etusivuotsikko2

Otsikon kysymysmerkki on osoitukseksi siitä, että mikään ei ole itsestään selvyyttä eikä myöskään haaveiden asiaa, vaan on tilannetta katsottava suoraan kohti todellisuutta. Tämä teksti on rakennettu optimistisen realismin perustalle. Ensinnäkin on todettava se, että porilainen ehkäisevän päihdetyön toteutus on ihan kohtuullisen hyvällä mallilla. Sitä tehdään sekä julkisen sektorin että kolmannen sekä neljännenkin sektorin kentillä laajasti. Järjestökentän alueella on puutteita ja siten on ratkaistavia asioita sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Varsinaisia EHYTin järjestöjäseniä on kaksi asukasyhdistystä ja Porin seudun työttömät ry sekä taustaltaan vanhin yhdistys Porin seudun elämäntapayhdistys, jonka tausta on vuodesta 1974 työväen raittiusliikkeessä. Yksi EHYTin yhteys on kohtaamispaikoissa, mikä on jäänyt nykyisin harmittavassa määrin taka-alalle.

Järjestötoiminnan kehittämiseksi oli ennen korona-aikaa joitakin kaavailuja, joista ehkä olisi voinut kehittyäkin jotakin eteenpäin vievää. Elämäntapayhdistyksen nimi oli tarkoitus muuttaa Porin seudun EHYT ry:ksi. Se ja muutkin suunnitelmat menivät korona pandemian myötä. Onneksi on kyetty ylläpidolla jatkamaan. Tosin sekin on toteutettu supistettuna. Tähänkin vuoteen lähdettiin minimaalisella rakenteella, joka koostui kolmasosasta aiempaan verrattuna. Se on merkinnyt hyvin matalalla profiililla mukana oloa toiminnoissa ja käytännössä omien yksin toteutetuista luopumista. Myös yhteistyöverkoissa olemisessa on ollut hiipumista ja joistakin kuten järjestökoulutuksessa mukana olosta on luovuttu kokonaan. Kevyt yhteys on edelleen säilytetty joihinkin opintojärjestöihin.

Tulevaisuuden näköalasta on todettavissa sitä, että EHYTin ja ehkäisevän päihdetyön järjestötoiminto on turvattavissa Porissa toimijaverkoston myötä, jossa on tarpeen olla myös paikallinen järjestö. Porin seudun työttömät ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenenä on ollut tukiyhteys siinä, että sillä on toimitilat ja päivittäisiä toimintoja. Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n edellytykset toteuttaa yhteyslinkin vaatimuksia on heikot. Sen yhdistysrakenne on ajateltava uusiksi. Alun perin 23 vuotta sitten sen noustessa vuosien hiljaisuudesta se lähti käyntiin perinteisellä järjestötoiminnan ajatuksella. Sitä turvasi Porin seudun työttömien ja seurakunnan taholta tullut työapu. Edelleenkin Porin seudun työttömät ovat turvanneet ylläpitovaiheessa olemassaolon perustaa.

Mitä on tehtävä? Se oli hallituksen työpajakeskustelussa kolme vuotta sitten 20/45-vuotistaipaleen jälkipalaverissa. Tuolloin esitettiin ajatus, että yhdistys kytkeytyisi jonkin toisen yhteyteen. Nykyisin EHYTin alueelta on käytännön kontaktit kulkeneetkin työttömien kautta. Yksi mahdollisuus olisi nyt eduskunnassa olevan lakiesityksen uudistuksen toteutumisen myötä muuttaa rakenne yhteistyöryhmäksi. Sen hallinnolliset vaatimukset ovat perinteellistä järjestömuotoa kevyemmät. Käytännössä jo viime vuodet on yhdistyslain rajoissa toteutettukin kevennettyä hallintorakennetta. Kun eduskunta jo hyväksyi heinäkuussa vahvistuksen saaneen osan yhdistyslain muutoksesta niin on oletettavissa muunkin osan tulevan lähitulevaisuudessa säädetyksi. Edellä esitetty ei oikeastaan olisikaan mitään uutta, vaan tarkemmin katsottuna koko elämäntapayhdistyksenä toimiminen on ollut verkostoyhdistyksen tyyppiä. Rahattomana oltiin käynnistämässä asunnottomien yö tapahtumaa ja muutkin toiminnot ovat käytännössä olleet samaa mallia. Alkuvaiheen opetus on siinä, että oltiin ehkä yli-innostuneitakin ja koko asian tukehtuminen oli lähellä. Tämä on paikallaan muistaa menneestä!

Comments powered by CComment