etusivuotsikko2

 Sivutielle Tsil Porin vuosikokous1Vuosikokous sai jäsenistön liikkeelle.

 - Yhteinen korostunut tahtotilamme on, että periksi emme anna. - Meillä ei ole varaa heittää hukkaan meille tärkeää, voisiko sanoa viimeistä oljenkortta, liittoamme, joka on vammaisten ja vähävaraisten puolestapuhujana, heidän etujaan ajaen. Monet päättäjät ovat kyllä olevinaan vähävaraisten asialla, mutta missä se näkyy? - Monessa suhteessa ikäihmiset ja vammaiset on jo heitetty ulos yhteiskunnan toimista. Mm. digisyjäytyminen on tosiasia. - Liittomme toiminta on taattava eikä sen pohjana oleva aate saa kadota!

Em. todelliset huolet tulivat esille Porin Sairaus- ja tapaturmainvalidien vuosikokouksessa, jossa kuultiin niistä seurauksista, jotka tulevat johtumaan Stean (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksen merkittävästä vähenemisestä liitolle. Vammaisten ja ikäihmisten syrjäytymisen ehkäisyä ei nähdä valtakunnan tasolla tarpeellisena. Tyrmistyttävää.
Stean päätös lopettaa kokonaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton avustaminen kesäkuun loppuun 2022 mennessä lopettaa mahdollisuuden jatkaa mm. liiton kehittämiä vammaisten ja ikäihmisten syrjäytymisen ehkäisykursseja (IKMO = Ikäihmiset ja monivammaiset syrjäytymistä ehkäisemässä) nykyisellä rahoitusmallilla.
Liiton terveiset, niin hyvät kuin huonotkin, toi Vähäjärven lomakodin esimies Kaisa Leppiaho. Hänen sanomansa pohjalla oli kuitenkin positiivisuus, yhteen hiileen puhaltaminen. Jotta liiton toiminta saadaan pysytettyä jäsenistön edunvalvojana, on entistä enemmän voimistettava lomakodin toimintoja ja sen kannattavuutta. Paljon on jo tehty, mutta työsarkaa riittää. Jäsenistölle palveluja tarjotaan edelleen jäsenhinnoin, ja uutta asiakaskuntaa hankitaan koko ajan. Taloa ja sen tiloja on remontoitu, mikä työ jatkuu, ja ruokahuolto pelaa keittiöhenkilökunnan toimesta loistavasti. Suunnitelmia tulevaan kesäkauteen on jo valmisteilla. Leppiaho toivoikin yhä useamman yksittäisen henkilön ja ryhmän löytävän tiensä Vähäjärven Lomakotiin.
Porin yhdistys on mukana, niin liiton toiminnan edesauttamisessa, kuin matkoissa lomakotiin.

Sivutieller Tsil POri vuosikokous2Lennart Laitinen valittiin edelleen Porin yhdistyksen puheenjohtajaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porin toimintaa

Viime vuoden jatkunut koronaepidemia ja sen vaatimat rajoitukset hankaloitti osaltaan Porin sairaus- ja tapaturmainvaliden, kuten monen muunkin yhdistyksen toimintoja. Alkuvuoden kerhot pidettiin päivystysmuotoisina mm. jäsenmaksujen vastaanottoja varten. Kerhoihin osallistuttiin myös huomattavasti vähemmällä väellä kuin normaalisti. Viranomaisten turvallisuusohjeita on noudatettu kaikissa tapaamisissa.

Kesäajan toiminta oli vielä alkuvuodesta epävarmuustekijöiden vallassa, mutta koronan hieman hellittäessä päästiin kesästä alkaen lähes normaaliin toimintaan. Retkitoiminta oli alkuvuonna vielä monin osin epävamuuksia täynnä. Lopulta muutama matka Vähäjärven Lomakotiin pystyttiin järjestämään. Kiinnostus retkeilyyn oli kiitettävää. Liiton (Tsil ry) kulttuuripäiville osallistuttiin; kädentaitojen näyttelyllä sekä yhdistyksen omalla ohjelmalla. Loppuvuodesta matkattiin IKMO-kurssille ja joulukuussa käytiin Vähäjärvellä nauttimassa joulupöydän antimista.

Kerhotoimintamme ”keskusta”paikka on Porissa Puistotalolla, Eteläpuisto 14:ssa. Maanantaisin harrastekerhot ja parillisten viikkojen tiistaikerhot, jonne olemme pyrkineet saamaan asiantuntijaluennoitsijoita haluamistamme aiheista kertomaan. Koronatilanne toki sai aikaan peruutuksia, eikä syksykään näyttänyt ulkopuolisten esiintyjien osalta paremmalta. Ehkä tulevana kautena esitelmöitsijät uskaltautuvat seuraamme.
Kesäisin kokoontumispaikkana on omistamamme kerhotalo Kuntoharju Kellahdella. Sinne on yhdistys varannut linja-autokuljetuksen, jotta myös ”autottomat” voivat osallistua yhteiseen rientoon luontoon, pois kaupungin sykkeestä. Viime kesänä kokeiltiin ”saunaperjantaiden” kiinnostavuutta. Tänä vuonna saattaa saunomispäivät saada jatkumoa.
Näistä, kuten muistakin yhdistyksen tapahtumista kerrotaan, niin täällä sivutiellä ja facessa, mutta ennen kaikkea kerhoissa. Siis tervetuloa mukaan.
Vuonna 2020 tehtiin Kuntoharjulle ns. koronaterassi muine rakennustöineen esteettömyys huomioiden. V. 2021 jatkettiin ja vuorossa oli inva/kulkuluiskan rakentaminen pääoven eteen kulkua helpottamaan. Vastaavanlaisia töitä (esteettömyys/helppokulkuisuus) on tarkoitus suorittaa jatkossakin.

Kaiken kaikkiaan Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien toiminta on ollut varsin runsasta ja merkittävää. On laadittu useita kannanottoja ja saatettu päättäjien tietoon havaitsemiamme ongelmakohtia pyrkien osoittamaan niihin myös ratkaisuja. Olemme tulleet kuulluksi ja huomioiduksi, jos ei riittävästi niin ainakin olemme tehneet tarkoitusperämme vammaisten ja pitkäaikaisairaiden etujen puolustajana tietoisiksi. Kaikenlaisen virkistyksellisen toiminnan takana on koko ajan etujemme valvonta ja osallistuminen ja puuttuminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin toimintamme kannalta tärkeisiin asioihin.

Tätä työtä jatketaan.

Toimintamme perustana on jäsenistömme - jokainen omalla aktiivisuudellaan.

Terttu Elomaa

 

Comments powered by CComment