etusivuotsikko2

Ehkäisevän päihdetyön toimijoiden joukko on laaja, ja erilaisia ehkäisevän päihdetyön toimia toteutetaan laajasti sekä kunnan eri sektoreilla että niiden ulkopuolella. Haasteena on näiden erillisten toimien yhteensovittaminen. Ehkäisevän päihdetyön monialaisuus edellyttää työn hyvää koordinointia sekä oman toiminnan että laaja-alaisessa työssä. Tämä pätee sekä kansalaistoiminnalliseen että ammatilliseen toimintaan. Eri toimijoiden työn yhteensovittaminen on onnistumisen edellytys. Siksi pitäisi kunkin toimijan selvittää oma toimintokuvansa sisältö. Tällä hetkellä juuri tänäänkin on esimerkiksi oman kansalaisena ehkäisevää päihdetyötä tekevänä mietittävä, mikä on minun osani kokonaisuudessa.

Päihde- tai rahapeliongelma varjostaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. Ennaltaehkäisy on tehokkain tapa torjua ongelmia niin yhteiskunnan kuin yksilöiden tasolla. Siksi ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan kaikkialla: oppilaitoksissa, työpaikoilla ja perheissä sekä kaikessa kohtaamisessa niiden tilanteisuuksissa. Sii8s me ollemme tässä kaikessa elämän aavalla merellä

Porin ehkäisevä päihdetyö on yleisellä tasolla kohtuullisen hyvällä mallilla. Täällä on kohtaamispaikkoja ja ehkäisevän työn toteuttajia kattavasti. Jos on omakohtainen ajatus löytää jotakin, niin kyllä etsivä löytää ja ovi on joko auki tai se avataan. On riittävän matalallakin kynnyksellä varustettuus toimintaa. Tosin tässäkin tilanteessa ihminen voi ajautua kahden kynnyksen loukkuun eli oman kynnyksen ulos ylittämisen ja johon sisäänmenon ylityksen vaikeuteen. Tähän tarvitaan etsivää ja hakevaa toimintaa, jota myös on. Vaikeutena onkin ehkäisevän ja korjaavaan rajalla olevan tilanne ja siinä ensisignaalin näkeminen ja ensihuolen hoksaamisen kysymys nousee esiin. Tätä on järjestökentällä toteutettu ensihuoli toiminto.

Järjestökenttää ajatellen ehkäisevä’ päihdetyö on luonnollisesti jokaisen järjestönkin tehtävää sen omien toimintojen sisällä. Ehkäisevää päihdetyötä toiminta-ajatuksenaan toteuttava on luonnollisesti vihkiytynyt tälle asialle erityisemmin. Osa senkin jäsenkunnasta on jonkin yleisen kansalaistoiminnallisen suuntauksen edustaja ja sitä onkin pidettävä ehkäisevän päihdetyön voimavarana. Myös jäsenjärjestö voi olla enemmän verkostotoimija kuin jäsentensä yhteisö omaksumansa toimintamallin mukaan. Omaa toimintamallia sekä kansalaistoimijana että omana itsenään asiassa mukana on tärkeää huomioida omaksumansa toimintamallin kestävyys. Tässä tulevat vastaan käytettävissä olevat voimavarat ja oma jaksamisen raja. 

Suunnittelu vuosikelloineen on välttämätöntä, mutta yhtä lasilla välttämättömän on tilanteisuuksien huomiointi. Toiminnot toteutuvat ajan ja paikan asiayhteyksissä ja näin niitä on kaiken aikaa tarkkailtava. Korona-aika haastoi meidät kaikki ja jätti omat jälkensä, joista osa on ns käsinkin kosketeltavissa, mutta suuri osa tulee vasta ajan myötä ilmi. Joitakin vireillä olleita hankkeita onkin jo pantu hyllylle ja osa siirrett6y roskakoriin. Muutamasta on jotakin jossakin olemassa ja se voi tulla ajan myötä vireille.

Mitä tapahtuukaan lähivuosina? Neljän vuoden hallitusohjelma ”Vahva ja välittävä Suomi” otsikossaan lupaa välittämistä, mutta…. Herää kysymys kenestä välitetään ja miten? Hallitusohjelmaa puntaroidessa tuli olotila siitä, että kirjoittajissa ei sanottavammin tainnut olla humanisteja, vaikka puoluekentän valossa sitä olisi odottanutkin. Ohjelman ovat rakentaneet ”homo economicus” joukkoon kuuluneet. Homo economicus on latinankielinen ilmaisu, joka viittaa taloustieteessä käytettävään ihmisen käyttäytymismalliin. Hän on siis järkevä ihminen, joka maksimoi hyödyllisyytensä ja yrittää saada suurimmat edut pienellä vaivalla.

Tosin edellä ajateltu on nykytilanteessa ymmärrettävääkin, kun olipa vaikka kuinka ison talon isäntä, niin jos resurssit ovat loppu, niin ne sitä ovat. Kuitenkin tavoitteissa esiintyy sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen sekä yksityiskohtana mainittu ruoka-avun tukeminen ja pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut todetaan tärkeiksi eikä sen vuoden alussa tullutta uudistusta kaavailla avattavaksi kuten vammaispalvelujen uudistamista.  Ehkäisevästä työstä on monissa kohdissa, mutta mitä tulee käytäntö ja miten rahoitus toimii, onkin eri asia.

Comments powered by CComment