etusivuotsikko2


Kolmannen sektorin avustuskäytännöt ajetaan alas STEA:n myötä!


Kolmannen sektorin, käytännössä yhdistyspohjaisen vapaaehtoiseen, ilman palkkaa toimivien yhdistysten toimintaa tuettiin raha- automaattiyhdistyksen varoista vuosittain.

Raha-automaattiyhdistys eli RAY oli julkisoikeudellinen yhdistys, joka perustettiin 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Vuonna 2017 Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Veikkaus Oy yhdistyivät yhdeksi valtion omistamaksi rahapeliyhtiöksi, jonka nimeksi tuli Veikkaus Oy. Vastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksien käsittelystä siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetulle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). Näin kaapattiin lähes 80- vuoden aikana kerätty varallisuus yläluokan harrastusten tukemiseen ja lahjoituksiin.

Perinteiselle kolmannelle sektorille jäi murusia.
Miten demokraattisessa suomessa tämä on mahdollista?

 Silmänkääntötemppu tehtiin siten että ostettiin kolmas sektori yhtiökaappauksen tueksi maksamalla 2017 yhdistyksille kolminkertainen avustussumma pyydettyihin siis haettuihin nähden. Takaisinmaksun aika koittaa nyt 2018 avustuspäätösten myötä. Hakuaika päättyi 31.03.2018. Haku kehotetaan hakemaan sähköisesti. Kysymyspatteristo on laajennettu monisivuiseksi mielipidetiedusteluksi jossa samoja asioita kuten jäsenistön aktiivisuutta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia pyydetään kuvailemaan kuten Sipilän hallituksen työttömyystukien aktiivisuusmallissa. Siinähän joka toinen työtön menettää (saa keppiä) työttömyyskorvauksesta ja perustoimeentulosta. Nettilomaketta ei voi tallentaa omalle kovalevylle vaan se on täytettävä ja lähetettävä yhdellä istumalla. Tietooni on tullut ettei kahdenkaan päivän istunnolla kyennyt vastaamaan asetettuihin kysymyksiin. Hakemuksen hyväksymisen ehtona on vastata jokaiseen kysymykseen.

Aiemmin hakemukset oli valittavissa joko paperi- tai nettiversiona ja kaikki lomakkeet pystyi tallentamaan koneelle ja jatkamaan kunnes tiedot oli hankittu eri lähteistä. Tietooni on tullut yhdistyksiä jotka jättävät hakemuksen täyttämättä ja osan kohtaloksi tulee hylkäys riittämättömästä aktiivisuudesta hakemusta täytettäessä. Siis mitä yhteistä on Sipilän aktiivisuusmallilla ja Sote- avustusten kanssa? Sote- keskustelun ja lainsäädännön julkisuudessa käydyssä keskustelussa ”kolmannen sektorin toimijat / kumppanit” on kuvattu tasaveroisena yhteistyökumppanina samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla kuin julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottava yritys tai toimija. Todellisuudessa tämä on hämäystä jolla uskotellaan ennen ratkaisevia päätöksiä ihmisille että kolmas sektori on mukana saamassa ja jakamassa palvelutuotantoja tasapuolisesti ja siten päästä itse osallistumaan oman alansa toiminnasta.

Todellisuudessa esim. ulkomaisella pääomalla toimiva Attendo on jo nyt vallannut merkittävän osan sote- alan hoivapalveluista suomessa. Pienimpiä kuntakeskuksia myöten hoivakoteja, vanhusten ja vammaisten palvelutaloja rakennetaan julkisten terveyskeskusten ja laitosten naapuriin. Maan hallitus korotti tuntuvasti kaikki palvelumaksut ja otti uusia maksuja käyttöön jo 2016 vastaamaan yksityisen tuottotavoitteiden vaatimalle tasolle. Ei tarvita mielikuvitusta jolloin nämä toiminnot yhdistetään Attendon ja heidän kumppaneidensa alaisuuteen.


Tässä kohdin on syytä muistuttaa hallituksen markkinoimaa SOTE-ratkaisun tuovan säästöjä 3 mrd. euroa. Säästö on laskettu siten että sote palveluja leikataan summaa vastaavasti ja nostetaan palvelumaksuja yksityisen voitontavoittelun verran jolloin samalla tulee isketyksi kaksi kärpästä eli ratkaistaan valinnanvapaus jota kaikki hokevat. Tämä silmänkääntötemppuhan päätettiin jo tuolloin 2016 hinnankorotusten yhteydessä. Tulevalla valinnanvapaudella ei ole mitään tekemistä jo voimassa olevalla vapaudella. Tuskin nykyinen hallitus uuteen sotelakiin kirjaisi ettei omalla tai lainarahalla saisi valita haluamaansa lääkäriä tai hoitoyksikköä! Säästömääräys tulee myös EU-komissiolta ettei piskuinen Suomi voi olla esimerkkimaana laadukkaalla terveydenhuollolla ja keikuttaa EU-perheen yhteistä venettä. Vakaussopimukseenhan suomi on jo suostunut.


