallisuuden ja dialogisuuden tavoitteet köyhyystyön sekä tapahtumassa 17.10 että ryhmätoiminnoissa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on erityisen tärkeä syrjäytymisen riskin piiriin joutuneille ihmisille, joille jo pelkästään huomioiduksi tuleminen merkitsee paljon.
Mahdollisimman aikaisen tilanteeseen tarttuminen on tärkeä voimaantumisprosessin vahvistaja. Dialogisuutta toteutetaan yhteiskunnallisen keskustelun ja kehittämisen alueella mm. keskusteluissa päätöksentekijöiden kanssa. Edelläkävijyyttä haettiin vertaistoiminnassa ja tuottamalla materiaaleja verkkoon sekä ryhmätoimintaan.

Yhdistys toteutti Porin sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n kanssa Vähäjärven lomakodissa SOTE- asioihin keskittyneen seminaarin 16-17.9.2017. Tapahtumasta on erillinen raportti. Tapahtuman resurssointi tuotti omat haasteensa, sillä se ei sisältynyt toimintatukihakemukseen ja siksi kyseisen seminaarin kuluja ei voitu kirjata toimintatukeen.
Uutena ulottuvuutena oli mukanaolo nuoriso- ja koulutoimen kanssa yhteistyö Pohjois-Satakunnan päihdeputkessa Kankaanpäässä 28.8.-1.9.2017.
Pohjois-Satakunnan päihdeputkeen Kankaanpäässä oli kuljetukset Jämijärveltä, Karviasta, Honkajoelta ja Pomarkusta. Päihdeputkeen oli pyydetty EHYTin pistettä ja se toteutettiin yhdistyksen toimesta aluekeskuksen ohjeiden mukaan. Yhdistys hoiti kustannukset ja ne kirjattiin toimintatuesta.

Arvio toiminnan onnistumisesta

Yhdistyksen toiminnallinen kapasiteetti että toimintaympäristön muutokset huomioiden tulosta on pidettävä hyvänä. Määrällisissä suoritteissa saavutettiin paras tulos vuosikausiin.
Osallistuneita kaikki toteutukset huomioiden oli 1210, jossa merkittävä tekijä oli Pohjois-Satakunnan päihdeputkesssa EHYTin selvästi kuivassa pisteessä käyneiden koululaisten opettajineen määrä. Verkkotoiminnan ongelmat voitettiin ja siinä saavutettiin EHYTin asioita käsitelleiden tiedostojen klikkauksissa yhteismäärä 5687.
Yhdistyksen järjestöllinen kehitystyö jäi kesken.
Yhdistyksellä ei ole ns. puskureita, mikä aiheuttaa rajoitteensa hyvienkin toimintaideoiden toteuttamiselle. Vastaisuudessa on syytä varoa tekemästä ilman toteutussuunnitelmaa päätöstä sinänsä hyvänkin tapahtuman järjestämiseen.
Erityinen kiitos kuuluu yhteistyökumppaneille. Yhdistys on ollut EHYTin sekä alueellisissa että valtakunnallisissa tilaisuuksissa edustettuna ja useissa se on ollut ainoana koko Satakunnasta.

(Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n vuosikokous 27.3.2018)

Comments powered by CComment