etusivuotsikko2

Sote kaatui vinkki

Sosiaaliturvan uudistus – mutta millainen?

 

Jari Heinonen 2019 Hauho Sosiaaliturvan uudistus on tulossa, mutta millainen se on? Tätä pohti Jari Heinonen Tapaturma- ja sairausinvalidien seminaarissa Vähäjärvellä. Heinonen, joka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja toimi ennen eläkkeelle jäämistään sosiaalityön professorina Jyväskylän yliopistossa selvitti mm. soten ja sotun eroja.

- Tarkoituksena on yksinkertaistaa tämänhetkistä ”tilkkutäkkimäistä” sosiaaliturvaa. Järjestelmä on kyllä kattava, mutta taso on liian alhainen. Iso joukko on jäänyt viimeisten tukien varaan, vaikka nuo tuet on tarkoitettu vain väliaikaisiksi. Suomessa on noin 900 000 syrjäytymisriskissä olevaa kansalaista.
Heinonen kertoi mm. tilannetta Tampereella. Siellä on n. 40 000 köyhyysrajan (n. 1200 €/kk) alapuolella olevaa kansalaista n. 200 000:sta asukkaasta.

Köyhyyden kasvu lisääntyi merkittävästi 1990-luvun jälkeen, jolloin siirryttiin suurin joukoin maalta kaupunkeihin. Kaikille ei riittänyt palkkatyötä ja se johti hakeutumaan toimeentulotuen piiriin. Myös jo saavutetut eläkkeet olivat pienet eivätkä riittäneet elämiseen.

- Perusturvajärjestelmässä Kela on suuri keskeinen vaikuttaja. Tämä ”tilkkutäkki” on yhtenäistettävä järkeväksi toimeentulojärjestelmäksi.

Esityksiä malleiksi löytyy. Demarit esittävät kolmea tasoa: takuu-, yleis- ja aktiivitaso, joiden mukaan toimeentuloa maksettaisiin. Kokoomuksen mallissa on siirtyminen kuudesta sosiaaliturvaetuudesta yhdeksi tueksi, joka muuttuisi toimivan tulorekisterin muutosten mukaan. Vasemmistoliiton ja vihreiden mallissa on ensisijalla perustulo ilman eri syitä, vihreillä 600 euroa ja vasemmistoliitolla 800 euroa kuukaudessa.
Selvitystyöryhmä on pohtinut eriarvoisuutta. Heinosen mukaan se vähätteli vallitsevaa köyhyyttä, mutta esitti yhdistettäväksi perusturvan minimitason etuudet. - Tämä on varmaankin se malli, jota tullaan ajamaan. Tämä perusturvan yhtenäinen taso olisi jotakuinkin vajaa 700 euroa. Se olisi alempi kuin takuueläke, joka on 775 euroa, ja paljon pienempi kuin köyhyysraja.

Mikä sitten olisi toimiva perusturvan taso? 1200 euroa kuukaudessa on köyhyysraja.
- Tämä voisi olla hyvä luku, mutta poliittisesti varmasti hankala toteuttaa, totesi Jari Heinonen lopuksi.


Sote kaatui
Arvokas vanhuus ja hoivakatastrofi sekä soten uudet käänteet oli Tapaturma- sairausinvalidien liiton puheenjohtajan Antti Holopaisen seminaariaihe. Oltiin asian ytimessä, sillä:
Sote kaatui – mitä sitten?

 

Soten juuttumista kyllä ennakoitiin, mutta kun se nyt kaatui, mitä se merkitsee? Olemmeko tyytyväisiä, kun unelmamme sote-uudistuksen kaatumisesta on toteutunut?
Koska moka tapahtui, ketkä mokasivat? Kysymyksiä riittää.


- Syitä voisi etsiä jo 1990-luvulta, jolloin alkoi markkinaehtoistamisvyöry. Sosiaali- ja terveyspalvelut sisällytettiin hankintalain soveltamisen piiriin. Tähän ei olisi ollut tarvetta, vaan ne olisi pitänyt jättää yleishyödylliseksi toiminnaksi. Mentiin EU:n taakse, mutta ei EU määrännyt näin meneteltävän. Päätökset syntyivät ”omien” päättäjiemme toimesta.
Mitkä voimat hyötyivät sotevitkuttelusta?Antti Holopainen LV seminaari 2019
- Tuolloin 90-luvulla oli markkinarako yksityiselle terveysbisnekselle, kun laman aikana leikattiin kunnallisista terveyspalveluista. Terveyskeskuslääkäripula johti lääkärityövoiman välitysyhtiöiden syntyyn ja työvoiman siirtymiseen yksityissektorille. Sinne siirtyi myös työterveyshuolto ja kansanterveyslain maksuttomuus, ei kunnalliselle puolelle. Kunnan palvelujen tuottamisesta tuli vapaa kilpailu.
- Puolueetkin hurahtivat markkinauskovaisiksi, totesi Holopainen. Unohtui sosiaalisen lainsäädännön perustuslait.

Yksityistäminen näkyy nyt selvästi mm. hoivabisneksessä. Virkakoneisto pääsi sosiaalipalveluihin sisään ns. keittiön kautta. Hoivapalvelujen kriisiytyminen, valvonta. - Pukki kaalimaan vartijana! Ollaanko tästä jääviydestä edes keskusteltu. Ei.
Antti Holopainen totesi kuntien sotekaupasta tulleen huutolaiskauppaa virtuaalisilla markkinatoreilla. Säästöihin vedoten on ostettava halvinta. Tästä esimerkkinä eduskuntaankin edennyt Ei myytävänä -aloite. On ihmisoikeuksia loukkaavaa myydä vammaisia ja ikäihmisiä halvimman tarjouksen tehneelle.

- Oppiiko Suomen poliittinen eliitti tästä umpikujaan ajautumisesta mitään? Se nähdään tulevissa vaaleissa.- Siinä testataan pakottavatko kansalaiset eliittinsä yhteiskuntapolitiikan oppitunnille.

 

Terttu Elomaa

Comments powered by CComment