etusivuotsikko2

Toimintasuunnitelma on mennyt jokseenkin uusiksi ja tilannetta voi kuvata ylläpidoksi. Termi tulee sähköliittymäjärjestelmästä, jossa virta voidaan katkaista väliaikaisesti ja ottaa käyttöön tarvittaessa. Valmiutta yhdistys on ylläpitänyt muutaman toimijan voimin ja osallistunut rullaaviin säännöllisiin tapahtumiin. Niistä jää nyt väliin sinänsä merkittävä tapahtuma eli edustajakokous. Sen suhteen kuinkin on todettava, että sen merkittävin asia on uuden strategian hyväksyminen, mutta sen valmistelun alkuvaiheessa edustus oli mukana ja sen edistymistä luonnosvaiheeseen on seurattu valtuuskäsittelynkin asiakirjoissa. Edustajakokous toteutetaan verkossa, joka on nyt tätä uutta järjestötoiminnan aikaa. Poissaoloon kokouksesta on sekä teknisiä että aikataulullisia esteitä. Niin yllättävältä kuin se kuulostaakin myös verkkokokouksiin ja verkossa toteutettaviin juttuihin tarvitaan mukana oloon sidottavaksi kyseinen aika.

Ylläpitotilanne voi olla joidenkin muidenkin yhdistysten todellisuutta. Viittasin sähköliittymän ylläpitoon. Siinäkin pitää tarkistaa asennusten tilanne. Näin se on yhdistyksenkin osalta. Meillä pitää olla ihmiset, jotka ovat ylläpitäneet valmiutta kytkeä toiminnon käyntiin. Siihen on kuulunut myös tässä virran ollessa poiskytkettynä tietyntasoinen valmius eräänlaisena varuillaan olona. Näin on saatu asioita vedettyä tähän päivään, jota sitten tarkastellaan tässä ja nyt tilanteessa sen hetkisten näkymien valossa. Siinä tulee huomioitavaksi ne mahdolliset järjestölliset tilat, joista joku osoittautuu mahdolliseksi toteuttaa ja kytkeä virta päälle kyseiselle volyymille. Tämä tilanne oli asunnottomien yö tapahtuman tämän vuoden osalta. Meillä oli käytettävissä pieni resurssi ja oltiin mukana tapahtumaa valmistelevissa palavereissa, joissa tuli jo esiin niitä riskejä, jotka lopulta johtivat sen peruuttamiseen. Olin itse mukana myös epävirallisissa riskikeskusteluissa. Näitä vastaavia tilanteita on muuallakin ja johtanut samaan lopputulokseen.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ansaitsee kiitoksen siitä, että sieltä on saatu kuvaannollisesti sekä teetä että sympatiaa elää tätä poikkeuksellista aikaa. Saattaapa olla jopa niin, että meiltä on tainnut jotakin mahdollisuutta jäädä käyttämättäkin. Ylläpito on suurin piirtein samaa kuin ”elossa säilyminen” ja siten omaan taustaani liittyvänä Ehytin kuvioissakin käytän mielelläni menneisyyden päivistä nykyhetkeä kuvaavaksi ”elossa ollaan!” Itsekin vielä vastaan siihen porilaisystävälliseen tervehdykseen ”viäläks sääki elät!” noilla samoilla sanoilla. Nyt on tilanne se, millaiseksi se meni, mutta asunnottomien yö toteutuu Suomessa myös tänä vuonna ja siihen on mahdollisuus osallistua verkossa. Linkki tulee asunnottomien yön sivuille. Jotain saattaa vielä nyt tässä kelluvassakin ajassa kuulua minunkin taholta pienen aikaa! Virta on ylläpidossa ja siitä kiitokset sen mahdollistaneille!

Comments powered by CComment