etusivuotsikko2

Tsil kynä logo

Terveyspalvelujen maksupolitiikkaan
täysremontti pienituloisten hyväksi

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii poistamaan terveyskeskusmaksut koko maasta, palauttamaan oikeudenmukaisuuden Kela-korvauksiin ja alentamaan vuosikatot yhteensä 300 euroon.

Terveyskeskusmaksut pois, diabeteslääkkeiden 100% Kela-korvaukset palautettava, Kelan lääke-, matka- ja sairaanhoitokorvausten vuosikatto yhteensä 300 euroon ovat vaatimuksia, joita Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto on vuodesta toiseen esittänyt tehokkaimmiksi keinoiksi kaventaa terveyseroja.

Hallitus on toimillaan lisännyt terveyseroja nostamalla terveyskeskusmaksuja, ottamalla käyttöön uusia pitkäaikaissairaita rasittavia maksuja kuten hoitajamaksut, ja leikannut samaan aikaan eläkekorotuksia ja iskenyt viimeksi pitkäaikaistyöttömien kimppuun järjettömällä ”aktivointimallillaan”.

Terveyserojen kaventamistavoitteen sijaan hallituksen linjaksi on sote-uudistuksen ajamisessa muodostunut ovien avaaminen selälleen yksityisen terveys- ja hoivabisneksen tunkeutumiselle julkisten terveyspalvelujen ytimeen ”valinnanvapaus”-julistusten varjolla.

Tehokkain keino parantaa hoitoon pääsyä on tehdä terveyskeskusten ja työterveyshuollon maksupolitiikkaa yhdenvertaiseksi tekemällä terveyskeskuskäynneistä maksuttomia, kuten työterveyshuollon sairaanhoidossa on ollut vuosikymmeniä ja Helsingissä vuodesta 2013. Nykytilamme on perustuslain sosiaalisten perusoikeuksien näkökulmasta perustuslain vastainen, eli pienituloisia eläkeläisiä ja vammaisia syrjivä.

Vaadimme siksi poistamaan terveyskeskusmaksut koko maassa, palauttamaan oikeudenmukaisuuden Kela-korvauksiin ja alentamaan vuosikatot yhteensä 300 euroon. Jos hallitus ottaisi tämän periaatteen sote-uudistuksensa ydinasiaksi terveys- ja hoivabisneslobbareiden hellimisen sijasta, palautuisi kansan luottamus kaaokseen ajautuneeseen sote-uudistukseen.

11.3.2018

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n

liittohallitus

Comments powered by CComment