etusivuotsikko2

Julkilausuma liittyen
asunnottomuuteen ja syrjäytymiseen

Porin kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan 24. syyskuuta 2020 hyväksynyt ensi vuoden budjettiin liittyen säästöjä, jotka sosiaali- ja perhepalveluiden piirissä tarkoittavat aikuissosiaalityön vuokraustoiminnan supistumista.

Näiden säästöjen myötä kaupunki on luopumassa Ulvilanpuiston 25 asunnon kiinteistöstä sekä omassa omistuksessa olevista kriisiasumishuoneistoista, joita on kaksi kappaletta. Viimemainittu on ollut tärkeä työkalu esimerkiksi aikuissosiaalityössä ja paperittomien auttamisessa.

 

Terveys- ja sairaalapalveluissa säästöt merkitsevät psykososiaalisten palveluiden asumispalveluiden ostopalvelujen karsintaa sekä vanhuspalveluissa Uudenkoiviston vanhustentalon vuokraustoiminnasta luopumista vanhuspalveluiden toimesta.


Mainitut säästöt heikentävät olennaisesti vuokra-asukkaiden ja erityisesti heikommassa asemassa olevien asukkaiden asemaa.

Näiden ihmisten on entistä vaikeampaa päästä heille suunnattujen palveluiden piiriin, joten he joutuvat omien heikkojen resurssiensa puitteissa turvautumaan tavanomaiseen vuokra-asumiseen.

 

Uudenkoiviston vanhustentalon vuokraustoiminnasta luopuminen merkitsee pitkällä tähtäimellä riskiä, sillä näiden asukkaiden, jotka väistämättä kuuluvat sosiaalisen asumisen piiriin, on kuitenkin asuttava jossain. Näin ollen hekin uhkaavat ajautua vapaille asuntomarkkinoille.

 

Tekeillä olevista säästöistä voidaan lopuksi vetää se johtopäätös, että hintalapulla on väistämättä se toinenkin puoli, joka vielä koituu yhteiskunnan maksettavaksi.

 

Asunnottomien yö -tapahtuman järjestäjätahot

Comments powered by CComment