etusivuotsikko2

Menneisyydessä 45 vuotta sitten 7.11. oli kokoontunut ryhmä perustamaan raittiusjärjestön jäsenyhdistystä Porin seudulle ja sitten 25 vuotta myöhemmin 11.11. kokoontui pieni joukkio muuttamaan tuon yhdistyksen nimen ja säännöt Porin seudun elämäntapayhdistykseksi. Menneen kahden vuosikymmenen aikana tuon yhdistyksen edustajana on oltu usein ”elossa ollaan” teemalla Elämäntapaliiton yhdistyksenä ja viime vuosina Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistyksenä. Lähes joka kerta on sopinut kysäistä ystävällisen tervehdyksen ”mitä ihmettä’ - eläks sääki viäl” ja siihen tietysti tervetulotoivotus. Vaikka ei enää maaliskuussa kyettäisikään EHYTin edustajakokoukseen, niin ainakin nyt on tätä kirjoittaessa ihan hyvä mieli naputella nämä rivit ja kiittää kaikkia mukana olleita ja yhteistyökumppaneita ”elossa ollaan” toiminnasta. Tuo sanonta on peräisin Elämäntapaliiton ajoilta.

Kaksi vuosikymmentä sitten pieni sisukas joukko päätti suurin piirtein ”pop up” mentaliteetilla herättää jonkin aikaa hiipuneena olleen raittiusyhdistyksen ja muuntaa sen elämäntapayhdistykseksi. Kovin paljoa aiempaan nähden muutosta ei toimintalinjaan tullut, sillä edelleen haluttiin edistää omaehtoista elämänhallintaa ja selviytymistä ongelmista. Sittemmin vuosien aikana käynnistyi joitakin tapahtumia, joissa tämän pienen varsinaisen jäsenmäärän yhdistys on ollut tavalla ja toisellakin mukana. Ensimmäinen suuntaus oli työttömyysasiat ja se oli luonnollinenkin juttu, sillä työttömien yhdistys ja köyhyysasioissa olevat tahot olivat resursseineen mukana. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä ja asunnottomien yö tapahtuma 17.10. käynnistyi työttömien toimipisteessä 2002 ja on sittemmin ollut useammassakin paikassa, mutta on nyttemmin palannut Mikonkadulle. Menneinä vuosina toteutetut tulevaisuudenverstaat olivat teemoineen mukana olleiden elämässä selviytymisen selkeyttämiseen tähtääviä toimintoja.

Monissa toiminnoissa liikkeelle lähdössä on ollut ”pop up” mentaliteettia, joka on toisaalta kiehtova tapa toimia, mutta herkästi haavoittua ja siten riskialtis. Toiminnot onnistuakseen vaativat asiaan sitoutuneen ydinjoukon, mikä on turvannut sen, että nyt voidaan vastata kysymykseen ”vieläks sääki elät” näinkin ”ihme kyllä – elossa ollaan!” Maailman meno on muuttanut elämäntyylejä. Se on mennyt siihen, että ihmiset haluavat tehdä toimintoja pop-up -tyyppisesti eli löyhällä sitoutuneisuudella lyhyessä määrin ja siihen meidän varmaankin pitäisi kehittää jotain.

Meneillään on yhteisten toimintojen säädösten uudistamishanke ja siinä tähdätään myös tähän suuntaan. Tämäkin kaksi vuosikymmentä on sisältänyt joitakin riskitilanteita, joista on selvitty ehkä onnella mutta erityisesti siksi, että on ollut muutama ”vanhan liiton” kulttuuriin sitoutunut kumppani. Yhdistys alkaa miettiä huhtikuun vuosikokoukseensa tulevaisuuttaan. Katsotaan sitten, miten jatkossa otsikon kysymykseen voidaan vastata!

Comments powered by CComment