etusivuotsikko2

 Nordman ti kerhossa puhumassa Sote ja vammaisten kuljetuspalveluasiat puhuttivat Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien jäsenistöä Terttu Nordmanin vieraillessa kerhossa. Seurauksena kannanotto Porin erikoisesta käytännöstä periä vammaisilta "lainaa" kaupungin kassaan.

 KANNANOTTO JOHTAJAVIRKAMIESTEN LAITTOMASTA KÄYTÖKSESTÄ

 Vääryys on oikaistava ja syylliset pantava vastuuseen!

 

PORIN SAIRAUS- JA TAPATURMAINVALIDIT RY kerhoväki kokoontui 3.10.2017 Nuorisotalolla. Tilaisuuteen oli kutsuttu vieraaksi Satakunnan SOTE:n muutosjohtaja Terttu Nordman.

Porin kaupunki maksattaa monista muista kaupungeista poiketen vammaispalveluasiakkaalta taksimatkan kokonaiskustannukset etukäteen. Vasta kuukauden kuluttua kuitteja vastaan voi hakea liikaa perittyjä kuljetusmaksuja kaupungilta takaisin. Porissa maksatetaan vammaisilla myös vammaispalvelukuljetusten taksitilausten lisämaksuja.

Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalit ry vaatii vääryyksien oikaisemista ja syyllisten saattamista vastuuseen!

Terttu Nordmanilta kysyttiin, että miksi Porin vammaisilta kuljetuspalveluasiakkailta peritään laittomasti kaupungille lainaa negatiivisella korolla ja pidätetään näin asiakkaitten rahoja kuukausi kaupungin kassassa? Kysyttiin myös miksi laittomia puhelinoperaattorimaksuja maksatetaan vammaispalveluja tilatessa?

Nordman vastasi, että tullessaan Poriin myös hän ihmetteli Porin käytäntöä ja kysyi edeltäjältään Kaj Kainulaiselta kuljetuspalvelu-asiaa. Kainulainen oli todennut, että pitää ajatella ekonomisesti. Nordman myönsi sitten myös itse jatkaneensa kyseistä ekonomista (=taloudellinen, säästäväinen) ajatusta. - Kunnioitin esimiestäni ja taisin itsekin hyväksyä laittoman ratkaisun, koska siitä ei julkisesti puhuttu.

Nordman perusteli nykyistä laskutustapaa, jossa kuitteja kerätään kuukauden, helpommaksi toteuttaa, kuin vaadittavaa vain omavastuuosuuden perimistä kuljetuskerralta. Se kun tuottaisi runsaasti lisätöitä toimistovirkailijoille.
Tähän kyllä heti kommentoitiin, että kyllähän työttömiä löytyisi palkattavaksi tuonkin työn tekijöiksi.

Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien varapuheenjohtaja Lennart Laitinen valisti Nordmania oman paikkakunnan ja yleisesti käytössä olevalla esimerkillä, miten laskutus saadaan lainmukaisesti ja hyvin edullisesti digiaikakautena hoidetuksi.

 

Sanallakaan Nordman ei viitannut, pahoitellut sanomisissaan siihen palveluja käyttävään vammaisjoukkoon, jonka rahat eivät kerta kaikkiaan riitä ”ylihinnoiteltujen” heille laillisesti kuukausittain myönnettyjen asiointimatkojen käyttämiseen.

- Nyt odotellaan ”Rauman mallia”. Mikä se on tai olisi, ei Nordman osannut sanoa mitään. Kertoi ensi vuoden alusta suunnitelmiin olevan tulossa jonkinlaista muutosta, mutta ei voi vielä kertoa enempää.

 

Kaj Kainulainen käytti Porin kaupungin varoja laittomasti, jäi kiinni 2015 ja joutui eroamaan virastaan. Voidaankin kysyä, että onko Nordman omaksunut Kainulaiselta myös muita hallintomalleja vammaisten elinolojen kurjistamisessa, joista osan jopa Korkein hallinto-oikeus on tuominnut laittomiksi?

 

Omavastuumaksu on laiton!

 

Jo itsessään Porin vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuumaksu on laiton! (Kts.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380/ Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759.)

Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912
6 § Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

 

Porin paikallisliikenteen alin maksu

Citylippuja myydään 1.9.2017 alkaen Porin keskustan alueelle ja city -liikenteeseen. Lippu oikeuttaa lyhyehköihin matkoihin sen voimassaoloalueella (kartta). Lipun hinta on 1,00 €/suunta, eikä se sisällä vaihto-oikeutta. Lippua voi ostaa myös 50 matkan sarjakorttina, joka on voimassa yhden vuoden ensileimauksesta.

Sarjakortti. Tällä 10 matkan sarjakortilla on kulkuoikeus Porin ja Ulvilan kaupungin alueilla. Se on voimassa 90 päivää ensileimauksesta ja sen hinta on 20,00 € matkan pituudesta riippumatta. Siis 2,00 euroa/matka.

Kertalippu. Voimassa olevan taksan mukainen kertamaksu 3,40 (kts. vyöhykkeet) suoritetaan kuljettajalle matkan alkaessa.

Siis… voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

 

Oikeuskirjallisuuden ja oikeustapausten perusteella Porin alin paikallisliikenteen kertamaksu on 1,00 €:n Citylippu.

Asetuksen teksti jatkuu ...tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu .... tarkoittaa sellaista kuntaa, jossa ei ole julkista paikallisliikennettä (Merikarvia, Nakkila), joten Porissa on julkista paikallisliikennettä ja näin ollen vaikeavammaisen kuljetuspalvelumaksu on 1,00 €/matka.

 

Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry

Terttu Nordman ti kerhossa 3.10.2017

 

PS.

Samasta asiasta on käyty yhdistyksen edustajien ja liiton toiminnanjohtajan delegaationa toukokuussa Porin Perusturvassa, jotta Porin käytäntöön saataisiin muutos. Tuolloin vastauksena oli, että kyllä sote aikanaan korjaa asian. Emme hyväksyneet tällaista vastausta. Vääryys on korjattava jo ennen.

Comments powered by CComment