Todellisia säästöjä etenkin terveydenhuollossa saavutettaisiin potilaan ja hoitolaitosten (terveyskeskusten, sairaaloiden) välille rakennetusta yhteistyöstä ja luottamuksesta ja siitä että potilasta ei jätetä yksin pelkän rutiinitarkastusten varaan. Potilassuhteen jatkuvuus on turvattava lähtöyksikön ja mahdollisen jatkohoitoyksikön välillä kunnes oireet, sairaus, vamma, on saatu hallintaan, potilasta tyydyttävällä tavalla.
Tutkimusmenetelmät lääketieteessä ovat kehittyneet ja digitalisaation vuoksi kustannukset laskeneet merkittävästi sekä niiden hyödyntäminen potilastyössä on reaaliaikaisesti hyödynnettävissä. Ongelmana on ettei potilaalle anneta tutkimustuloksista kopioita (esim. kuvantamistuloksia) jolla tutkitusti on positiivisia vaikutuksia toipilasaikojen lyhentymisinä sekä lääkärin ja potilaan kasvavan keskinäisen luottamuksen osoituksena ja sitoutumisena hoidon toteuttamisessa.


Pyytämällä joistakin terveydenhuollon yksiköistä voi saada tutkimustulokset maksamalla niistä esim. 15- 25 euroa. Tämä ei voi olla oikein että tästäkin rahastetaan. Siis minun henkilökohtaisia terveystietoja ei suostuta luovuttamaan omaan käyttööni, vaan pantataan potilasarkiston pilvipalveluun ja mahdollisen omistajavaihdoksen myötä niillä käydään kauppaa. Maan hallitus ja muut viranomaistahot ovat aika-ajoin vaatineet ”turhien” tutkimusten vähentämistä ja lopettamista niiden kalleudesta johtuen. Juuri siksi päällekkäisiä tutkimuksia joudutaan tekemään koska niillä käydään kauppaa. Ensimmäinen tärkeä terveydenhuollon kustannuksia alentavana on säädettävä terveystietojen kauppaa kieltävä laki. Sote- lainsäädäntöön ympätyllä henkilökohtaisella budjetoinnilla poliitikot eivät ole kyenneet (halunneet) kertoa mitä se pitää sisällään. Selvää on että sillä tullaan rajoittamaan ja supistamaan sekä palveluja että kustannuksia. Esimerkiksi vuosittainen tai pitempiaikainen kustannusten katto ei ole mahdollista etukäteen määriteltävissä. Tällä törmätään perustuslain säädöksiin kahdeltakin kannalta. Suomi on lupautunut tuottamaan terveydenhuollon palvelut kaikille eikä tiettyyn väestönosaan voida näin soveltaa erilaista, heikompaa määrällistä tai laadullista palvelua.


KELA – KUNTOUTUS KILPAILUTETAAN ALIMMAN TARJOUKSEN JÄTTÄNEELLE
KELA – vaativa kuntoutus (vaikeavammaiset) kilpailutustarjousmarkkinat sulkeutuivat. Fysioterapia- ja kuntoutuslaitosyritykset pannaan keskenään tekemään likaiset työt. Uudessa sopimuksessa lääkinnällisen vaativan kuntoutuksen ammattitaidolla tai toimitilojen ja laitteiston määrällä ja laadulla on enää 20% painoarvo. Tämä tulee pudottamaan pitkään alalla olleita erikoiskoulutettujen henkilöstöjen yrityksiä jotka juuri osaamisellaan ja laadulla ovat kyenneet täydentämään perinteisen lääketieteen rinnalla väestön terveyttä ja hillitsemään kustannuksia. Kelan maksusitoumukset jatkossa määräytyvät 80% painoarvolla rahassa mitattuna. Tämä merkitsee pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kuntoutuspalvelujen määrän ja laadun heikkenemistä entisestään.

Ajatusteni pohjalta kehotan kaikkia sosiaali- ja terveysalan potilasjärjestöjä/keskusliittoja, fysioterapia- alan henkilöstöjärjestöjen ja työnantajaliittojen päättävien elinten yhteisen rintaman kokoamiseksi heikennysten torjumiseksi ja kansakuntaa terveyttä rappeuttavan lainsäädännön kumoamiseksi!

 

 

Comments powered by CComment