etusivuotsikko2

VEROTUS SUOMESSA Sivutie Ahneus

 

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko voidaan verottaa joko ansiotulona tai pääomatulona. Osa osingosta on verotonta.

Osingon maksaja tekee osingoista 7,5 % ennakonpidätyksen, jos osinko on alle 150 000 euroa.

Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa.

 

Suomi saatiin liittymään EU:n täysjäseneksi lupauksena ettei sosiaali- ja terveydenhuollon eikä julkisen vallan toimissa vaadittu toteuttamaan kilpailuttamisdirektiivin määräyksiä. Suomi oma-aloitteisesti lähti kilpailuttamisen kautta hakemaan säästöjä, viimeksi Sipilän oikeistohallituksen ajamana. Suomen hallitus ulkoisti ja vapautti juuri nämä alat, yksityisen pääoman yrityksille, jolloin ne ajettiin kilpailuttamisen alttarille kiertoteitse ja nyt sama ala julkisella puolella on vedetty lomautuksiin, palvelujen alasajoon, maksimaalisen voiton ajamaan kurimukseen.

Vauhti vain kiihtyy kun kaikki valtion yritykset pilkotaan ja myydään ulkomaisille sijoittajille verottajan ja kontrollin ulottumattomiin. Kuka takaa ettei ministerikaveri taustarahoittajineen ole ostamassa pala palalta uuden yhtiön nimiin valtion omaisuutta?

 

Sivutie verot rahasäkki

Mistä EU on saanut kerättyä tuhansien miljardien rahat jaettavaksi teollisuudelle kuukausittain tukihelpotuksina. Tällaisen politiikan taakse osa vasemmistopuolueistakin on saatu mukaan ja oikeiston kanssa herjaamaan kansallisten ryhmittymien suosion nousua koko EU:n alueella.

 

Valtion omaisuutta on päätynyt yksityisille 2019 poikkeuksellisen suuri, yli miljardin euron potti. Osuuden myynti öljy-yhtiö Nesteestä toi valtiolle yli 860 miljoonaa euroa. Edellisenä päivänä Stora-Ensosta saatiin 240 miljoonaa. Yli yksitoista eri valtion yritystä tai määräävä osa myytiin Sipilän hallituksen aikana ja toimesta.

 

Kiky-sopimus oli vain harjoitelma ja muunnos oikeiston vuosikymmenen yrityksistä ajaa Suomeen paikalliset työehtosopimukset ja sen jatkeena yksilökohtaiset työsopimukset.

 

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni nostaisi valtion takaamana yritys- ja investointituet 80 prosenttiin. Työllisyysasteen nostamiseksi palkkoja ollaan laajalla rintamalla alentamassa jotta yritysten voitot saadaan turvattua ja tietenkin tuplattua.

Sama sakki huutaa palkkaverotuksen laskua, jotta duunarin ostovoima säilyisi, pääomahan ei maksa tuloveroa. Tämä heikentäisi valtion verotuloja sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen, koulutuksen, siis julkisen sektorin alasajoon, yksityisen bisneksen syliin. Pannaan valtio maksamaan palkkatukena työväestölle minimitoimeentulo, hengissä pysymiseksi, jolloin valtion verotulot voidaan suunnata yritys- ja kilpailutukena teollisuudelle.

 

A-talk 12.9.2019: Syntyvyys laskee, ja työikäistä väestöä on yhä vähemmän. Kuinka paljon Suomi tarvitsee työvoimaa ulkomailta? Tähän asti virallinen Suomi on puhunut korkean koulutuksen ja osaamisen maahanmuutosta ulkomailta. Teollisuuden ja yrittäjäjärjestö korosti Suomeen tuotavista maahanmuuttajista korkean tuottavuuden omaavia työntekijöitä sekä lisäksi matalan palkkatason maahanmuuttajia 700 tuhatta lähivuosien aikana. Eduskunnan vihreät poistaisivat maahanmuuton harkinnanvaraisuuden kokonaan.

 

Suomen hallitus 6 kk EU:n puheenjohtajana on varannut kymmeniä miljoonia Afrikasta suuntautuvan maahanmuuton ja ilmastomuutoksen estämiseksi, päinvastoin kuin edellinen Sipilän hallitus. EU:n Afrikka-komissaariksi nimettiin suomalainen Jutta Urpilainen jonka tehtävänä on toteuttaa miljarditason ilmastomuutoksen ja maahanmuuton estäviä toimia. Valtiovarainministerimme on luvannut tehdä kaikkensa maahanmuuton ja ilmastomuutoksen torjumiseen viemällä suomalaista erikoisosaamista digiosaamisen huippumaana, teollisuuden innovatiivisella osaamisella ja Afrikan maiden väestön elinoloja ja osaamista sekä tulotasoa kohottamalla, jotta he voivat jäädä omaan kotimaahansa.

 

Sivutie rahalomailu

Valtion virkamieskunta ja kansainväliset tutkijat ovat todenneet näiden toimien vain nopeuttavan ja kiihdyttävän Afrikan maiden maastamuuttoa niiden osalta jotka saavuttavat riittävän luku- ja kirjoitustaidon ja tienaavat muuttoon tarvittavat matkarahat. Narulla kun edelleenkään ei voi työntää!

Comments powered by CComment