etusivuotsikko2

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on suuntaamassa uudessa strategiassa kohti yhteisöjen yhteiskuntaa. Strategia on valmis kentän toiminnan suuntaamiseksi vaikkakin sen hyväksyminen siirtyi nykyisen tilanteen vuoksi tehdyn edustajakokouksen siirron myötä syksyyn. EHYT ry:n visioksi on määritelty ”hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja.” Visio on järjestön innostuksen lähde ja kuva siitä tulevaisuudesta, jota Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry jäsenjärjestöineen tavoittelee, joten se on järjestön perusrakennetta. Vision toteutumiseksi tarvitaan toimintaa, jota ohjaamaan on uusi strategia.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kansalais- ja asiantuntijajärjestönä ehkäisee ja vähentää päihde- ja pelihaittoja. Miten tätä tehdään, on kiteytetty kolmeen toiminta-ajatuksen osaan. Yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvoinnin tukeminen on yhteisöllisen yhteiskunnan toteutusta. Sosiaalisesti kestävän kehityksen vahvistaminen on hyvä lisä. Kaikessa tarvitaan vaikuttamista ja siinä aktiivisuutta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii yhteiskuntaa läpäisevästi väestön keskuudessa ulottamalla toimintansa kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin lapsuudesta eläkeikään. Haasteisiin sisältyy päihdekentän muutokset sekä entisten päihteiden pysymisenä että uusien päihdeilmiöiden esiintulona.

Ajassa kiinni pysymistä kuvastaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategiassa huomioitu kansalaistoiminnan muutos. Siinä on haasteena sen sekä vahvistaminen että uudistaminen. Pitkän aikavälin PTS 2020-2026 toimintasuunnitelman alue- ja järjestötoiminnan osiossa on tämä huomioitu. Perinteisen yhdistys- ja järjestötoiminnan rinnalle on jo tullut vapaamuotoista vaikuttamis- ja yhteisöllisyystoimintaa ja tulevaisuudessa on ennakoitavissa sen lisääntymistä. Siksi tarvitaan toteuttamismahdollisuuksien polkuja, jossa verkkotoiminta on yksi mahdollisuus.

Toimintaympäristö on jatkuvassa liikkeessä, joten ehkäisevän päihdetyön toteutuksessa ei voida tyytyä katsomaan vain lähietäisyyteen vaan on tehtävä pidemmälle kantavia ratkaisuja. Keskeiset toiminnan politiikat alkoholi, huume, nikotiini ja rahapelit perustuvat tutkittuun tietoon ja toiminnan toteutuksen taitoon. Kansalaistoiminnan rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ihmisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistajana ja mahdollistajana on kaikkien yhteinen asia. Vaikka strategia ja pitkän aikavälin PTS ovat vielä syksyyn saakka viimeistä silausta edustajakokouksen päätöstä vailla, niin ne voivat olla jo nyt hyvänä eteenpäin menon ohjeena.

Comments powered by CComment