etusivuotsikko2

EHYT ry on edelleen mukana asunnottomien yö kansalaisliikkeessä. Asunnottomien yö tapahtuma on osa YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää 17.10. Teemana tänä vuonna on kysymys ”Kenelle kaupunki kuuluu?”  Selkeä vastaus kysymykseen on: Kaupunki kuuluu kaikille! Siihen nojaten Asunnottomien yö kansalaisliike haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua, kenen ehdoilla julkista tilaa suunnitellaan, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa m kenen tarpeisiin kaupunkitila vastaa ja onko meidän julkinen tilamme kaikille yhdenvertainen ja kaikkien saavutettavissa?

Miten asunnottomien yö on ehkäisevää päihdetyötä? Asunnottomuutta on monenlaista. Sen ääripäänä on katuasunnottomuus, siis vailla kattoa päänsä päälle. Lähellä tätä on majailu sinne tai tänne ilman vakinaista asuntoa Tilannetta edeltäviä syrjäytymisen huono-osaisuuteen joutumisen loukkuja on voinut olla useita. Siksi onkin ilmiö nimeltä asunnottomuus vaikeuksineen nähtävä kokonaisuutena prosesseineen. Päihteet voivat olla yhtenä tekijänä ja siten niiden ehkäisevä työ. Siispä tehdään omanlaistaan ensihuoli työtä, joilla on riski joutua asunnottomaksi häätöuhan, vuokrarästien, taloudellisten vaikeuksien, erityisen tuen tarpeen tai muun kriisitilanteen vuoksi.

Julkisen tilan kaupallistumisen myötä köyhien mahdollisuudet kapenevat. Se johtaa syrjäytymisen kierteeseen ja huono-osaisuuden syvenevään loukkuun. Ihmisen ajauduttua osattomuuden kehälle, siitä ulos pääseminen voikin ylittää voimavarat. Tämä tarvitsee em. ensihuoli tukitoimia. Porin asunnottomien yö tapahtuma on alusta alkaen jo yli kaksi vuosikymmentä ollut köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisia teemoja painottavalla linjalla. Asumiseen liittyvät vaikeudet lisäävät köyhyysriskejä. Kenelle kaupunki kuuluu, kysyykin sen perään, miten ja missä on asumisen vaikeuksiin ja köyhyyteen joutuneen ihmisen paikka kaupunkitilassa?  Köyhyyttä syventävät poliittiset päätökset ovat tässä vaikuttamassa. Osallisuuden välttämättömät voimavarat puuttuvat.

Ihminen toimii prosessin omaisesti, jossa hänellä on taustalla selviytyminen tilanteestaan eteenpäin. Tyypillisesti kullekin toiminnolle on olemassa taustalla jokin ajatuksellinen tarkoitus, joka on syntynyt tajunnassa. Sille on useinkin jokin aktin laukaiseva tekijä ja näihin ajatus ensihuolen huomioinnista tukemisessa tähtää. Kun ehkäisevä päihdetyö ku7uluu kaikille, niin sen toteuttaminen kuuluu kaikille myös siltä osin kun jollakin on pulmia asumisessaan selviytymisessä. Kaupunkitilan toteutukset ovat osa tätä.

Comments powered by CComment