etusivuotsikko2

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. on kansallisena toteutettu asunnottomien yö tapahtumia. Tämän vuoden Asunnottomien yön teema on ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. Syrjäytetty. Se nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia syrjäyttäviä epäkohtia, jotka ovatkin usein asunnottomuuden taustalla. Aiheellinen kysymys onkin, syrjäyttääkö yhteiskunta rakenteillaan ja kun siihen löytyy sekä yksittäisten ihmisten kohtaamia tilanteita että yleisiä rakenteiden aukkoja, niin näiden eliminoiminen on asunnottomuuden ennalta ehkäisevää toimintaa. Porin tapahtumissa on kiinnitetty huomiota ennalta ehkäiseviin asioihin unohtamatta itse asiaa eli vailla vakinaista asuntoa olevaa. Tämän vuoden tapahtuma on ns.hajautettu useampaan toimintapisteeseen. Aiemminkin hajautuksia on ollut ja tapahtumaa on toteutettu myös kaupunginosissa.

Syrjäytyminen ja syrjäyttäminen ovat usein asunnottomuudessa joko syynä tai seurauksena. Ihmisen elämä koostuu eri tilanteiden sisällöistä ja siten ketjut toteuttavat sekä onnellisia että vähemmän hyviä aina onnettomuuksiin saakka olevia ketjuja. Siksi tämän vuoden teeman valinnassa on edetty huomioimaan syrjäyttämisen ketjun toteutumisen mahdollisuus. Realismia on myös myöntää sekin, että toiminnoissa voi olla piirteitä, jotka johtavat syrjäyttämiseen. Ehkäisevässä työssä onkin erityinen huomio syytä kiinnittää prosessien kokonaisuuksiin ja sen alkulähteisiin. On siis tehtävä yhteistyötä korjaavan toiminnan kanssa. Kaikkineen onkin kysymys yhteisestä veneestä, jossa toiset soutavat ja toiset huopaavat ja pitävät perää. Tapahtumaa 17.10.edeltää Porin seudun työttömien etkot perjantaina. Seuratkaa ilmoittelua ja tulkaapa mukaan!

Comments powered by CComment