etusivuotsikko2

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on hyväksynyt mietinnön vammaispalveluista

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää hallituksen esittämän (HE 191/2022 vp) ​uuden vammaispalvelulain säätämistä erittäin tärkeänä. Vammaispalvelulain uudistuksen tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa.

Valiokunta on mietinnössään (StVM 52/2022 vp) käsitellyt mm. palvelujen toteuttamista, ikääntymisrajausta, henkilökohtaista apua ja erityisen osallisuuden tukea, lasten asemaa, päivätoimintaa sekä hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden asema koskevia pääkohtia.

Valiokunta ehdottaa vammaispalvelulakiehdotukseen erityisesti perustuslakivaliokunnan edellyttämää subjektiivisten oikeuksien täsmentämistä ja selkeyttämistä, ikääntymisrajauksen poistamista ja hengityslaitepotilaiden aseman säilyttämistä lähtökohtaisesti ennallaan. Lisäksi valiokunta ehdottaa lapset kodin ulkopuolella asumista koskevan sääntelyn täsmentämistä liittyen lapsen mielipiteen selvittämiseen, lapsen sivistyksellisiin oikeuksiin sekä oikeuteen pitää yhteyttä läheistensä kanssa.

Valiokunta ehdottaa myös, että kehitysvammaisten työtoiminnan jatkuminen turvataan vammaispalvelulain mukaisena vammaispalveluna.

Valiokunnan mietintö on yksimielinen. Valiokunta ehdottaa kahta lausumaa.​

Vammaispalvelulain oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta, mutta esitystä ei ehditty käsitellä suunnitellun voimaantulon vaatimassa aikataulussa. Valiokunnan mukaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana voimaantulolle voidaan pitää kuluvan vuoden lokakuun alkua.​

Mietintö oli eduskunnanssa ensimmäisessä käsittelyssä viime tiistaina ja taisi olla toisessakin käsittelyssä jo. Nyt kannattaa tutustua valiokunnan mietintöön ja valmistautua sen voimaan tuloon. Vammaispalvelujen suhteen on haasteena uuden lainsäädännön ohella hyvinvointialueiden käynnistyminen.

Comments powered by CComment