etusivuotsikko2

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton kannanotto.

Tsil ry:

Soteuudistus tulee tehdä

asiakkaiden ehdoilla!

 

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton mennyt ja tuleva toiminta keskustelutti valtuuston kokouksessa, joka pidettiin Hauholla Vähäjärven Lomakodissa. Viikonloppuun (9.-10.3.2019) sijoitetun seminaarin aiheeksi oli jo hyvissä ajoin päätetty pitkäkestoinenkin aihe eli sote ja sen kuviot. Nyt sitten oltiin todella ajan hermolla. Sipilän hallitus oli juuri päättänyt, että koska sotea ei saada maaliin, niin ”tulos tai ulos” -päätöksensä mukaisesti hallitus erosi.

 

LV 2019 Sivutie kuulijat

Tulevaisuus näyttää miten soteuudistus etenee. Näiden askelmerkkeihin Tsil julkaisi oman kantansa:

 Soteuudistusta on tehtävä asiakkaiden ehdoilla.

 

Liiton mielestä soteuudistus, jota ajettiin voiton tavoittelun ehdoilla, jouti mennä.

Tulevan eduskunnan ja hallituksen on palattava soteuudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin eli terveyserojen kaventamiseen. Uudistuksen kärkitavoite tulee olla maksuttomien peruspalvelujen järjestäminen kaikille.

Liitto on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siihen, että työelämässä olevat saavat ehkäisevät ja perusterveydenhuollon palvelut maksuttomina, mutta työelämän ulkopuolella olevat joutuvat maksamaan niistä. Palvelujen eriarvoinen järjestämistapa on vammaisia, ikäihmisiä ja pitkäaikaissairaita syrjivä. Tilanne on näiltä osin perustuslain vastainen ja vaatii korjaamista.

Palvelujen järjestämisvastuu ja palvelutuotannon ydinalueet tulee määrittää yhteiskunnallisiksi peruspalveluiksi, joiden tuottamisessa verovaroilla tulee voiton tavoittelun olla kiellettyä.

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii:

- maksuttomia perusterveydenhuollon palveluita kaikille
- palveluihin pääsyn helpottamista
- lääkekulujen kohtuullistamista
- hoivapalveluilla tapahtuvan keinottelun kieltämistä lailla
- asiakkaan ja asiakasryhmien, kuten vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen kuulemista palvelujen suunnittelussa
- lähipalveluperiaatteen palauttamista sosiaali- ja terveyspalveluihin siten, että kunnille palautetaan vastuu sosiaali- ja lähipalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta osana ennalta ehkäisevien palvelujen parantamista ja keinona helpottaa hoitoon pääsyä ilman kynnyksiä.

 

LV 2019 yleiskuva sivutie

Comments powered by CComment