etusivuotsikko2

Kiireettömään hoitoon on päästävä
nykyistä nopeammin 1.9.2023 alkaen

   lääkäriSosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa (14.7.2023) kerrotaan, että ihmisille on tarjottava perusterveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa nykyistä lyhyemmässä ajassa 1.9.2023 alkaen. Avosairaanhoidon odotuksen enimmäisaika lyhenee kolmesta kuukaudesta 14 vuorokauteen, ja suun terveydenhuollon kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen.

Lisäksi potilaan on 1.9. alkaen saatava arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä samana päivänä, kun hän on ollut yhteydessä terveydenhuollon toimintayksikköön. Säännöksen muutos koskee myös perusterveydenhuollon suun terveydenhuoltoa. Yksilöllisessä arviossa hoidon tarpeesta arvioidaan myös se, tarvitseeko potilas hoitoa nopeammin kuin lain edellyttämässä enimmäisajassa.

Eduskunta hyväksyi hoitotakuuta koskevan lakimuutoksen marraskuussa 2022, ja sosiaali- ja terveysministeriö lähetti hyvinvointialueille ohjeen säännösten toimeenpanosta 14.7.2023. Muutos vaikuttaa hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin järjestämisvastuulla olevan perusterveydenhuollon lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon ja vankiterveydenhuoltoon. 

Tiukennettu hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta.

Koko tiedote kysymyksineen ja vastauksineen hoitotakuun tiukentamisesta:
https://stm.fi/-/kiireettomaan-hoitoon-on-paastava-nykyista-nopeammin-1.9.2023-alkaen

Comments powered by CComment