etusivuotsikko2

KOHTI OIKEUDENMUKAISEMPAA VEROTUSTA Sivutie Ahneus

 

Norja keksi keinon taistella rikkaiden verosuunnittelua vastaan. Verotutkimuskeskuksen johtaja Guttorm Schjelderup varoittaa rikkaiden vallan kasvusta politiikassa:

RIKKAAT räätälöivät verotusta mieleisekseen”, sanoo Norjan verotutkimuskeskuksen johtaja, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) neuvottelutilassa Helsingissä. Hän sanoi poikkeuksellisen selväsanaisesti pohjoismaisia hyvinvointivaltioita uhkaavasta verokertymien hupenemisesta.

 

YHTENÄ syynä veropohjan rapautumiseen ovat monikansallisten yritysten vallan kasvu ja niiden verosuunnittelu digitalisoituvassa maailmassa. Toisena syynä on rikkaiden etua valvovien lobbarien ylivalta verolakien säätämisessä. Yritykset palkkaavat taitavimmat verojen tuntijat palvelukseensa, ja verotutkijoita ja verotuksen kehittäjiä on vähän verrattuna verolobbareihin, jotka esittävät työkseen puolueellisia verokantoja.

Myös poliitikoilla ja journalisteilla on usein puutteelliset tiedot verotuksesta ja lakien yksityiskohdista. Siksi he ovat helposti lobbarien viestien vietävissä.

 

Sahaamme omaa oksaamme, jos järjestelmästä ei pidetä huolta. Jos kaikki taito on yksityisellä puolella, osaamisessa vallitsee epätasapaino.”

 

Monikansallisten yritysten osiksi ostettujen norjalaisyritysten verotettavien voittojen määrä oli yrityskaupan jälkeen 24 prosenttia pienempi kuin ennen kauppaa.

Tieto on mielenkiintoinen, koska poliitikot haluavat yleensä monikansallisten yritysten sijoituksia maahan. Niitä perustellaan usein palkkojen nousulla ja investoinneilla, jotka parantavat työllisyyttä.

Ja ajan mittaan ne voivat ostaa paikalliset kilpailijat pois markkinoilta”, Schjelderup sanoo.

Näin kotimaiset yritykset voivat epäreilun verotuksen takia näivettyä samalla kun valtion yritysverotulot hupenevat.

 

TOISESSA tuoreessa norjalaisessa verotutkimuksessa selvisi, että maailman neljän suurimman tilintarkastusyhtiön, eli niin sanotun Big Fourin asiakasyhtiöt, erosivat muista selvästi yhtiöiden vientiä ja tuontia koskevassa rahavirtojen tarkastelussa.

Kaupankäynnissä (viennistä ja tuonnista laskettuihin) varojen nettovirtoihin vaikuttivat eri maiden veroasteet niin, että voitot siirtyivät matalimman veroasteen maihin”.

 

Öljyvaltio Norjassa uutta vaurautta onkin syntynyt ripeään tahtiin. Norja tuottaa asukaslukuun suhteutettuna nelinkertaisen määrän miljonäärejä ja kaksinkertaisen määrän miljardöörejä Yhdysvaltoihin verrattuna. ”Amerikkalainen unelma elää ja voi hyvin Norjassa.”

Sivutie rahasäkkisammakko Samalla kansainväliset tutkimukset näyttävät, että rikkaat pystyvät tehokkaasti vaikuttamaan poliitikkoihin. ”Kun hyvin vauraiden ihmisten määrä kasvaa, he räätälöivät politiikkatoimet niin, että se entisestään lisää heidän vaurauttaan.”

 

 

 

Schjelderupin mielestä viime aikojen kehitys alkaa jo muodostaa uhkia pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudelle.

Jos kehitys jatkuu liian pitkälle, yhteiskuntamme muuttuu pitkälti samanlaiseksi kuin Yhdysvallat. Kun voittajat ovat nousseet tarpeeksi vauraiksi, he ottavat tikapuut mukanaan.”

 

HS-analyysi: Suomen verojärjestelmä on poikkeuksellinen, ja se tarjoaa mahdollisuuden välttää pääomatulo- ja perintöverot (6.9.2018)

Vauraiden sukujen super­lobbari Anders Blom: Taloudellinen eliitti on ottanut Suomessa vallan (28.3.2018 )

Vatt ja Etla suosittavat rohkeaa verouudistusta – osinkoverotus uusiksi ja oman pääoman kulu vähennykseksi (11.1.2017).

Comments powered by CComment