etusivuotsikko2

Valtio jakanut korona yritystukia (osalla ei edes toimivaa yritystä) alkuvuonna jo yli tuhat miljoonaa euroa – kotitalousvähennystä valtio (vasemmistohallitus) leikkasi!

Yrityksille on myönnetty päällekkäisiä koronatukia. Business Finland ja Ely-keskus ovat saaneet selville, että tällä hetkellä ainakin 105 yritystä on saanut tukirahaa molemmilta tahoilta. Business Finland on jakanut taloustukea yhtiöille, jotka eivät ole noudattaneet osakeyhtiölakia, kuten velvollisuutta toimittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

Koronaepidemian takia tukea on myönnetty myös yhtiöille, joilla ei näytä olleen varsinaista liiketoimintaa viime vuosina. Pitkään jatkuneet talousvaikeudet eivät myöskään ole estäneet veroeurojen jakamista, vaan julkisella tuella on elvytetty käytännössä konkurssikypsiä yhtiöitä.

Business Finlandilta tukea saaneista yrityksistä lähes kaksituhatta ei maksanut vuonna 2018 lainkaan yhteisöveroa, koska yhtiöt tekivät tappioita tai ne pystyivät hyödyntämään vanhoja tappioitaan.

Ylen tekemä selvitys kattaa Business Finlandin myöntämiä tukia 179 miljoonan ja ELY-keskusten myöntämiä tukia noin 30 miljoonan euron arvosta. Aineistossa on tiedot niistä tuista, jotka oli myönnetty pääosin 18. huhtikuuta mennessä. Tukea sai yhteensä yli 8 000 yhtiötä.

Business Finlandilla on valtuudet myöntää enintään 800 miljoonan ja ELY-keskuksilla enintään 400 miljoonan euron koronatuet. Hallitus päätti kyseisistä yritysten tukitoimista 20. maaliskuuta.

Tukia pöytälaatikkoyhtiöille?

Ylen selvityksen mukaan Business Finlandin tuensaajien joukossa on 12 yritystä, joiden liikevaihto oli vuonna 2018 nolla euroa. Nämä yhtiöt saivat Business Finlandilta yhteensä 436 000 ja ELY-keskuksilta 9 600 euroa.

 

Veronmaksajien rahaa on päätynyt myös monelle muulle yhtiölle, joiden liiketoiminta on hyvin pienimuotoista.

Alle 10 000 euron liikevaihdon tehneitä yhtiöitä tuensaajien joukossa oli 93 kappaletta.

Tukea saaneista yhtiöistä 243:lla liikevaihto oli alle 30 000 euroa vuodessa.

Business Finlandin mielestä ei ole mitenkään ihmeellisenä, että tukea saaneiden joukossa on yhtiöitä, joilla ei ole ollut lainkaan liikevaihtoa vuonna 2018.

Osa yhtiöistä on start up -firmoja, joilla ei välttämättä ole liikevaihtoa tai tuloksentekokykyä ensimmäisinä vuosina.

Tukea on päätynyt myös pöytälaatikkoyhtiöiltä näyttäville toimijoille. Niillä on ollut lähes olematon liikevaihto, eikä työntekijöitä. Muutamat tuensaajat ovat ilmoittaneet osoitteekseen postilokeron. Ylellä ei ole käytössään ALV-verokertymän osoittavaa rekisteriä, josta tiedot voisi vahvistaa. Joissain tapauksissa tuen määrä on ollut parikymmenkertainen suhteessa yhtiön liikevaihtoon.

Tukea meni myös yhtiöille, joilla ei ole liikevaihtoa.

Veronmaksajien rahaa on mennyt tappiokierteessä oleville yhtiöille, vaikka Business Finland ei voi sääntöjensä perusteella tukea erityisen heikossa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä.

Business Finlandin tuki on tarkoitettu kehittämistoimintaan, eikä sillä saa maksaa esimerkiksi rästiin jääneitä laskuja tai paikata akuuttia kassakriisiä. Varsinaisia kriisitukia hallitus ei ole toistaiseksi yrityksille myöntänyt.

Business Finland on myöntänyt tukea useille yrityksille, joilla on pitkään jatkuneita taloudellisia vaikeuksia, jotka ovat alkaneet kauan ennen koronakriisin alkua. Business Finland on myöntänyt tukea vähintään 988 yhtiölle, jotka tekivät tappiollisen tuloksen vuonna 2018.

Yhtiöt tekivät yhteensä tappiota yli 230 miljoonaa euroa. Useilla yhtiöillä oli takanaan jo 4–5 tappiollista tilikautta.

Pienen otoksen perusteella muutamilla tukea saaneilla yhtiöillä on myös tuoreita maksuhäiriömerkintöjä.

Mitä tukia jaetaan?

Business Finlandin tuet on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen kuten uusien liiketoiminta-alueiden kartoittamiseen.

Tukea voivat saada yhtiöt, joilla on 6–250 työntekijää. Tukea ei myönnetä yhtiöille, joiden liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa.

Tukea ei saa käyttää käyttöpääomaan kuten yritysten laskujen maksamiseen. Tukimuoto ei siis helpota yhtiöiden akuuttia kassakriisiä.

Ely-keskus myöntää koronaviruksen aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin tukea yrityksille, joilla on enintään viisi työntekijää.

Myös Elyn myöntämä tuki on tarkoitettu “tilanneanalyysin tekemiseen” tai “kehittämistoimenpiteisiin”. Siitäkään ei siis ole suoraa apua maksuvaikeuksiin.

Joillakin yhtiöillä aiempi tappioputki on johtanut oman pääoman menettämiseen. Osakeyhtiölain mukaan negatiivisesta pääomasta on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin, mutta muutama Business Finlandin tuensaajista ei ole menetellyt näin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on todennut, että valtion tehtäviin kuuluu pelastaa vain “terveet yritykset”.

Osakeyhtiölain mukaan kaikkien osakeyhtiöiden on toimitettava tilinpäätös kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos velvoite laiminlyödään toistuvasti tai pitkäaikaisesti, voidaan yhtiö poistaa kaupparekisteristä. Business Finlandin mukaan se pyytää tilinpäätökset suoraan asiakkailta, jos niitä ei ole toimitettu kaupparekisteriin.

Toisin kuin valtiovalta on väittänyt kotitalousvähennyksen hyödyttävän vain rikkaita, estää tuen leikkaukset tavallisen työssä käyvän, eläkeläisen mahdollisuutta kohentaa ja kunnostaa asuntoaan kyetäkseen asumaan mahdollisimman pitkään toimivien tilojen ja laitteiden ansiosta asunnossaan ja työllistäen samalla tuhansia yrittäjiä.

Holtittomasti jaetusta koronatuesta muutama miljoona pitää suunnata kotitalousvähennyksen oikeuttamaan toimintaan vähävaraisille, asiansa hoitaville kansalaisille.

 

11.10.2020

PORIN SAIRAUS- JA TAPATURMAINVALIDIT RY

Comments powered by CComment