etusivuotsikko2

Tsil Pori vuosikokous 2017 S

 

Jatkuvuus turvattava

- nuoria mukaan toimintaan

 

Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien toiminta on voimissaan. Runsaat viisi vuosikymmentä vammaisten asiaa esillä pitänyt ja edunvalvontaa suorittanut yhdistys jatkaa tärkeäksi todettua paikallistason työtä. Yhdistyksen toiminnan lähtökohta syrjäytymisen ehkäiseminen ja vammaisten etujen valvonta, ei ole kadonnut mihinkään. Päin vastoin. Tämä päivänä vammaisten, sairaiden ja pientä eläkettä saavien etujen heikennykset pakottavat toiminnan tehostamiseen.

Yhdistyksen uudeksi vetäjäksi, puheenjohtajaksi on valitun Sirkka Lindroosin johdolla ja pienellä hallituksen uusinnalla syrjäytymisen ehkäisyä ja vammaisasiaa pyritään pitämään esillä ja puuttumaan havaittuihin epäkohtiin.

Tsil Pori vk 2017 Lennart Laitinen S

Maan hallituksen tekemisistä ja vähävaraisia kurittavista teoista, tosiasioista, ei saa vaieta. - Jos emme nyt reagoi, viedään meiltä housutkin jalasta, totesi Lennart Laitinen viitatessaan mm. hallituksen suunnittelemaan invalidivähennyksen poistoon. - Tämä tietäisi tulojen hekennystä jopa parilla sadalla eurolla. Se on suuri raha.

 

Liiton tervehdyksen vuosikokoukselle toi puheenjohtaja Antti Holopainen. Hän totesi, että hallituksen toimia seuratessa tulee liiton edunvalvontatyössäkin olla tarkkana. Esimerkiksi nyt tehty toimeentuloasioiden siirto Kelan hoidettavaksi, ei ole edennyt täysin suunnitellusti. Ruuhkia on syntynyt, eikä 7 vuorokauden käsittelyaikaa ole pystytty kunnissa toteuttamaan. Tämä on tietänyt monia hankaluuksia tukia hakeneiden elämään. Myös lääkkeiden omavastuiden korottamiset ja maksut alkuvuodesta ovat monille ongelmallisia. Rahat eivät riitä. Mietitään, että syödäkö vai hankkia lääkkeet.

Liiton johdossa tapahtunut sukupolvenvaihdos tuonee uutta niin liiton kuin järjestökentänkin aktivointiin. - Toiminnanjohtaja Sari Laiho jo odottaa järjestökentälle pääsyä.
Liiton varttunut jäsenistö tarvitsee uusia sitoutuneita jäseniä yhteisöllisyyden lisäämiseksi. - Porissa aktiivisesti koko vuoden toimiva järjestö luo hyvät olosuhteet yhteisöllisyyden lisäämiseen. Porissakaan nuorennus ei ole pahitteeksi.

- Tärkeintä on jatkuvuus ja ”yhteishengen” luominen. Tämä on tärkeä kysymys myös liiton tulevaisuuden kannalta, totesi Holopainen.

 

Tsil Pori vk 2017 kokousväkiS

Näkyvyyttä ja profiilin nostoa


Liiton julkaisema lehti Uusi Invalidi on tärkeä vuorovaikutuskanava. Tämän lisäksi tulee olla mukana sosiaalisessa mediassa, on näyttävä. - Se on tätä päivää. Holopainen huomautti viitaten USA:n presidentin aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa ja siellä huomatuksi tulemiseen. - Olkoon tämä esimerkki varttuneempienkin mukaantulosta nettimaailmaan.
- Näkyvyyden lisäämiseksi on myös jalkauduttava ihmisten pariin keskustelemaan ja esille tuomaan toimintaamme, muistutettiin kuulijoita.

Yhteiskunnalliset epäkohdat paikallistasolla on tuotava julki. On iso ongelma, kun lakeja sovelletaan eri tavoin kunnissa. Kela ja kunnat hoitavat monimutkaisiakin asioita ”rutiinihommana”, joten vertaistuki nousee tärkeäksi.

Liiton monet kurssit antavat tietoa laeista ja niiden soveltamisista. Lainsäädännön valmistelut tehdään usein huonosti ja niiden vaikutukset ihmisten arkeen tulevat kuin ”nurkan takaa”.
- Edunvalvonnassa tarvittaisiin juridista lainvalmisteluprosessia. Tämä on kaikkia vammaisjärjestöjä koskeva asia. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto on edunvalvonnan saralla ollut tiennäyttäjänä. Liiton asiantuntemusta on arvostettu ja lausuntoja huomioitu mm. Vammaisfoorumilla.
Keskustelussa nousi esiin, että Tapaturma- ja sairausinvalien liitto onkin lukemattomien vammaisjärjestöjen joukosta lähes ainoa, joka todella ajaa vammaisten asiaa.
Liiton kurssitarjonnan piiriin tuleekin saada uusia toimijoita jakamaan tietoa paikallistasolla.

 

Terveyskeskusmaksut poistettava!

 

- Kunnallisvaalit on tulossa. Liiton jo kauan esittämä teema terveyskeskusmaksujen poistamiseksi ei ole vanhentunut. Esimerkkinä Holopainen mainitsi, että Helsinki ei maksuja peri, monet kunnat kylläkin. Tämänkaltaista väestöryhmien syrjintää asuinpaikan mukaan ei saa sallia.

- Terveyspalvelujen yhtiöittäminen tarkoittaa vallan siirtämistä vaaleilla valituilta yksityisille firmoille liikesalaisuuksien piiriin. Julkisuus ja läpinäkyvyys häviää. Jos tämä tulee v. 2019 voimaan, niin mitenkähän kilpailussa mahtanee käydä, kyseli Holopainen. - Kunnallinen järjestelmä ajetaan alas ja yksityinen sektori vie voiton. Sirkka Lindroos S
Äänestäjien onkin oltava tarkkoja, ketkä ajavat mitäkin asiaa.

- On saatava kaikki kynnelle kykenevät äänestämään kunnallisten palvelujen säilyttämisen puolesta. On saatava torjuttua kaikenlaiset hulluudet, joita tehdään säästöjen varjolla.


Hallitus

 

Porin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Sirkka Lindroosin.

Muut hallituksen jäsenet ovat Anna-Liisa Pahkuri, Rauno Huhmarniemi, Tuija Siltanen, Eila Martti, Terttu Elomaa, Elise Seittonen sekä varajäsenet Pirkko Sirpola ja Lennart Laitinen.

Yhdistyksen toimintakalenterit julkaistaan Uusi Invalidi -lehdessä sekä netissä www.sivutie.net.

 

Teksti ja kuvat: Terttu Elomaa

Comments powered by CComment