etusivuotsikko2

Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry on toimittanut maamme hallitukselle, kansanedustajille sekä Porin kaupungin päättäjille vaatimuksen alentaa terveydenhuollon maksukattoja. Vaatimus koskee myös maksujen seurannan poistoa asiakkaalta/potilaalta itseltään.

VAADIMME KANNANOTOLLAMME

Porin kaupunkia sekä
Sanna Marinin hallitusta ja kuntia laskemaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetuksen maksukattohintoja – 50 % alhaisemmiksi nykyisestä.

Maksukattoihin tulee kirjata kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut kuten esim. hammas- ja suukirurgian maksut, kotona annettava fysioterapiakäynnit (josta nykyisin peritään korkeampaa hintaa) sekä kotona annettavat pistoshoidon maksut.

Nykyisin maksukattojen ulkopuolelle jää vielä useita muita kuluja terveyteen ja sairauteen liittyen.

Maksukaton täyttymisen jälkeen palveluista ei enää peritä asiakasmaksuja kuten kelan korvaamista matkoista ei nytkään katon täyttymisen jälkeen peritä maksua.

Ei voi olla kahden kerroksen väkeä, jossa työssä olevat saavat ko. palvelut työterveyshuollossa huomattavasti halvemmalla, jopa ilmaisena, kun samoista palveluista muu väestö maksaa itsensä sananmukaisesti kipeäksi.

Me allekirjoittaneiden yhdistysten jäsenet sekä yksittäiset henkilöt emme hyväksy nykyistä asiakkaan vastuulle sysättyä asiakasmaksulain mukaisen laskutuksen valvontaa ja toteutusta.

Vaadimme hallitusta sekä kuntia muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattolaskutuksen pois asiakkaan vastuulta ja työllä tapahtuvana.

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020-2021 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.

Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.

Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 577,66 euroa vuonna 2020.

Matkakatto 2020:

Maksat jokaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun. Yhteensä omavastuu on enintään 300 euroa vuodessa (ns. matkakatto). Kun se ylittyy, sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista. Voit saada korvausta julkinen kulkuneuvo, oman auton tai taksin käytöstä. Matkakatto 2020 omavastuu 300€.

 

Tämänhetkinen tilanne:

Maksukatto

  • Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoa kerryttäneet avohoidon palvelut maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee 22,50 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

  • Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärikäynnit (vuosi-, käynti- ja päivystysmaksu), terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanottokäynti, fysioterapia, sarjahoito (sis. jalkahoito ja siedätyshoito), poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu, sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon laitoksissa.

  • Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esim. hammashoidosta, kotona annettavasta hoidosta,työterveyshuollosta, sairaankuljetuksesta ja lääkärintodistuksista, eikä erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärinlähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja, tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

  • Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä varten hän voi pyytää terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä.
    Todistuksen antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

  • Osassa terveydenhuollon kunnissa tai kuntayhtymissä yhdyshenkilöinä maksukattoon liittyvissä asioissa toimivat OTO. Manuaalisesti suoritettavat seurannat ja maksujen palautukset eivät välttämättä ole reaaliaikaisesti päivitettyjä, eikä rekisteritiedot saatavissa.

KANNANOTON PERUSTELUT

Maksukattoasia on vietävä ja päätettävä esittämällämme tavalla myös Sote- uudistukseen.

  • Maksukattojen digitalisointi on asetettava hoito- ja palveluorganisaation vastuulle ja valvontaan sekä maksujen palautukseen. Asiakkaan, kuntalaisen valvonta-, seuranta- ja ilmoitusvelvollisuus on poistettava lakitekstistä.

  • Kaupungit ja kunnat

Pääministeri Sanna Marinin (Antti Rinteen) hallituksen ohjelma 6.6.2019 on OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Kansalaisten vastuulle on jo määrätty sosiaali- ja terveydenhuollon maksurasitukset, nyt lisäksi heille sälytetään myös valtion ja kuntien hallinnollisia tehtäviä ilman korvauksia. Tämä osoittaa ettei hallitus täytä antamiaan lupauksia!

Kotitalousvähennystä pienennettiin! Tästä jätimme kannanottomme hallitukselle ja eduskunnalle 2019.

Kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa laskettiin 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennettiin 2 250 euroon. Muutoksessa kotitalousvähennyksen kokonaistaso laskee vuositasolla noin 95 miljoonaa euroa.

Suomen perustuslakiin on kirjattu oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellytyksiä.

Suomessa elää yli 850 000 köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevaa ihmistä. Köyhyys koskettaa erityisesti perusturvan varassa eläviä. Silti perusturvasta leikattiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana. Sanna Marinin (sd) hallitus suunnittelee sosiaaliturvauudistusta ja on maltillisesti nostanut joidenkin etuuksien tasoa. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta tämä suunta on oikea, mutta liian hidas.

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys ensi vuodelle ei sisällä minimietuuksien nostoa tasolle, joka ei loukkaisi ihmisoikeuksia. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean mukaan sosiaaliturvan on taattava perustarpeiden täyttyminen ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Kumpikin komitea on toistuvasti antanut Suomelle kritiikkiä liian pienenä pitämänsä perusturvan vuoksi.

Vuonna 2019 THL katsoi, että monissa tilanteissa perusturvaetuudet eivät kata kohtuullista minibudjettia.

Koronaviruksen aiheuttamana kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet eikä kaikilla ole mahdollisuuksia tehdä kustannuslaskentaa jopa kymmenien palvelu- ja käyntimaksujen osalta jälkikäteen, jolloin ylimääräinen maksurasitus jää asiakkaan maksettavaksi.


Porissa 5.10.2020

PORIN SAIRAUS- JA TAPATURMAINVALIDIT RY

Comments powered by CComment