etusivuotsikko2

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020

Sairausvakuutuksen päivärahojen määräytyminen muuttuu ja työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan 1.1.2020 alkaen.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 1,0 %.

Aktiivimallista luovutaan 1.1.2020. Etuus palautuu automaattisesti normaalille tasolle 1.1.2020 alkaen, jos sitä on aiemmin alennettu aktiivimallin perusteella.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 33,66 euroon päivässä (32,40 e/pv vuonna 2019). Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,79 e/pv.

Asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2020 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2019 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 497,29 e/kk. Vuoden 2020 alusta alkaen se on 502,21 e/kk.

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 577,66 e/kalenterivuosi (572 euroa vuonna 2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Vuoden 2020 alusta sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan siltä 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siis 1 kuukausi.

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 662,86 e/kk ja parisuhteessa elävälle 591,79 e/kk (628,85 e/kk ja 557,79 e/kk vuonna 2019).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 834,52 e/kk (784,52 e/kk vuonna 2019). Lesken alkueläke on 327,54 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 102,00 e/kk. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2020 ansaita 834,52 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

  • I kuntaryhmässä 8 360 e/v

  • II kuntaryhmässä 7 688 e/v

  • III kuntaryhmässä 6 745 e/v.

Eläkettä saavan hoitotuki nousee hieman 1.1.2020 alkaen:

  • perushoitotuki 71,21 e/kk

  • korotettu hoitotuki 155,15 e/kk

  • ylin hoitotuki 328,07 e/kk

  • veteraanilisä 107,49 e/kk

Comments powered by CComment