etusivuotsikko2

Olli Salin:
Edunvalvontaa jatkettava kaikilla tasoilla

Emme anna periksi! Näin aloitti Olli Salin puheensa Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton 75-vuotisjuhlassa. - On syytä katsoa mitä tämän päivän tilanne tuo eteemme. Orpon ja Purran budjettiesitys uhkaa vakavasti pienituloisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa: asumistuesta leikataan 363 miljoona euroa, työttömyysturvasta 570 miljoonaa euroa ja jopa viimesijaisesta toimeentulotuesta 100 miljoonaa euroa.

- Pelkästään nämä leikkaukset ovat yli miljardi euroa, joka merkitsee indeksijäädytyksen myötä köyhyyden lisääntymistä 50 000 ihmisellä. Näistä lähes 15 000 on lapsia. Sosiaalialan toimijoiden arvion mukaan toimeentulotuen varaan putoaa lisää 50 000 henkilöä, jotka joutuvat Kelan byrokratian rattaisiin ja kun sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja korotetaan, he joutuvat hakemaan täydentävää ja ehkäisevää tukea hyvinvointialueilta, sanoi Salin.

 Olli Salin 22202023 Tsil 75vjuhlassaOlli Salin (kuva: Hannu Oittinen)

- Liittomme TSIL:n historiallisina saavutuksina ovat olleet vammaispalvelulain aikaansaaminen 1980-luvun alussa, jolloin kanssamme mukana olivat Kynnys, Kehitysvammaliitto ja Näkövammaisten keskusliitto. Holkerin hallituksen kahden ministerin Liikasen ja Puolanteen ”historiallisen verouudistuksen” sisältämät sosiaalisten verovähennysten poistamisen estimme yhdessä eläkeläisten ja vammaisten mielenosoituksella, johon eduskuntatalon edessä osallistui yli 10 000 henkilöä.

Salin muistutti, että sosiaaliturvan leikkausten lisäksi Orpon hallitus siirtää vammaispalvelulakia vuoteen 2025 ja aikoo tehdä siitä ikäsyrjivän YK:n vammaissopimuksen vastaisesti. - Tämän syrjinnän pysäyttämiseksi tarvitaan vammaisten ja eläkeläisten yhteisrintamaa.
Vanhuspalvelulain hoivan henkilöstömitoituksen 0,7 hallitus siirtää tästä syksystä tulemaan voimaan vasta vuoden 2028 alusta. Aikuiskoulutustuen lopettamisella hallitus estää erityisesti sosiaali- ja terveysalan henkilöstön lisäämistä ja kriisiyttää edelleen näitä palveluja kipeästi tarvitsevien ja hoitojonossa odottavien ihmisten tilannetta, jota myös maksujen korottaminen pahentaa.

- Tämä epäinhimillinen, epäoikeudenmukainen ja syrjintää lisäävä politiikka ei ole hyväksyttävää, vaan pikemminkin tulee asevarusteluun käytettäviä varoja siirtää ihmisten auttamiseen, vammaisten palvelujen turvaamiseksi ilman 65-vuoden ikärajaa. Nyt emme anna periksi vaan jatkamme edunvalvontaa kaikilla tasoilla!

---

Ollin Salin on toiminut mm. 20 vuotta Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton toiminnanjohtajana ja puheenjohtajana sekä työskennellyt 30 vuotta Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkönä.

Comments powered by CComment