etusivuotsikko2

Sari Laiho 2018”Tilanne on kestämätön”,
toteaa Vammaisfoorumi ry:n hallituksen puheenjohtaja Sari Laiho kuntoutuksen kilpailutuksista.

 Sari 16.9. 17Vammaisfoorumi ry teetti lokakuussa 2018 jäsenjärjestöilleen kyselyn Kelan tekemistä vammaisten henkilöiden vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koskevista kilpailutuksista.
Lähes kaikki jäsenjärjestöt vastasivat kyselyyn. Jäsenjärjestöihin kuuluu noin 280 000 vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä.

Kyselyn tulokset kertovat korutonta kieltään kilpailutusten vaikutuksesta vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kaikki kyselyyn vastanneet järjestöt katsoivat, että kilpailutukset heikentävät kuntoutusta.

Vammaisfoorumin hallituksen puheenjohtajan Sari Laihon mukaan tilanne on täysin kestämätön.
– Esimerkiksi vaikeasti vammaisella lapsella ja hänen terapeutillaan saattaa olla vuosia kestänyt kuntoutussuhde, joka on luonut koko perheelle uskoa tulevaan ja lapsen toimintakyvyn vahvistumiseen. On käsittämätöntä, että tällainen suhde katkaistaan rahan takia, Laiho sanoo.

Noin 90 prosenttia vastaajista kertoi, että kilpailutukset johtavat vakiintuneiden hoitosuhteiden katkeamisiin. Vastaajat katsoivat, että vammaisten henkilöiden toimintakyky saattaa jopa heikentyä, jos tietyn asiakkaan kuntoutukseen erikoistunut terapeutti vaihtuu. Toimintakykyä parantavaa kuntoutusta voi antaa vain terapeutti, joka todella tuntee tiettyjen vammojen erityispiirteet ja sen, miten niihin voidaan kuntoutuksella vaikuttaa. 83 prosenttia vastaajista katsoi, että kilpailutus oli aiheuttanut vaikeuksia löytää asiantunteva ja osaava terapeutti.

Vastaajilta kysyttiin myös Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kehityksestä
viimeisen kymmenen vuoden aikana. 91 prosenttia vastaajista katsoi palveluiden heikentyneen.
Laihon mukaan on kestämätöntä, että kilpailutuksissa on painotettu hintaa 80 prosenttisesti ja
laatua vain 20 prosenttisesti. Käytännössä tämä linja on johtanut siihen, että vuosien ajan
asiakkaan kuntoutuksesta vastannut terapeutti on saattanut hävitä kilpailutuksen mitättömän
pienellä erolla.

– Kuntoutuspalvelut eivät ole ihmisille luksusta, vaan kyse on välttämättömistä asioista.
Nykyinen, hintaa voimakkaasti painottava kilpailutus tuottaa jatkuvaa inhimillistä kärsimystä.
Kelan tulee miettiä kuntoutuspalveluiden kilpailutuksen linja uusiksi, Laiho sanoo.

Lisätietoja: Sari Laiho, p. 050 300 7135

http://www.tsil.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/

Comments powered by CComment