etusivuotsikko2

Sipilän hallitus jatkaa ministeriön ja Kelan siunaamina pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kurmuuttamista. Kilpailutuslainsäädäntöön verhoutuen Kela pudotti Fysioterapiakeskus Kuntotutka Oy:n Harjavallassa Kelan kilpailuttamisen kautta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjoajien listalta.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen vakavat ongelmat voidaan korjata tekemällä hankintaoikaisu. Lukuisa joukko yrityksen asiakkaista/potilaista, Kuntotutkan omistaja sekä henkilöstö vaativat, että Kelan on korjattava kevään 2018 epäonnistunut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus laajentamalla hyväksyttyjen tarjousten joukkoa tekemällä hankintaoikaisu viivytyksettä. Kuntoutujille ei saa valtiovallan toimenpiteistä aiheutua haittaa.

KELA-päätöksen oikaisuun perustelut
Fysioterapiakeskus Kuntotutka Oy:n osalta:

Fysioterapiakeskus Kuntotutka Oy Harjavallassa on vuosikymmeniä määrätietoisella koulutuksella ja kehittämistyöllä sekä investoimalla toimitiloja ja laitteistoja saavuttanut seutukunnan suosituimman aseman fysioterapiayrityksenä.

Perinteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asetusten ja määräysten ohjaamana palvelujen ja hoidon vaikuttavuutta sekä kehitystä on määrätietoisesti mitattu ja seurattu. Hoidon ja kuntoutuksen painopiste kohdistui 80 prosenttisesti laatuun ja sen tuottamaan kuntoutujan hyötyyn ja omatoimisuuden paranemisena ja 20 prosenttia hoidon kustannuksina.

Nyt Kelan järjestämään alle 65-vuotiaiden vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailuttamisen kriteerit on käännetty päälaelleen, mikä on palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien (potilaat, asiakkaat) keskuudessa tuomittu virheelliseksi ja julkisen vallan pyrkimyksenä maksattaa säästötoimenpiteet terveydenhuollon kapasiteetin alasajona ja potilaiden hoidon (heitteille jättämistä) heikkenemisenä.

Valtiovalta on tällä kertaa kilpailuttamisessa valinnut lääkinnällisen kuntoutuksen, pitkäaikaissairaat ja vammaiset. Heiltä ei ole kysytty tai tiedotettu minne heidän palvelut on kilpailutettu. Samoin palvelujen tuottajille ilmoitetaan arvonnan lopputulos. Kilpailutuksen eräänä valintana on mainittu alueellinen vaikutus.

Satakunnan seutukunnat sijoittuvat valtatie kahden (2-tie) nauhamaiseen välittömään tuntumaan (Ulvila asukkaita 13 368 - Nakkila 5 525 - Harjavalta 7 315 - Kokemäki 7 598 - Eura 12 136 - Eurajoki 5 927), jossa välimatkat ovat noin kymmenen kilometriä. Esim. Harjavalta-Nakkila välinen matka on yhtä pitkä molempiin suuntiin. Harjavallassa ainoana ko. kunnista on Taksiasema (Kelataksi), julkisen liikenteen pääteasemat (linja-auto- ja rautatien matkustajaterminaalit) kävelymatkan etäisyydellä, Fysioterapiakeskus Kuntotutkan välittömässä läheisyydessä. Todennäköisin matkustus tapahtuu kuitenkin henkilöautolla ja taksilla. Näilläkin mittareilla mitattuna Fysioterapiakeskus Kuntotutka on oikeutettu jatkamaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yrityksenä.

Kilpailussa menestyivät halpamyyntiin antautuneet yritykset, joiden kilpailutuspisteet herättävät kysymyksiä. Varmaa on se, mikäli Kuntotutkan osalta virheellistä päätöstä ei kumota ja anneta jatkaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, henkilömitoitusta jouduttaneen mitoittamaan uudelleen, kaupungin verotulot vähenevät, mahdollisesti työttömyyskorvaukset kasvavat. Potilaat kärsivät palvelujen laadun osalta, koska hoitopaikan valinnanvapauslain vuoksi ovat sen jo tehneet.

Kuntotutka Oy:n rahassa mitattu tarjous ei ollut edes kalleimmasta päästä, joten yrittäjän näkökulmasta päätös on elämäntyötä halveksiva, työstä heikompiosaisten auttamistyössä.

Fysioterapiakeskus Kuntotutkan toimitiloja on laajennettu, laitteistot soveltuvat myös vaikeavammaisille käyttäjäystävällisinä, uusimman lihaskuntoutuksen omaavilla teknisillä ratkaisuilla valmistettuja kuntoutusvälineitä. Osalla kilpailussa voittaneiden yritysten fysioterapialaitteistot ovat viime vuosituhannelta, lähinnä vain bodareille ja kehonrakentajille soveltuvia.

Perustamme vaatimuksemme voimassa olevaan lainsäädäntöön, jota avaamme tässä kirjeessämme tarkemmin. Nämä lait turvaavat kansalaisten perustuslain 19 §:n mukaisen oikeuden terveydenhoitoon.

Hankintapäätösten tulokset vaikuttavat eri tavoin fysioterapiaan, toimintaterapiaan, puheterapiaan, neuropsykologiseen kuntoutukseen ja psykoterapiaan. Nykyiset Kelan esittämät toimet kilpailutuksen korjaamiseksi vievät liikaa aikaa, jotta terapiat voitaisiin turvata. Tämän vuoksi hankintaoikaisu on tehtävä viivytyksettä.

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista edellyttää Kelan järjestämään alle 65-vuotiaiden vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen. Lain10 §:n mukaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tulee perustua hyvään kuntoutuskäytäntöön ja erityisasiantuntemukseen.

Suuri osa erityisasiantuntemuksesta on nyt tehdyissä hankintapäätöksissä rajattu puitesopimuksen ulkopuolelle. Erityisesti tämä on tullut esille fysioterapian ja psykoterapian hankinnoissa.


PORIN SAIRAUS- JA TAPATURMAINVALIDIT RY

Hallitus 29.10.2018

Comments powered by CComment