etusivuotsikko2

Porin seudun elämäntapayhdistys on ollut ns ylläpidossa korona-ajan alkamisesta saakka ja toteuttanut lähinnä ylläpitoon liittyviä toimintoja kuitenkin osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin yhteisiin toimintoihin. Paluu ns normaaliin ei kuitenkaan ole välttämättä täysin samaa, missä oltiin 2019 toimintavuonna. Vaikka silloin ei ollutkaan korona-aikaa niin kuitenkin jo silloin nähtiin tarve katsoa, mitä on yhdistyksen mahdollinen tulevaisuus. Yhdistyksen 20/45 vuotistilaisuudessa oli esillä tulevaisuuden skenaario ja siitä käytiin keskeisten toimijoiden keskustelu vielä sen jälkeen. Keskustelussa tuli esille mahdollisena tulevaisuutena yhdistyksen rakenteellinen muutos.

Yhdistys oli ensimmäiset 25 vuotta piirijärjestönä yhdistysten yhdistys. Muutos sitten muutti sen sekä että yhdistykseksi. Käytännössä se onkin ollut verkostotoimija ja vain osa on ollut perinteellisen henkilöyhdistyksen toimintaa. Sitäkin ja perinteellisen yhdistyksen toimintamallia on pari kertaa yritetty soveltaa, mutta se ei ole lähtenyt lentoon vaan päinvastoin on ollut tukehtumisen uhka. Keskustelussa tuo tiedostettiin ja tuotiin vaihtoehtoja esiin, jolla EHYT ry paikallinen edustavuus toteutettaisiin. Siihen voisi tarjota mahdollisuudet juridisesti suunniteltu lainsäädännön uudistus, jonka piti tulla voimaan jo viime kesänä, mutta se on jämähtänyt lainsäätämisen risteyksiin. Uudistamisen tarpeesta on laaja yksimielisyys, joten on ennakoitavissa sen toteutuminen. Tästä tuotetaan aineistoa lähiaikoina.

Toimintaa 2022

Valmistautumisessa vuoteen 2022 oli vakavassa harkinnassa siirtää yhdistys telakalle, mutta päädyttiin jatkaa. Kuitenkin jatko on matalammalla profiililla aiempaan nähden eli taso on lähelle korona-ajan ylläpidon linjaa. Se merkitsee joistakin aiemmista toiminnoista luopumista ja myös joihinkin aiemmin keskeisiin etäisyyden ottamista, mikä tarkoittaa sitä, että kokonaan ei luovuta, mutta ollaan mukana hiljennetyllä volyymillä. Näin myöskään ei ole haettu joitakin resursseja eikä käyty keskusteluja mahdollisista tukitoimista.

Toiminnot ovat keskeisesti toimintatuella rahoitettuja. Verkkotoiminta www.sivutie.net oma palsta verkkotiedottamiseen ja neuvonta- ja valistustoimintaa, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen työ mm YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä ja asunnottomien yö sekä päihdejelppari toimintaa päihde- ja sosiaalineuvontana.

Toteutettavan toiminnan tavoitteet

Sosiaalisten oikeuksien toteutumisen tukeminen ja päihde- ja peliasioiden tietoperustan vahvistuminen valistuksen ja neuvonnan kautta ja kohtaamistoiminnan kautta syrjäytymisriskissä olevien ennalta ehkäisevällä työllä sen vähentäminen tavoitteena estää toteutuminen. Verkostotoiminta on toimintavuodessa läpäisevänä lähtökohtana.

Yhdistyksen hallintorakenteen tarkistus vireille

Yhdistyksellä oli korona-ajan edellä päätös muuttaa sääntöjä ja myös nimi Porin seudun EHYT ry:ksi. Siitä luovuttiin tilanteen muututtua. Myös yhdistyksen hallintorakennetta on pidetty harkitsemisen arvoisena. Tälle on taustalla edellä mainittu yhdistyslainsäädännön uudistushanke. Uusien säännösten piti jo viime vuoden heinäkuussa tulla voimaan, mutta eduskunnan muut lainsäädäntöasiat ovat menneet edelle ja uusi säädöspaketti on jämähtänyt sinne. Nyt sitä ollaan viemässä eteenpäin pienemmissä osissa, joita on tarkoitus saada jo tänä vuonna sieltä ulos. Lähinnä nyt ovat tulossa käyttöön ne joustot kokouskäytäntöihin, joita oli käytössä korona-aikana poikkeuslakien kautta. Muut varsinaista perusrakennetta helpottavat käytännöt jäävät vielä odotuslistalle. Kuitenkin niistä on jo olemassa pohjaesitykset, joten voidaan jäädä odottelemaan niitä sieltä. Tulevaisuuteen liittyviä käytännön asioita on monia muitakin, joten vuosikokouksen linjaus oli se, että nyt jatketaan jonkin verran omatoimisesti kevennetyllä rakenteella mukaan luettuna toiminnan sopeutus tilanteeseen. Tämä on merkinnyt joistakin aiemmin keskeisistä hankkeista vetäytymistä sivummalle.

Hallintorakennetta on tälle vuodelle jonkin verran sääntöjen rajoissa kevennetty. Puheenjohtajana jatkaa vielä tämän vuoden Heikki Kemppainen ja hallituksen jäseninä Terttu Elomaa, Marika Lahtinen, ja Kari Koivula sekä varajäseninä Sauli Hämäläinen, Pentti Ruohoniemi, Jari Haapaniemi ja Lennart Laitinen.

Comments powered by CComment