etusivuotsikko2

Lähtötilanne

Satakunnassa toimivia jäsenyhdistyksiä on kolme Porissa ja yksi Harjavallassa. Ensinnäkin on katsottava ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden näkökulmasta tilannetta. EPT lain mukaan ehkäisevä työ kuuluu kaikille ja siltä kannalta katsottuna sitä Satakunnassa tehdään laajasti sekä palvelujärjestelmissä että kansalaistoiminnassa. Palvelujärjestelmässä haasteena ovat uudet kesäkuussa valittavat kuntien valtuustot sekä siitä eteenpäin kuntapolitiikka. Tuleva sote ja sen maakunnallinen koneisto on myös iso haaste.

Kansalaistoiminnan kannalta sen kenttä on luonnollisesti keskeisin järjestötoiminnan kannalta. Ehkäisevää työtä tehdään laajasti ja sitä toteutuu eri järjestöryhmissä niiden varsinaisten toimintojen sivutuotteena ja tosi hyvä niin, mutta… Miten EHYTin näkökulma tulee huomioiduksi. Siksi tarvitaan sen varsinaisia jäsenyhdistyksiä. Kun sen varsinaisten jäsenyhdistysten tilanteissa on nyt havaittavissa ns. ylläpitotoiminnallisuutta, niin vaikka toiminta onkin valmiustilassa virran yhdistämiseen, niin on myös varmistettava, että se lähtee käyntiin. Tätä tähtääväksi on kirjoitettu seuraavaa: ”Keskeisin tavoite on ehkäisevän päihdetyön kansalaistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen Porin seudulla ja sen edistäminen poikkeusajasta eteenpäin. Tähän tapahtumien ja koulutusten ympärille syntyneen verkoston ylläpito ja niiden "huolto" eteenpäin on välttämättömyys. Olemassa olleet valmiit suunnitelmat ovat joutuneet osittain lepotilaan. Kohtaamistoiminta on päivitettävä uuteen tilaan ja sitä tukee yhteistyöverkosto, jonne saadaan vietyä EHYTin asiantuntemusta. Yhteisvastuun vahvistaminen on tapahtumien toteutuksessa.

Tilannekuva on se, että jäsenyhdistyksistä täysitehoisesti on toimintaa toteuttanut säännösten ja suositusten mukaisesti poikkeusaikanakin Porin seudun työttömät ry. Sampolan asukkaat ovat olleet käytännössä lepotilassa. Sieltä on palautettu viime vuoden toimintatuki, mutta he ovat keskustelleet EHYTin suuntaan mahdollisuudesta hakea tukea myöhemmin jäännösvaroista. Pormestarinluodon tilanteesta olen toisen käden tietojen varassa. Harjavallan Elä terveesti ry toiminta on kunnossa tilanteen sallimissa rajoissa. Arkitoiminnan kannalta tärkeä yhteistyökuvio liittyy kohtaamispaikkoihin. Sampolan Salonki olisi mahdollinen, mutta ei ole kunnolla vielä hahmottunut, mitä ja miten siellä voisi toteuttaa. Positiimi ja Pihlavan asukastupa ovat käytettävissä. Pormestarinluodon tilanne on mennyt uusiksi. Asukastupa on loppunut ja Kirjatupa on kysymysmerkki. Yhteyksien luomisessa on ollut pulmia. Yhteisötalo Otava ja sen toiminnot elävät tilanteisuuden mukaisesti. Sinne on viestitetty se, että ollaan mm järjestökoulutuksen toteutuksessa edelleenkin mukana ja vastataan Siviksen kuluista. Porin seudun työttömät ovat olleet viime aikojen tukipilari.

Mihin ollaankaan menossa?

Verkoston vahvistaminen oli esillä marraskuussa 2019, kun oli 20/45 vuotiskeskustelu. Siinä oli myös esillä elämäntapayhdistyksen sääntöjen uudistaminen ja muuntaminen EHYT yhdistykseksi myös nimen osalta. Asia oli edelleen esillä marraskuussa viime vuonna, mutta se silloisen tilanteen huomioiden vedettiin pois listalta. Tuolloin vallinneessa tilanteessa ei katsottu aiheelliseksi lähteä viemään sitä eteenpäin. Olisiko nyt sitten tämän korona-ajan päättyessä se paikallaan lähteä toteuttamaan? Kysymys on siitäkin, että onko meillä riittävät voimavarat jatkuvuuden takaamiseksi. Peruste asian vetämiseen pois listoilta oli se, että jos yhdistys joutuu telakalle, niin on parempi sen mennä vanhana elämäntapayhdistyksenä kuin EHYT yhdistyksenä. Takeet onnistumiselle on vielä luotava ja siihen tarvitaan sekä tähän sitoutuneita että yhteistyöverkoston vahvuutta. Sitä voi saada mm siten, että kehitetään yhteistoimintoja ja yksi sellainen on päihdeasiamiestoiminnoissa oleva päihdejelppari, johon kytkeytyvänä voi olla sosiaalineuvontaa. Peliasioissa ollaan oltu heikosti mukana, mutta siinä Sininauha on toiminut hyvin ja muutoinkin sieltä on oltu kiinnostuneita yhteistyöstä.

Tulevaisuutta käsitelleessä aineistossa olikin yhteyksien lisääminen palvelutoimintaa toteuttaviin järjestöihin. Pysähtyneisyyden tilan katkaiseminen onkin edessä heti kun se mahdollistuu rajoitusten loputtua. Valmistautuminen uuteen normaaliin onkin sitä, että lähiaikoina on valittava linjaukset, joille EHYTin suunnalta on tullut tuki sekä sen Länsi-Suomen aluekeskukselta että ”ylätasolta” mm myönteisenä toimintatukipäätöksenä.

What do you want to do ?
New mail

Comments powered by CComment