etusivuotsikko2

RIKKAAT, VARAKKAAT JA YRITYKSET MAKSAVAT VEROJA,

JOS SE KASVATTAA VAIKUTUSVALTAA JA OMAISUUTTA  Sivutie Ahneus

 

Helsingin sanomat 2.11.2019 kertoo, että tulolistojen kärkeä ovat pitäneet viime vuosina peliyhtiö Supercellin johtajat, jotka ovat kertoneet veronmaksun olevan heille kunnia-asia. Verojen maksusta on tullut varakkaimmille jo kauan sitten valintakysymys.

 

Veroilla on kaksi tarkoitusta: kerätä varoja yhteisesti sovittuihin kohteisiin sekä tasoittaa tuloeroja. Ohjelma esittää verotuksen painopisteen siirtämistä pieni- ja keskituloisten palkka- ja arvonlisäverotuksesta omistamisen verotukseen erilaisia varakkaiden verotukia poistamalla. Se olisikin Suomessa historiallinen muutos.

Sivutie veronkierto

Omistamisen verotus alkoi keventyä vuonna 1993, jolloin Esko Ahon (kesk) porvarihallitus erotti pääomatuloverotuksen palkansaajan tuloverotuksesta, joka on erikoista EU-alueella! Ansiotulojen verotus jatkui kireänä, pääomatulojen verokanta sen sijaan muutettiin erittäin lieväksi, alhaisemmaksi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa.

 

Valtio verottaa palkkoja yhä progressiivisesti, mutta jo lähes puolet valtion verotuloista kerätään hintoihin lisättävästä arvonlisäverosta. Tasaverona se kirpaisee suhteellisesti enemmän pieni- kuin suurituloisia. Tasavero on myös palkoista perittävä sosiaaliturvamaksu.

Pääoman ja omistamisen verotuloja, tuli vuonna 2017 vain 17 prosenttia kaikista veroista. Se on vähemmän kuin EU-maiden keskiarvo, 23 prosenttia.

 

Antti Rinteen hallitusneuvottelussa ”vasemmistohallitus” esitys: yrittämisen, omistamisen ja omistajavaihdosten verotukseen puuttumiseen keskusta tyrmäsi. Tämän kompensaatioksi hallitus sopi 1,2 miljrd. vuotuisista menolisäyksistä, joista 730 miljoonan euron osuus katetaan uusilla veroilla, joista suurin osa kerätään polttoaineen ja tupakan myynnistä.

 

Demareiden vero-ohjelmasta ensimmäinen luovutus, romukoppaan lentänyt esitys oli listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen kiristäminen. Pääomatulovero Suomessa on 30 tai 34 %, joka harvoin toteutuu. Osinkotuloista 40 prosentille saajista maksetaan verovapaasti, useimmiten perheyrityksistä. Osinkoa nostavista ihmisistä 77 prosenttia ovat parhaiten tienaaviin neljään prosenttiin kuuluvia.

Osakas voi vuosittain nostaa 8 % listaamattoman yhtiön nettovarallisuudesta osinkona niin, että 75 % tästä summasta on täysin verovapaata 150 000:een asti. Näin veroprosentiksi jää 8. Palkkatulostaan keskipalkkainen suomalainen maksaa 29 %.

Osinkoverohuojennus on kansainvälinen kummajainen jota ei ole missään muualla. Ruotsissa vastaava osinkoveroprosentti on 25, Tanskassa 27.

Myös varallisuusvero poistettiin Suomessa reilu 10 vuotta sitten.

 

Jos veroetu poistettaisiin se toisi valtiolle jopa 400 milj. euroa vuodessa. Tämä vähentäisi hallituksen tarvetta ottaa velkaa tai myydä tuottavaa omaisuutta. Asiantuntijat ovat tyrmänneet anteliaan verohuojennuksen useissa työryhmissä.

 

Paljon enemmän kuin osingoista, vauraimmat suomalaiset saavat tuloja luovutusvoitoista. Eli omaisuuden myynnistä. Sijoitus eli holdingyhtiön kautta vähintään kymmenen prosenttia, osakkeet voi myydä verovapaasti käyttöomaisuutena.

Veroja voi vähentää myös paketoimalla sijoitukset sijoitus- tai kapitalisaatiosopimuksiin, joita myös vakuutuskuoriksi kutsutaan. Valtiovarainministeriö arvioi, että varakkaiden suomalaisten omistuksista 40 milj.rd euroa on vakuutuskuorissa. Vakuutuskuorien omaisuuden verot välttää kokonaan matkustamalla ulkomaille ja nostamalla varat siellä.

Sivutie veromatkailu

 

Tavallinen kuolevainen maksaa perinnöstään 19 %, mutta yrityksen jatkaja 3,5 %. Huojennus koskee myös yritysperintöön sisältyviä sijoitusyhtiöitä ja osakesalkkuja. Yritysten sijoitusvarallisuuden veroista valtio voisi tuottaa 200 milj. euroa vuodessa. Myös perintö- ja lahjaverosta voi välttyä muuttamalla ulkomaille.

Kiinteistöomaisuuden tuotoista yritykset eivät maksa veroa, toisin kuin piensijoittajat. Saattamalla nämä tulot esim. 5 %:n lähdeverolle toisi tämä valtiolle 250-500 milj. euroa.

 

Sähköverkkoyhtiö Caruna on korkovähennysoikeuden kautta hyötynyt miljoonia, sillä jos korkovähennystä rajoitettaisiin Ruotsin mallin tapaan, Suomen valtiolle tulisi sata milj. lisää verotuloja.

Yksi maksaa osingoista melkein 30 % veroa, toinen muutaman, kolmas ei mitään. Sama perinnöissä. Joku voisi pitää tätä perustuslain takaaman yhdenvertaisuuden vastaisena.

 

Rikkaiden (myös yritysten) verotusvara 11,1 miljrd. + valtion omaisuuden myynti (viikossa 2019) 1,1 miljrd. Vuosittain olisi yhteensä 12,2 miljardia euroa valtion tulokertymä, yhteiskunnallisten palvelujen ja toimintojen käytettäväksi olevia varoja.

 

VALTION VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 2018 olivat 44,0 mrd. euroa.

 

 

 

Comments powered by CComment