etusivuotsikko2

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n paikallinen jäsenyhdistys Porin seudun elämäntapayhdistys ry on verrannut toiminnallista tilannettaan korona-aikana ylläpidossa olevaksi. Sähköliittymissä on ollut mahdollista laittaa se ylläpitoon, jolloin virtakytkentä on poikki, mutta voidaan nopeasti kytkeä päälle. Mahdollista olisi yhdistyksen laittaminen telakalle odottamaan aikaa parempaa. Tätäkin oli harkittu, mutta korona-ajan kärvistelyssä yhteistyökumppanit ovat olleet tukemassa ratkaisevasti sitä, että vaikka virta on osin ollutkin poissa, niin kaikesta huolimatta työ on jatkunut tyydyttävällä arvosanan kakkosen merkeissä. Tosin alun perin oli tarkoitus antaa ykkönen eli välttävä. Lopulta yhden numeron nousu perustui eräisiin karikoihin, joiden ohittaminen nosti arviota. Karikoita on edelleen olemassa ja työtä niiden sekä raivaamiseen että mahdollisten uusien väylien löytämiseksi jatketaan.

Toimintakertomuksen keskeinen huomio kiinnittyy verkoston voimaan. Poikkeusaika on ollut vakava uhka. Karille ajautuminen oli jopa todellistumassa. Sen torjuminen onnistui yhteistyötahojen suunnalta tulleista sinänsä pieniltä näyttävillä ja ihan luonnollisilla toimintoihin kuuluvilla jutuilla. Se oli oikeastaan jokseenkin normaalia verkoston toimintaa tilanteisuudessa. Yhteistyöverkoston pitääkin toimia samaan tapaan kuin verkkokalastaja tarkistaa verkon eheyden ja korjaa rikkinäisyyden sekä kuivaa ja puhdistaa tarvittavin osin.

Tulevaisuuden kannalta on tarpeellista miettiä sitä, millaista ehkäisevän päihdetyön järjestötoiminta on säädösten ja oman järjestökentän ohjelman ja strategian mukaan sekä mitä se on meidän kontekstissa. On luonnollista, että on erilaisia käsityksiä, mitä järjestötoiminta on ja mitä se on ehkäisevän päihdetyön viitekehyksessä. Siihen on olemassa tietyt sekä järjestötoiminnan yleiset reunaehdot että ehkäisevän päihdetyön periaatteet. Kysymys on sitten siitä, miten ne ovat käytännössä. Tämän tässä kyseessä olevan yhdistyksen kulttuuri on lähtenyt aikoinaan ehkä jopa siihen aikaankin poikkeuksellisessa muodossa. Alussa kylläkin tavoiteltiin erinäisiä hankkeita, mutta niiden kanssa oli lähellä ns tukehtumisilmiö, joka oli viedä koko asian nurin. Tuolloin kiinnittyminen yhteistyöverkostoihin nosti toiminnan ylös. Yhdistyksen pari vuosikymmentä sitten ylös nostaminen ei ollut ylläpidosta, vaan liittymät olivat puretut eikä ollut liioin verkkojakaan. Nyt oltiin poikkeusajassa, mutta oli paljon helpompaa, sillä verkot olivat olemassa.

Verkostossa toimiminen saattaa vaikuttaa jokseenkin olemattomalta meiningiltä, sillä täysin ns sanottavissa olevia omia toimintoja löytyy varsin vähän. Niitä ovat olleet tällä yhdistyksellä vain jotkin yksittäiset pienkoulutukset, ryhmätoiminnot ja yksittäiset vertaistoiminnot. Elämäntapaliiton ja sittemmin Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n lipun esillä pitäminen on ollut keskiössä. Sitä on ajateltu mahdollisena jatkamisen mallina yhdessä yhteisellä asialla toimintana. Jossakin vaiheessa esillä ollut suurten asioiden tavoittelu oli koitua enemmän turmioksi. Edelleenkään ei pidä unohtaa suuriakaan ideoita kunhan niiden kanssa pysytään hengissä.

Toiminta-ajatus jatkossa on osallisuutta tukeva tapahtuma- ja vertaistoiminta ja painotuksena poikkeusajan järjestötoimintaan tulleiden tekijöiden sekä korjaaminen että niistä saatujen kokemusten hyödyntäminen. Tarkoitus on palata mm yhdistyksen rakenne- ja sääntöuudistukseen, joiden toteuttaminen oli 2020 ohjelmassa, mutta korona-ajan vuoksi ne vedettiin listalta pois. Toimintoina ovat toimintatuella rahoitettavat järjestötoiminnan koulutus ja ryhmätoiminta sekä verkkotoiminta, YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen päivän ja asunnottomien yö tapahtuma ja EPT viikon tapahtuma.

Keskeisin tavoite on ehkäisevän päihdetyön kansalaistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen Porin seudulla ja sen edistäminen poikkeusajasta eteenpäin. Tähän tapahtumien ja koulutusten ympärille syntyneen verkoston ylläpito ja niiden "huolto" eteenpäin on välttämättömyys. Olemassa olleet valmiit suunnitelmat ovat joutuneet osittain lepotilaan. Kohtaamistoiminta on päivitettävä uuteen tilaan ja sitä tukee yhteistyöverkosto, jonne saadaan vietyä EHYTin asiantuntemusta. Yhteisvastuun vahvistaminen on tapahtumien toteutuksessa.

Porin seudun elämäntapayhdistyksen hallitus jatkaa pääosin entisellä kokoonpanolla. Tilanne tulee tarkistukseen ehkäisevän päihdetyön viikolla 45. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Heikki Kemppainen ja jäseninä Terttu Elomaa, Marika Lahtinen, Seija Laurell ja Kari Koivula sekä varajäseninä Pentti Ruohoniemi, Sauli Hämäläinen ja Lennart Laitinen.

Comments powered by CComment