etusivuotsikko2

Kansalaisaloite.fi sisältää monenlaisia kansalaisten tekemiä aloitteita.
Mm. seuraavan, jolla pyritään estämään julkisomisteisten terveyspalvelujen yhtiöittäminen kaupallisille yksityisille toimijoille.

Kansalaisaloite:
Raja julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon
eri osien hankkimiseen yksityisiltä yrityksiltä

Terveys ei ole kauppatavaraa

Aloitteessa esitetään käynnistettäväksi kiireellinen valmistelu sellaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, jolla estetään julkisomisteisten terveyspalvelujen yhtiöittäminen kaupallisille yksityisille toimijoille. Perustuslain 19 §:n mukaan ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”.

Perusteina mainitaan, että maassamme on meneillään hankkeita, joissa julkisen vallan omistuksessa olevia terveyspalveluja aiotaan yhtiöittää kaupallisille ylikansallisille toimijoille. Perusteluinanäissä  käytetään vaikeuksia, joita kuntaomisteisten terveyskeskuspalveluiden tuotannossa on ilmennyt.

Esimerkkinä mainitaan Päijät-Häme, jossa valmistellaan hanketta, jolla kaikki julkisen perusterveydenhuollon palvelut aiotaan siirtää kaupallisesti toimivalle terveysyhtiölle, jossa enemmistöosuus tulisi voittoa tavoittelevalle ihmisten terveydellä rikastuneelle suuryritykselle.

Aloitteessa sanotaan, että vallan siirto alueelliselle monopolille on vastoin perustuslain henkeä ja kirjainta. Eduskunnan on säädettävä kiireellisesti laki, joka estää alueellisen terveysmonopolin synnyn ja turvaa julkisen vallan omistuksessa olevat voittoa tavoittelemattomat perusterveydenhuollon ehkäisevät ja hoitavat palvelut.


Aloitteessa vaaditaan, että lain sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 §:ään kohtaan 4. kirjataan yksityistä palvelutuottajaa koskevat rajaukset, joiden mukaan enemmistö perusterveydenhuollon tuotannosta siirtyy 5 vuoden siirtymäajan puitteissa julkiseksi toiminnaksi siten että yksityisen tuotannon osuus ei saa ylittää 20%, hoivapalveluissa 40% ja erikoissairaanhoidossa 4% rajaa.

Linkit:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6062

http://www.tsil.fi/1592/kansalaisaloite-raja-julkisten-sosiaali-ja-terveydenhuollon-eri-osien-hankkimiseen-yksityisilta-yrityksilta/

Comments powered by CComment