etusivuotsikko2

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille ja näin se on arjessa mukana. Sitä tekevät siten kaikki toimijat kukin omien toiminta-ajatustensa ja suunnitelmiensa puitteissa. Ehkäisevälle päihdetyölle on myös sille omistautunut järjestökenttä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry jäsenjärjestöineen ja monine yhteistyötahoineen on sekä käytännön että teoreettisen asiantuntemuksen edustaja, Porin seudun elämäntapayhdistys ry on yksi paikallisista EHYT ry:n jäsenjärjestöistä.  

Viime vuodet ovat olleet hankalia sille kuten monille muillekin kansalaistoiminnoille. Kuluvan vuoden suunnitelmatkin tehtiin yhdistyksen perustoimintojen ylläpidon ajatuksella. Kohtuullinen yhteys onkin ylläpidetty keskeisiin yhteistyökumppaneihin sekä on oltu laajemminkin yhdistyksen nimissä mukana verkkoyhteyksillä erinäisiin tapahtumiin. Käytännössä arkinen meno on koostunut hybriditoimintona. Sen tuloksellisuuden arviointi on varsin vaikeaa, mutta on siitä jonkin verran palautettakin saatu. Yleisarviona verkkotoiminnan kokonaiskuva on jäänyt keskeneräiseksi. Se on kovin kapealla perustalla. Jos ja toivottavasti kun jatkoa mietitään, niin tämä on otettava esille.

Keskeinen syksyn asia oli 17.10. köyhyyden vastaisen päivän ja asunnottomien yön toteutuminen. Porin seudun työttömissä oli päivätapahtuma ja näin kyseisen päivän köyhyys asia tuli nostetuksi esille. Köyhyys ja syrjäytyminen olivat tietenkin illan asunnottomien yö tapahtuman keskeinen teema ja sen tämän vuoden ”Kenelle kaupunki kuuluu” teemaa avattiinkin useammaltakin näkökulmalta. Nyt ei päiväntapahtumia ollutkaan muita kuin Mikonkadun tilaisuus.

Tapahtuma 17.10 toteutui itseohjautuvasti illan osalta. Tapahtuman luonteeseen kuuluukin kansalaistoiminnallisuus eikä välttämättä ole tarvettakaan ottaa vahvempaa roolia. Tulevaisuutta ajatellen kuitenkin jatkossa on jonkun paikallaan olla säännöllisesti EHYTin järjestökentästä mukana suunnittelupalavereissa. EHYT ry oli näkyvimmin mukana paneelissa Kim Kannussaaren tuodessa siihen asiantuntemuksensa. Keskeisin tuki siihen, että on kyetty olemaan mukana, on STEAn EHYTin kautta saatu järjestötuki. Tuen käytön osalta verkkotoiminnan ja köyhyyden vastaisen päivän ja asunnottomien yö- tapahtuman osalta asia menee prikulleen. Toimintatuen neuvonnan ja päihdeopastuksen osalta on aukkoa ja siitä on jotakin tarvetta tarkistaa loppuvuoden aikana. Keskeinen osa tässä on seurata palvelujen ja lainsäädännön kehitystä. Päihdehoidon osalta on saatu uutta, mutta miten kaikki toimii, tarvitsee seurantaa.

Elämäntapayhdistyksen perusrakenne on ollut verkostoyhdistys, jota se oli perustamisestaan neljännesvuosisadan piirijärjestönä. Silloin sen jäsenyyksiä oli nykyisen Pirkanmaan maakunnan alueelle saakka. Nykymuotoisuudessa alkuvaiheessa luotiin kylläkin perinteellisen henkilöjäsenyyksiin ja sen mukaiseen järjestötoimintaan kuuluvia menettelyitä, mutta tuloksena oli tukehtumisen piirre. Siihen viitattiinkin 45 vuotiskeskustelussa. Nyt on sekä koronan seurauksena että musta tekijöistä johtuvana korostunut se, että yhdistyksen mahdollisuus jatkaa on kevyellä järjestörakenteella verkostotoimijana. Sekin tarvitsee jonkin verran varoja ja yhteistyökumppanin, jolta voi saada selkänojaa. Kiitos Porin seudun työttömät ry:lle.

Edustuksissa on ollut mahdollisuuksien mukaan osallistumisen linjaus. Nyt joihinkin ei ole osallistuttu ja olennaisimpiin kuten EHYTin tapahtumiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Ensi vuoden osalta on kaikki vielä usvaisen hämärää. Joka tapauksessa on perusteita ylläpitoon ja senkin vuoksi, että viisi vuosikymmentä täyttyy 7.11.2024. Yhdistyksen elinkaaressa on esimerkki raittiusliikkeen muutoksesta päihde- ja yhteiskuntapolitiikan mukana. Matkalla on oltu - se jatkuu!

Comments powered by CComment