etusivuotsikko2

Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry piti jälleen yhteisymmärryksen merkeissä sopuisan vuosikokouksen. Kokouksen sujuvuudesta huolehti yhdistyksen pitkäaikainen jäsen, Antti Lehtola.
Ko. päivän liukkaista keleistä huolimatta jäsenistöä Nuorisotalolle oli saapunut runsaat parikymmentä keskustelemaan ja päättämään yhteisistä asioista. Kaikki tehdyt valinnat olivat yksimielisiä.
Liittoterveiset välitti liittohallituksen Porin yhdistyksen edustaja Terttu Elomaa.

Kuultu toimintakertomus antoi selvitystä menneestä ja hyvin onnistuneesta kaudesta. Vuodesta 1963 on toimittu vammaisten, monisairaiden ja ikäihmisten asioita ajaen. On pyritty olemaan ajan hermolla, ottamaan kantaa jäsenistön etuja ajaen. Yhdistyksen omien harraste- ja tiistaikerhojen lisäksi on osallistuttu liiton järjestämiin kursseihin ja tapahtumiin liiton omistamassa Vähäjärven Lomakodissa Hauholla. Viime kesän SuomiAreena Porissa oli suuri tapahtuma, johon yhdistys osallistui.
Yhteistyötä on tehty useiden järjestöjen kanssa. Ajankohtaisten asioiden pohdinnan lisäksi ei olla unohdettu virkistystä. Mm. oma kesäpaikka on ollut tärkeässä roolissa. On rentouduttu oman väen kesken sekä vieraita vastaanottaen. Perinteistä kerhotoimintaa tullaan jatkamaan, mutta samalla on laadittu uusia suunnitelmia toimintojen tehostamiseksi. Edunvalvontatyön tärkeys ei ole kadonnut. Päinvastoin.

 Lennart Laitinen käs

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Lennart Laitinen. Hänen lisäkseen hallitukseen valittiin Eila Martti, Terttu Elomaa, Eero Salminen, Rauno Huhmarniemi, Anna-Liisa Pahkuri ja Pentti Ruohoniemi varsinaisina jäseninä. Varajäseniksi valittiin Anja Harja ja Seija Laurell, jotka ovat uusia toimijoita hallituksessa.
Toiminnantarkastajina jatkavat Heikki Kemppainen ja Kari Koivula, varalla Maria Aumasalo.

Kun vuosikokous saatiin viedyksi onnistuneesti läpi, jatkui päivä tiistaikerhona. Jatkettiin mieltä askarruttavien asioiden pohdiskeluja ja ystävien kanssa seurustelua. Nautittiin kokouskahvit voileipineen sekä osallistuttiin mm. arvontaan ja bongonpeluuseen ”voittoja” tavoitellen.

Jälleen onnistunut tapahtumapäivä.

TE

Comments powered by CComment