etusivuotsikko2

Invalidivähennyksen heikennys/poisto

verhottuna sote-lainsäädännön säästölakiesityksiin

 

Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry ei hyväksy invalidiverovähennyksen poistoa eikä muitakaan vähävaraisiin pitkäaikaissairaisiin ja vammaisiin kohdistuvia maksujen korotuksia eikä sosiaalietuuksien supistuksia tai karsimisia.

Valtionhallinnon sote-lainsäädännössä suunnitellut invalidiverovähennyksen poisto valtion ja kunnallisverotuksessa on kylmää kyytiä pitkäaikaissairaita ja invalideja kohtaan. Menettely on kohtuuton jo yksistään tämän viranomaispäätöksen laillistetulla varkaudella yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kohtaan, joilla ei ole omalla toiminnallaan mahdollisuuksia korvata menetystä esim. omalla työllään.

Invalidivähennyksen poisto heikentää keskimäärin 206 euroa pienituloisen kansalaisen elintasoa selviytyä pakollisista vuotuisista maksuista! Vuodenvaihteessa jo eläkeindeksin ja sosiaalietuuksien heikennykset pienensivät eläkeläisten toimeentuloa ja osa Kelan lääkekorvauksista heikennettiin. Myös polttoaineveron ja muut yleiset hinnankorotukset syövät ja vaarantavat pitkäaikaisairaiden ja vammaisten päivittäistä toimeentuloa.

Terveydenhuollon asiakasmaksulaista lääkärin määräämistä hoidoista perittävä maksu laajennettiin yhdessä yössä kattamaan kaikkia terveydenhuollon palveluja, jotka vuosikymmeniä olivat maksuttomia. Tämä julkisen vallan toimesta tehty kaappaus, vain sana lääkäri poistamalla, lisäsi em. kansalaisten kustannuksia vuositasolla jopa tuhansia euroja.

Vammaisten kuljetuspalveluista puhelinoperaattorit perivät lainvastaisesti edelleen ylimääräistä maksua palvelua tilatessa. Samoin sairaankuljetusten tilauksista peritään ylimääräistä. Hallitusten sosiaali- ja terveyspolitiikan heikennysten lista on liiankin pitkä.

 

Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry

hallitus

Comments powered by CComment