etusivuotsikko2

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on Porin alueella edustettuna neljän jäsenyhdistyksen kautta. Yhteyksiä ylläpitäviä ovat mm säännöllisessä keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevina Porin seudun elämäntapayhdistys ry ja Porin seudun työttömät ry. Elämäntapayhdistys edustaa elämäntapasuuntautuneisuutta EHYT ry:n järjestökentällä. Yhdistys on ollut ns ylläpidossa korona-ajan alkamisesta saakka ja toteuttanut lähinnä ylläpitoon liittyviä toimintoja kuitenkin osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin yhteisiin toimintoihin. Paluu ns normaaliin ei kuitenkaan ole välttämättä täysin samaa, missä oltiin 2019 toimintavuonna. Vaikka silloin ei ollutkaan korona-aikaa niin kuitenkin jo silloin nähtiin tarve katsoa, mitä on yhdistyksen mahdollinen tulevaisuus. Yhdistyksen 20/45 vuotistilaisuudessa marraskuussa 2019 oli esillä tulevaisuuden skenaario ja siitä käytiin keskeisten toimijoiden keskustelu vielä sen jälkeen, jolloin tuli esille mahdollisena tulevaisuutena yhdistyksen rakenteellinen muutos.

Yhdistys oli ensimmäiset 25 vuotta piirijärjestönä yhdistysten yhdistys. Muutos sitten muutti sen sekä että yhdistykseksi. Käytännössä se onkin ollut siitä lähtien verkostotoimija ja vain osa on ollut perinteellisen henkilöyhdistyksen toimintaa. Sitäkin ja perinteellisen yhdistyksen toimintamallia on pari kertaa yritetty soveltaa, mutta se ei ole lähtenyt kunnolla lentoon vaan päinvastoin on ollut tukehtumisen uhka. Keskustelussa tämä tiedostettiin ja tuotiin vaihtoehtoja esiin, jolla EHYT ry paikallinen edustavuus toteutettaisiin. Siihen voisi tarjota mahdollisuudet juridisesti suunniteltu lainsäädännön uudistus, jonka piti tulla voimaan jo viime kesänä, mutta se on jämähtänyt lainsäätämisen risteyksiin. Uudistamisen tarpeesta on laaja yksimielisyys, joten on ennakoitavissa sen toteutuminen.

Toimintaa 2022

Valmistautumisessa vuoteen 2022 oli vakavassa harkinnassa siirtää yhdistys telakalle, mutta päädyttiin jatkaa. Kuitenkin jatko on matalammalla profiililla aiempaan nähden eli taso on lähelle korona-ajan ylläpidon linjaa. Se merkitsee joistakin aiemmista toiminnoista luopumista ja myös joihinkin aiemmin keskeisiin etäisyyden ottamista, mikä tarkoittaa sitä, että kokonaan ei luovuta, mutta ollaan mukana hiljennetyllä volyymillä. Näin myöskään ei ole haettu joitakin resursseja eikä käyty keskusteluja mahdollisista tukitoimista.

Toiminnot ovat keskeisesti toimintatuella rahoitettuja. Verkkotoiminta omalla palstalla sivutie.net on käytössä verkkotiedottamiseen ja neuvonta- ja valistustoimintaan. Yhdistys on mukana köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa työssä mm YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen päivän ja asunnottomien yö tapahtumassa sekä päihdejelppari toiminnassa päihde- ja sosiaalineuvonnan alueella. Sääntömääräinen vuosikokous on Porin seudun työttömien tiloissa Mikonkatu 21 perjantaina 22.4.2022 klo 13.

Toteutettavan toiminnan tavoitteet

Sosiaalisten oikeuksien toteutumisen tukeminen ja päihde- ja peliasioiden tietoperustan vahvistuminen valistuksen ja neuvonnan kautta ja kohtaamistoiminnan kautta syrjäytymisriskissä olevien ennalta ehkäisevällä työllä sen vähentäminen tavoitteena estää toteutuminen. Verkostotoiminta on toimintavuodessa läpäisevänä lähtökohtana.

Comments powered by CComment