etusivuotsikko2

Mitä on ehkäisevä päihdetyö ja millaista on sen toimintaansa ottaneen yhdistyksen toiminta? Raamit vastaukselle antavat lainsäädäntö ja siihen liittyvät ohjeistukset sekä yhdistyksen ”perustuslakina” sen omat säännöt ja sen mahdollisen keskusjärjestön päätösten antamat lähtökohdat. En niitä tätä lähde nyt purkamaan, vaan kysyn, mitä on yhdistyksen sanottavissa oleva toiminta? Googlasin kysymyksen ja tuloksena oli muutama juttu, joiden joukossa oli tekstini 26.11.2018 ehkäisevästä päihdetyöstä, jonka olin kirjoittanut juuri tuon ajankohdan kontekstissa. Kaikkineen tämä kysymys on akuutti tänäänkin siksi, että tämän vuoden kuluessa on tehtävä ratkaisuja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestöllisen toiminnan rakenteesta tällä seudulla vetämäni yhdistyksen osalta.

Kysymyksellä, onko meillä sanottavissa olevaa ehkäisevän päihdetyön järjestötoimintaa, tarkoitan ehkäisevää päihdetyötä sitä ohjaavien säännösten ja ohjeiden mukaisena. Tässä tullaan kysymykseen, onko se vain tapahtumien ja muuta näkyvää täysin omaa toimintaa vai onkohan sitä katsottava laajemmasta näkökulmasta? Vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön kolme peruskiveä ovat valistus, kohtaaminen ja kohtuullinen sääntely. Järjestö joutuukin punnitsemaan arjen ratkaisuissaan sitä, miten se toimii? Toimiiko se täysin itsenäisesti toteuttamalla toimintoja vain omissa piireissään vaiko käyttämällä mahdollisuuksiaan osallisuutensa muodossa verkostoissa ja kumppanuuksina?

Jokainen tekee ehkäisevää päihdetyötä arjessaan

Jokainen jäsenyhdistys on voinut toteuttaa merkittävässä määrin ehkäisevän päihdetyön asiaa myös tänä poikkeusaikana vaikka sen toimintakertomus olisi virkkeen mittainen. Toteuttaminen tarvitsee vähimmillään yhden klikkauksen tai aamutervehdyksen sosiaalisessa mediassa tai vastaantulijalle ystävällisen tervehdyksen. Jo pelkästään yhdistyksen ylläpito tulevaisuutta varten on merkittävä juttu kuten esimerkiksi toimintakertomuksen lausuma, että olemme olemassa edelleen ja yhdistys on toteuttanut korona-aikana vain sääntömääräiset asiat. Olen poikkeusaikana ollut yhteyksissä joihinkin toimijoihin ja siinä huomannut, että muutamat ovat kaikesta huolimatta erityisjärjestelyin toteuttaneet ovien auki pysymisen, mikä onkin ollut ehkäisevän työn loistavaa toteutusta. Toiminnan toteutuksen ei nykyoloissa tarvitse olla jotakin ns. sanottavissa olevaa ymmärtäköön tämän se ken taitaa! Myös yhdistysten luonteet ja toimintatavat ovat muutoksessa ja tämä mahdollistaa monimuotoiset ehkäisevän työn toteutukset. Niinpä onkin sekä mahdollisuus että haaste kehittää toimintamalleja. Kysymys on myös ehkäisevän ja korjaavan työn rajapintojen huomioinnista.

Askel uuteen normaaliin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on jatkossakin Porin seudulla näkyvästi esillä, sillä täällä on ehkäisevän päihdetyön kentällä olemassa pitävä perusta. Siis en näe tilannetta pessimistinä mutta kuitenkin realismin kautta. Siis on nähtävä ne mahdollisuudet, joissa voidaan olla EHYTin puitteissa mukana. Tämä kuitenkin vaatii järjestelyjä sekä meidän yhdistysrakenteessa että toteutuksen linjauksissa jos siinä aiotaan olla Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n nimissä mukana. Se on käytännössä muistuttanut koko historiansa ajan verkostomallia sekä toiminnallisesti että yhdistysrakenteeltaan. Rajallisilla sekä henkilö että talouden resursseilla osallisuuden kautta verkostoissa on mahdollisuuksia.

Comments powered by CComment